Наукова періодика України Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики


Дмитренко Е. С. 
Особливості фінансового, правового та організаційного забезпечення соціального захисту громадян в умовах євроінтеграції України / Е. С. Дмитренко, Ю. П. Дмитренко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2022. - № 3. - С. 234-242. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2022_3_26
Проведено дослідження особливостей соціального захисту громадян в умовах євроінтеграції України. Визначено складові механізму соціального захисту, що охоплює, зокрема, фінансове, правове та організаційне забезпечення. З'ясовано, що сутністю фінансового забезпечення соціального захисту є фінансування цієї сфери за рахунок коштів публічних (державних, місцевих) фондів із залученням недержавних організацій. Розкрито особливості та проблеми здійснення видатків на соціальний захист із державного бюджету України та місцевих бюджетів. Акцентовано увагу на необхідності забезпечити реалістичне планування бюджетів Фонду соціального страхування України і Пенсійного фонду України, мінімізувавши їх дофінансування з державного бюджету України. Виокремлено чинники, які впливають на різний обсяг видатків на соціальний захист в Україні та країнах - членах Європейського Союзу (ЄС) (структура системи соціального захисту, демографічна ситуація, рівень безробіття тощо). Розкрито зміст правового забезпечення соціального захисту як системи законодавства, нормами якого регулюються правовідносини у цій сфері. Акцентовано увагу на окремих проблемах законодавства України (дисбаланс між задекларованими у законодавстві зобов'язаннями держави надати значну кількість пільг і виплат та її фінансовими можливостями, часткова ратифікація Україною окремих документів ЄС тощо). Запропоновано внести відповідні зміни у законодавство, імплементувавши європейські стандарти соціального захисту. Розглянуто особливості регулювання в документах ЄС питань соціального захисту та зайнятості, зокрема молоді, які доцільно врахувати під час удосконалення законодавства України з цих питань. Розглянуто проблеми організаційного забезпечення соціального захисту. З урахуванням практики держав - членів ЄС запропоновано розширити повноваження місцевих органів у питаннях соціального захисту, переорієнтувати його механізм на проведення профілактичних заходів, а також ширше залучати до цієї сфери недержавні організації. Визначено, що з урахуванням євроінтеграційного курсу України актуальними тенденціями удосконалення соціального захисту громадян є зміна механізму призначення соціальних виплат і надання пільг, забезпечення фінансової стабільності фондів соціального та пенсійного страхування.
  Повний текст PDF - 188.444 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Дмитренко Е.
 • Дмитренко Ю.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Дмитренко Е. С. Особливості фінансового, правового та організаційного забезпечення соціального захисту громадян в умовах євроінтеграції України / Е. С. Дмитренко, Ю. П. Дмитренко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2022. - № 3. - С. 234-242. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2022_3_26.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського