Наукова періодика України Клінічна хірургія


Іванова В. О. 
Вплив антифібринолітичної терапії на індуковану травмою коагулопатію та перебіг травматичної хвороби / В. О. Іванова // Клінічна хірургія. - 2018. - Т. 85, № 10. - С. 49-52.
Мета роботи - визначити ефективність раннього призначення транексамової кислоти хворим з травматичними ураженнями. Досліджено систему гемостазу та перебіг травматичної хвороби впродовж 72 год у 108 хворих з множинними травматичними ураженнями. Хворих розподілили на дві групи в залежності від методу профілактики та комплексної корекції: 1-ша група - 54 пацієнти, які не одержували антифібринолітичних засобів, 2-га група - 54 пацієнти, яким вводили транексамову кислоту 1000 мг внутрішньовенно болюсно під час госпіталізації та 15 мг/кг кожні 6 год протягом трьох діб. Усім хворим проведено інструментальні, лабораторні дослідження, оцінено загальний стан та здійснено постійний моніторинг показників вітальних функцій, величини діурезу, динаміки рівня загальної креатинфосфокінази (КФК), рівня гемоглобіну крові, потреби у гемотрансфузії та ретроспективно аналізували тривалість лікування у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ). На момент госпіталізації до ВІТ стан хворих за шкалою NISS (New Injury Severity Score - Оновлена шкала тяжкості пошкоджень) був оцінений у (28,34 +- 2,06) бала. Під час госпіталізації до ВІТ у пацієнтів з травматичними ураженнями діагностували підвищення агрегації тромбоцитів з активацією судинно-тромбоцитарного гемостазу, гіпокоагуляцію та значно активований фібриноліз. За даними моніторингу показників гемодинаміки у всіх пацієнтів констатували зниження систолічного артеріального тиску, середнього артеріального тиску та підвищення шокового індексу і частоти серцевих скорочень, що є ознаками травматичного шоку, активації симпатоадреналової системи та централізації кровообігу. У пацієнтів 2-ї групи динаміка зниження рівня загальної КФК були більш виражена, рівень гемоглобіну стабільно вищий, а отже, вони потребували гемотрансфузії еритроцитарної маси у значно меншому об'ємі в порівнянні з пацієнтами 1-ї групи, що можна пов'язати з раннім призначенням терапії індукованої травмою коагулопатії та зменшенням крововтрати. Висновки: виявлені зміни свідчать про те, що введення препаатів з групи інгібіторів фібринолізу хворим з травматичними ураженнями позитивно впливає на показники фібринолітичної системи, перебіг травматичної хвороби, нормалізує кровообіг, сприяє виходу пацієнтів із стану травматичного шоку, знижує потребу у гемотрансфузії.
474
    Зміст випуску     Цитування публікації

Повний текст публікації буде доступним після 01.11.2020 р., через 474 днів


Цитованість авторів публікації:
  • Іванова В.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Іванова В. О. Вплив антифібринолітичної терапії на індуковану травмою коагулопатію та перебіг травматичної хвороби / В. О. Іванова // Клінічна хірургія. - 2018. - Т. 85, № 10. - С. 49-52..

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського