Наукова періодика України Інформаційні технології і засоби навчання


Блощинський І. Г. 
Використання спеціалізованого програмного додатку Anki під час самостійної професійної іншомовної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до складання державних екзаменів / І. Г. Блощинський // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2017. - Т. 58, вип. 2. - С. 49-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_58_2_7
Розкрито використання спеціалізованого програмного додатку Anki під час самостійної професійної іншомовної підготовки курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, які навчаються за спеціальністю «Охорона та захист державного кордону» за першим (бакалаврським) рівнем підготовки вищої освіти до складання державних екзаменів. Особливу увагу приділено розробці навчального матеріалу (словникових колод і карток) для підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників за такими розділами програми Anki як: вивчення іменників, прикметників, займенників, дієслів, словосполучень, виразів для проведення інтерв’ювання іноземних громадян тощо.Раскрыто использование специализированного программного приложения Anki для самостоятельной профессиональной иноязычной подготовки курсантов Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого, которые обучаются по специальности «Охрана и защита государственной границы» по первому (бакалаврскому) уровню подготовки высшего образования к сдаче государственных экзаменов. Особое внимание уделено разработке учебного материала (словарных колод и карточек) для подготовки будущих офицеров-пограничников по таким разделам программы Anki как: изучение существительных, прилагательных, местоимений, глаголов, словосочетаний, выражений для проведения интервьюирования иностранных граждан и т. п.Usage of Anki specialised program application during cadets’ independent foreign language professional training at the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi who study on specialty «State border security and protection» according to the first (bachelor) level of training of higher education for passing state examinations has been revealed in the article. Special attention is given to working out of teaching material (vocabulary decks and cards) for the future border guard officers` training according to the following sections of Anki program: studying of nouns, adjectives, pronouns, verbs, word combinations, expressions for interviewing of foreign citizens, etc.
  Повний текст PDF - 781.575 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Блощинський І.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Блощинський І. Г. Використання спеціалізованого програмного додатку Anki під час самостійної професійної іншомовної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до складання державних екзаменів / І. Г. Блощинський // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2017. - Т. 58, вип. 2. - С. 49-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2017_58_2_7.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Блощинський Ігор Григорович (військові науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського