Наукова періодика України Молодь і ринок


Уруський А. 
Сутність індивідуалізації та диференціації навчання у профільному навчанні старшокласників загальноосвітньої школи / А. Уруський // Молодь і ринок. - 2015. - № 5. - С. 161-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_5_36
Описано розуміння сутності індивідуалізації та диференціації навчання в психолого-педагогічній літературі. Розкрито розуміння науковцями поняття “диференціація навчання”. Розглянуто види диференціації: зовнішня та внутрішня. Проведено аналіз співвідношення понять “індивідуалізація навчання” – “індивідуальний підхід” та “індивідуалізація навчання” – “диференціація навчання”. Уточнено змістове наповнення понять “індивідуалізація навчання” та “диференціація навчання” у профільній школі. Обгрунтовано педагогічну доцільність профільного навчання у старших классах наявністю у більшості старшокласників стійкого інтересу до певних видів діяльності, необхідністю використання стійких інтересів учнів для цілей навчання та виховання, прагненням до організації навчально-виховного процесу на основі врахування індивідуальних особливостей і навчальних можливостей кожного учня. Раскрыто понимание сущности индивидуализации и дифференциации обучения в психолого-педагогической литературе. Раскрыто понимание учеными понятия “дифференциация обучения”. Рассмотрены виды дифференциации: внешняя и внутренняя. Проведен анализ соотношения понятий “индивидуализация обучения” – “индивидуальный подход” и “индивидуализация обучения” – “дифференциация обучения” в научной литературе. Выделены понятия “индивидуализация обучения” и “дифференциация обучения” в профильной школе. The understanding of individualization and differentiation essence in psychological and pedagogical literature has been considered. Scientists’ interpretation of the notion “learning differentiation” has beed revealed. External and internal types of differentiation have been reviewed. The analysis of the relation between the notions “individualization of learning” – “individual approach” and “individualization of learning” – “learning differentiation” in scientific literature has been carried out.
  Повний текст PDF - 270.701 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Уруський А.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Уруський А. Сутність індивідуалізації та диференціації навчання у профільному навчанні старшокласників загальноосвітньої школи / А. Уруський // Молодь і ринок. - 2015. - № 5. - С. 161-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_5_36.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського