Наукова періодика України Мінералогічний журнал


Хоменко В. М. 
Бритоліт, церит та бастнезит Анадольського рудопрояву (Східне Приазов’я) / В. М. Хоменко, Д. Реде, О. О. Косоруков, С. М. Стрекозов // Мінералогічний журнал. - 2013. - Т. 35, № 3. - С. 11-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mineral_2013_35_3_4
Анадольський рудопрояв рідкісноземельних елементів (РЗЕ) церієвої групи, розташований у Східному Приазов'ї, відомий незвичайною асоціацією рудних мінералів, серед яких домінує аланіт. Натомість дуже незначну роль відіграють флуоркарбонати РЗЕ, а монацит, тантало-ніобати, циркон практично відсутні. Комплексними дослідженнями з застосуванням методів рентгенівської дифракції, локального мікроаналізу і електронної мікроскопії визначено, що найбільш ранніми мінералами руд є силікати РЗЕ бритоліт та церит, релікти яких у вигляді кородованих зерен у незначній кількості збереглися в ядрах кристалів аланіту. Середній склад бритоліту відповідає кристалохімічній формулі (Ca1,48Sr0,11REE0,27)1,86(Mn0,02REE2,98)3[(Si2,95Al0,01P0,04)O12](OH, F), а цериту - (REE7,46Y0,04Ca1,36Sr0,14)9(Fe0,54<^>3+Mn0,19<^>2+Mg0,04Al0,02Hf0,01)0,8Ca0,2(Si5,93P0,07)6O24(SiO3OH)(OH, F)1,12. Вміст лантаноїдів у цих фазах сягає 67,5 - 68 % <$ESIGMA roman {REE sub 2 O sub 3 }>. Входження такої кількості РЗЕ у структуру бритоліту компенсується виникненням вакансій в позиції A1. Склад лантаноїдів характеризується вираженим домінуванням легких елементів за переважного їх співвідношення <$Eroman {Ce~>>~La~>>~Nd}> в бритоліті та <$Eroman {Ce~>>~Nd~>>~La}> - в цериті. Виявлено дві відміни бастнезиту, які розрізняються за складом, морфологією й асоціацією з іншими рудними фазами. Рання генерація бастнезиту розвивається за рахунок бритоліту і цериту, трапляючись разом з ними у складі включень в аланіті. Її кристалохімічна формула характеризується підвищеним вмістом Ca та домішок <$EМе sup 2+>. Малокальцієвий бастнезит утворює мономінеральні включення в аланіті або окремі виділення неправильної форми у гетитовій руді. Характерною рисою цієї відміни бастнезиту є різке зростання в ній частки La, в окремих випадках до <$Eroman {La~symbol У~Ce}>, і найбільша серед рудних фаз рудопрояву частка РЗЕ (до 78 %). Нормовані за хондритом спектри РЗЕ бритоліту, цериту та Ca-бастнезиту практично співпадають. Це свідчить про формування силікатів РЗЕ протягом однієї фази метасоматично-гідротермального рудоутворення та про успадкування їх складу в ході заміщення бастнезитом. Всі вони демонструють різке збагачення легкими елементами церієвої групи та складний характер фракціонування середніх та важких РЗЕ. Ці особливості можуть свідчити про сильно диференційоване корове джерело надходження РЗЕ. Характерною рисою бастнезиту другої генерації є зростання фракціонування лантану, яке відбувалось у ході перекристалізації в низькотемпературному гідротермальному процесі. Обговорено можливий зв'язок рудогенерувальних флюїдів з диференційованими гранітними інтрузіями, а також модель ранньої стадії рудоутворення.
  Повний текст PDF - 513.652 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Хоменко В.
 • Реде Д.
 • Косоруков О.
 • Стрекозов С.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Хоменко В. М. Бритоліт, церит та бастнезит Анадольського рудопрояву (Східне Приазов’я) / В. М. Хоменко, Д. Реде, О. О. Косоруков, С. М. Стрекозов // Мінералогічний журнал. - 2013. - Т. 35, № 3. - С. 11-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mineral_2013_35_3_4.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського