Наукова періодика України Ukrainian Biochemical Journal


Копильчук Г. П. 
Активність NADH-убіхінонредуктази та сукцинатдегідрогенази печінки щурів за умов токсичного гепатиту, індукованого ацетоамінофеном на тлі аліментарної нестачі протеїну / Г. П. Копильчук, О. М. Волощук // The Ukrainian biochemical journal. - 2015. - Vol. 87, № 1. - С. 121-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2015_87_1_14
Дослідженоувались співвідношення редокс-форм нікотинамідних коензимів і ензиматичну активність I та II комплексів дихального ланцюга мітохондрій клітин печінки щурів з ацетоамінофеніндукованим гепатитом за аліментарної нестачі протеїну. Встановлено, що за умов гепатиту, індукованого ацетоамінофеном після попереднього 4-тижневого утримання щурів на низькопротеїновій дієті, в мітохондріальній фракції клітин печінки спостерігається статистично вірогідне зниження величин активності NADH-убіхінонредуктази та сукцинатдегідрогенази з одночасним підвищенням співвідношення редокс-форм нікотинамідних коензимів (NAD+/NADH) порівняно з аналогічними показниками в клітинах печінки тварин з експериментальним гепатитом, які одержували харчовий раціон, збалансований за всіма нутрієнтами. Результати досліджень можуть стати базовими для біохімічного обгрунтування підходів до корекції й усунення порушень енергетичного обміну за токсичного гепатиту, індукованого ацетоамінофеном на фоні аліментарної нестачі протеїну.
  Повний текст PDF - 1.309 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Копильчук Г.
 • Волощук О.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Копильчук Г. П. Активність NADH-убіхінонредуктази та сукцинатдегідрогенази печінки щурів за умов токсичного гепатиту, індукованого ацетоамінофеном на тлі аліментарної нестачі протеїну / Г. П. Копильчук, О. М. Волощук // The Ukrainian biochemical journal. - 2015. - Vol. 87, № 1. - С. 121-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/BioChem_2015_87_1_14.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Копильчук Галина Петрівна (біологічні науки)
 • Волощук Оксана Миколаївна (біологічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського