Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Крива М. 
Організація позаурочної дослідницької діяльності учнів під час вивчення предметів природничого циклу / М. Крива // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 110-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_23
Розглянуто актуальну проблему реалізації позаурочної дослідницької діяльності учнів під час вивчення природничих дисциплін. На основі теоретико-емпіричних досліджень акцентовано на потенціалі позаурочної дослідницької діяльності у формуванні активної, творчої, ініціативної особистості учня. Сформульовано ключові характеристики основних форм та методів організації позаурочної дослідницької діяльності. Зосереджено увагу на конкретних прикладах організації дослідницької діяльності учнів під час вивчення природознавства, біології, географії, фізики, хімії. Розглянуто основні напрямки роботи наукового товариства учнів у межах учнівського самоврядування.Представлена актуальная проблема реализации внеурочной исследовательской деятельности учащихся при изучении естественных дисциплин. На основе теоретико-эмпирических исследований акцентировано внимание на потенциале внеурочной исследовательской деятельности в формировании активной, творческой, инициативной личности ученика. Сформулированы ключевые характеристики основных форм и методов организации внеурочной исследовательской деятельности. Сосредоточено внимание на конкретных примерах организации исследовательской деятельности учащихся во время изучения естествознания, биологии, географии, физики, химии. Рассмотрены основные направления работы научного общества учащихся в рамках ученического самоуправления.The article highlights the actual problem of implementing students’ extracurricular research activity during the natural sciences study. On the basis of theoretical and empirical research the potential of extracurricular research in the formation of an active, creative, self-motivated student’s personality is accentuated. The key characteristics of the basic forms and methods of organizing the extracurricular activities are formulated.
  Повний текст PDF - 211.721 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Крива М.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Крива М. Організація позаурочної дослідницької діяльності учнів під час вивчення предметів природничого циклу / М. Крива // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 110-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_23.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Крива Марія Володимирівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського