Наукова періодика України Економіка України


Липов В. В. 
Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. ІІ. Конкурентна стратегія інтеграції України у міжнародний економічний простір / В. В. Липов // Економіка України. - 2018. - № 4. - С. 3-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2018_4_2
Розглянуто природно-ресурсний та соціокультурний потенціали формування конкурентних стратегій інтеграції України у глобальну економіку. Акцентовано увагу на суперечностях впливу факторів природного середовища, до яких віднесено багатство природних ресурсів та серединність розташування, які одночасно створюють можливості та формують виклики розбудові незалежної економіки, зокрема, зумовлюють амбівалентність соціальних орієнтацій цінностей, властивих національній культурі господарювання та формування феномену "ресурсного прокляття", перепони отриманню міжнародних конкурентних переваг за рахунок впровадження сучасних технологій. Розглянуто вплив цінностей на формування конкурентних стратегій. На прикладі використання результатів дослідження дистанції соціальної довіри українців у рамках World Values Survey (хвиля 2010 - 2014 рр.) показано витоки проблеми розбудови ефективної моделі капіталістичного устрою на основі цінностей, що одночасно заперечують як індивідуальну ініціативу, так і форми соціальної взаємодії, що виходять за рамки близького оточення. Тим самим обмежуються можливості становлення моделей корпорації як обієднання капіталів (держави англосаксонської моделі) або індивідів (країни Північної та Центральної Європи (ПЦЄ)). Водночас півторасторічний досвід економічної модернізації заперечує традиційні цінності взаємної відповідальності власника та найманого працівника, на яких побудовано патріархальні корпорації країн Південно-Східної Азії (ПСА). Показано, що така ситуація зумовлює відмінність сформованої моделі взаємодії корпорації та держави від моделей мінімізації етатизму чи його допущення (країни англосаксонської моделі та ПЦЄ) або уявлення про державу як про велику корпорацію (країни ПСА) та формування олігархічно-кланової структури, спрямованої на отримання рентних доходів за рахунок експлуатації ресурсів держави. Наголошено на необхідності врахування вимог підтримки компліментарності елементів національної культури господарювання і інституціональної структури економічної моделі, що формується. Розглянуто інструменти інституційних трансформацій, які можуть бути використані в процесі формування конкурентних стратегій України (інституційний бріколадж (bricolage), рекомбінація, нашарування (layering), реінтерпретація (translation), зміщення (displacement), трансплантація (transplantation), вирощування).Розглянуто особливості використання комплексу макроекономічних стратегій інтеграції України у глобальний економічний простір, заснованих на отриманні конкурентних переваг за рахунок використання широкого спектра ринкових, цінових, виробничих, технологічних, комплексних стратегій розширення об'єкта експортної діяльності. Обгрунтовано, що відправним моментом формування конкурентної стратегії інтеграції країни у глобальний економічний простір є врахування особливостей національної культури господарювання. Показано, що першочергову роль у її формуванні відіграє переважання цінностей або індивідуалізму, або комунітаризму. Розкрито механізми їх впливу на конкурентоспроможність виробників. Розкрито роль та інструменти державної підтримки ринкових стратегій просування продукції національних виробників на глобальних ринках. Наголошено на можливостях і перевагах використання стратегії блакитного океану - створення інноваційних бізнес-моделей на основі формування нових ринків унікальних товарів або послуг власного виробництва. Охарактеризовано особливості виробничих стратегій підвищення національної конкурентоспроможності. Серед них: реорганізація, галузева та територіальна диверсифікація, формування кластерних структур, ланцюжків створення доданої вартості, включення до глобальних виробничих систем або їх створення. Розкрито особливості стратегій використання ефекту від масштабу виробництва. Зазначено важливість цілеспрямованої державної політики, яка передбачає визначення сфер і галузей, де може бути отримано ефект синергії, надання стимулів для їх розвитку, підтримки в період виходу на зовнішні ринки. Показано відмінності конкуренції за ціною та вартістю товарів. Представлено інструменти й механізми впливу держави на формування вартісних конкурентних переваг національних виробників на зовнішніх ринках. Розкрито особливості впливу валютного регулювання на забезпечення національної конкурентоспроможності. Розглянуто особливості технологічних стратегій забезпечення національної конкурентоспроможності за рахунок створення та просування на світові ринки власних метатехнологій та high hume-технологій, комплексних стратегій, що передбачають послідовне розширення спектра зв'язків між виробниками та потенціальними зовнішніми споживачами від придбання окремого товару до довгострокових комплексних програм.
  Повний текст PDF - 133.233 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Липов В.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Липов В. В. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. ІІ. Конкурентна стратегія інтеграції України у міжнародний економічний простір / В. В. Липов // Економіка України. - 2018. - № 4. - С. 3-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2018_4_2.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Липов Володимир Валентинович (економічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського