Наукова періодика України Молодь і ринок


Пономаревський С. 
Особливості сучасного розвитку української освіти і шкільництва в Російській Федерації / С. Пономаревський // Молодь і ринок. - 2013. - № 12. - С. 18-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_12_5
Проаналізовано розвиток української освіти в Росії. Визначено її роль у процесах збереження української ідентичності. Досліджено особливості української шкільної та вищої освіти у Башкортостані та Москві. Зауважено, що необхідно підвищувати самоорганізацію українців у Росії та реалізовувати державну підтримку стосовно проблематики національно-культурних і мовних потреб української діаспори. Підкреслено, що українська мова повинна бути введена до вжитку в усіх просвітницьких установах, які функціонують у місцевостях з українським населенням і організовані для освіти мас. Продемонстровано значення охоплення українознавчою освітою в Росії усіх вікових груп та рівнів навчання – від дитячих садків до університетів.Проанализировано развитие украинского образования и школ в России. Определена ее роль в процессах сохранения украинской идентичности. Исследованы особенности украинского школьного и высшего образования в Башкортостане и Москве. Отмечено, что необходимо повышать самоорганизацию украинского в России и реализовывать государственную поддержку относительно проблематики национально-культурных и языковых потребностей украинской диаспоры. Подчеркнуто, что украинский язык должен быть введен в употребление во всех просветительских учреждениях, функционирующих в местностях с украинским населением и организованных для просвещения масс. Продемонстрировано значение охвата украиноведческим образованием в России всех возрастов и уровней обучения – от детских садов до университетов.Analyzes the development of Ukrainian education and schools in Russia. Defined its role in the preservation of Ukrainian identity. Investigated features of Ukrainian school and higher education in Bashkortostan and Moscow. Noted the need to raise the self-organization in the Ukrainian and Russian implement public support regarding issues of national and cultural and linguistic needs of the Ukrainian Diaspora. Stressed that the Ukrainian language should be put into use in all educational institutions operating in areas with a population of Ukrainian and organized to educate the masses. Demonstrated the value of the coverage of Ukrainian education in Russia of all ages and levels of education – from kindergartens to universities.
  Повний текст PDF - 241.049 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Пономаревський С.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Пономаревський С. Особливості сучасного розвитку української освіти і шкільництва в Російській Федерації / С. Пономаревський // Молодь і ринок. - 2013. - № 12. - С. 18-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_12_5.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського