Наукова періодика України Імунологія та алергологія: наука і практика


Мальцев Д. В. 
Ефективність довготривалої безперервної імуномодулюючої терапії за допомогою рекомбінантного гамма­інтерферону у пацієнтів з клінічно маніфестними формами дефіциту мієлопероксидази нейтрофілів / Д. В. Мальцев // Імунологія та алергологія: наука і практика. - 2015. - № 1. - С. 49-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ita_2015_1_9
Нині препарати рекомбінантного гамма-інтерферону використовують для профілактики інфекційних епізодів у випадку ряду фагоцитарних імунодефіцитів, включаючи хронічну гранулематозну хворобу, автосомно-домінантний остеопетроз 1-го типу і дефект шляху ІЛ-12/ІЛ23/гамма-інтерферон. Проведено ретроспективний аналіз досвіду застосування гамма-інтерферону в дозі 500 000 - 1 000 000 МО через день на ніч протягом 5 - 7 міс. Діагноз підтверджували на підставі серії кількісних (проточна лазерна цитофлуориметрія) і якісних (цитохімічний метод) вимірювань з виключенням причин вторинної імуносупресії. Контрольну групу становили 32 особи з дефіцитом мієлопероксидази, які відмовилися від терапії, а досліджувану - 47 аналогічних пацієнтів, які пройшли повний курс імунотерапії. Одержані дані оброблено із застосуванням методу варіаційної статистики за t-критерієм Стьюдента з розрахунком коефіцієнта довірчої імовірності P (параметричний критерій) та числа знаків Z за Ю. В. Урбахом (непараметричний критерій). Активність мієлопероксидази нейтрофільних гранулоцитів достовірно збільшилась у 45-ти із 47-ми пацієнтів досліджуваної групи і лише у 12-ти із 32-х осіб контрольної (P << 0,05; Z << Z0,05). Вміст мієлопероксидази в нейтрофільних гранулоцитах достовірно підвищився у 41-го із 47-ми пацієнтів досліджуваної групи і лише у 11-ти із 32-х осіб контрольної (P << 0,05; Z << Z0,05). В досліджуваній групі досягнуто скорочення кількості інфекційних епізодів на 75 %, а алергічних - на 51 % (P << 0,05 і Z << Z0,05). Відмічено зменшення потреби в антимікробних хіміопрепаратах, госпіталізації до стаціонарів і виконанні хірургічних втручань (P << 0,05; Z << Z0,05). Рекомбінантний гамма-інтерферон людини може бути ефективною і безпечною стратегією профілактичної терапії у разі дефіциту мієлопероксидази фагоцитів. Необхідним є проведення додаткових досліджень з більшою кількістю учасників і досконалішим дизайном.
  Повний текст PDF - 1.177 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Мальцев Д.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Мальцев Д. В. Ефективність довготривалої безперервної імуномодулюючої терапії за допомогою рекомбінантного гамма­інтерферону у пацієнтів з клінічно маніфестними формами дефіциту мієлопероксидази нейтрофілів / Д. В. Мальцев // Імунологія та алергологія: наука і практика. - 2015. - № 1. - С. 49-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ita_2015_1_9.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Мальцев Дмитро Валерійович (медичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського