Наукова періодика України Історико-педагогічний альманах


Степович А. 
К вопросу о положении частной средней школы (Публікація Андрія Литвина) / А. Степович // Історико-педагогічний альманах. - 2012. - Вип. 2. - С. 137-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2012_2_29
Подано маловідому статтю видатного славіста, вченого, педагога, літературознавця, публіциста А. І. Степовича. Розглянуто питання про заснування та роботу його приватної чоловічої авторської гімназії. Викладено історичні потреби роботи приватних училищ в контексті з загальнореформаторськими процесами в шкільництві. Висвітлено нові підходи до організації навчально-виховного процесу та новаторство у створенні умов для творчого розвитку учнів.Предложена малоизвестная статья выдающегося слависта, ученого, педагога, литературоведа, публициста А.И. Степовича. Рассмотрен вопрос об основании и работе его частной мужской авторской гимназии. Изложены исторические потребности работы частных училищ в контексте с общереформаторскими процессами в школах. Освещены новые подходы к организации учебно-воспитательного процесса и новаторство в создании условий для творческого развития учеников.The present article is an outstanding little known Slavic, scholar, teacher, essayist Andronicus Ionikievich Stepovych. The question of the establishment and its author a private men's gymnasium. The article presents the historical needs of the operation of private schools in the context of general reform process in school. Deals with new approaches to the educational process and innovation in creating the conditions for creative development of students.
  Повний текст PDF - 128.75 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Степович А.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Степович А. К вопросу о положении частной средней школы (Публікація Андрія Литвина) / А. Степович // Історико-педагогічний альманах. - 2012. - Вип. 2. - С. 137-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2012_2_29.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського