Наукова періодика України Історико-педагогічний альманах


Новицька О. 
Організація та діяльність науково-дослідних кафедр педагогіки в Україні у 1920-ті роки / О. Новицька // Історико-педагогічний альманах. - 2013. - Вип. 1. - С. 71-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2013_1_16
Висвітлено процес організації науково-дослідних кафедр в Україні у 1920-ті рр. як провідних наукових установ. Розглянуто діяльність науково-дослідних кафедр педагогіки і їх персональний склад. Досліджено їх структурну організацію та провідні напрями науково-дослідної роботи. Зазначено, що науково-дослідні кафедри педагогіки в Україні протягом 1921-1922-х рр., стали суттєвим фундаментом для подальшої підготовки наукової та науково-педагогічної інтелігенції.Освещен процесс организации научно-исследовательских кафедр в Украине в 1920-е гг. как ведущих научных учреждений. Рассмотрены деятельность научно-исследовательских кафедр педагогики и их персональный состав. Исследованы их структурная организация и ведущие направления научно-исследовательской работы. Отмечено, что научно-исследовательские кафедры педагогики в Украине в течение 1921 - 1922 гг., стали существенным фундаментом для дальнейшей подготовки научной и научно-педагогической интеллигенции.Lit the process of organizing research departments in Ukraine in the 1920s as a leading academic institutions. Considered activities of research departments of pedagogy and their personal composition. Their structural organization and leading directions of research. Noted that the research department of pedagogy in Ukraine during 1921 - 1922 years, have become an essential foundation for further training of scientific and pedagogical intelligentsia.
  Повний текст PDF - 299.926 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Новицька О.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Новицька О. Організація та діяльність науково-дослідних кафедр педагогіки в Україні у 1920-ті роки / О. Новицька // Історико-педагогічний альманах. - 2013. - Вип. 1. - С. 71-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2013_1_16.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського