Наукова періодика України Молодь і ринок


Шиделко А. 
Професійне самовизначення молодої особистості / А. Шиделко // Молодь і ринок. - 2013. - № 8. - С. 46-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_8_11
Висвітлено проблему професійного самовизначення молоді. Подано класифікацію професій за такими характеристиками: предметом, метою й умовами праці. Проаналізовано процес професійного самовизначення у контексті ціннісних орієнтацій молодої особистості. Зазначено про внутрішні та зовнішні чинники впливу на вибір майбутньої професії. Освещена проблема профессионального самоопределения молодежи. Представлена ​​классификацию профессий по следующим характеристикам: предмет, цель и условия труда. Проанализирован процесс профессионального самоопределения в контексте ценностных ориентаций молодого личности. Отмечены внутренние и внешние факторы влияния на выбор будущей профессии.Lit problem professional self-determination of youth. The classification of occupations by the following characteristics: the subject, purpose and conditions. Analyzed the process of professional self-determination in the context of the value orientations of the young person. The classification of occupations on the subject, purpose and conditions. Noted internal and external factors influence the choice of the future profession.
  Повний текст PDF - 711.169 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Шиделко А.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Шиделко А. Професійне самовизначення молодої особистості / А. Шиделко // Молодь і ринок. - 2013. - № 8. - С. 46-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_8_11.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського