Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Короленко В. 
Категоріальне поле дослідження проблеми морального виховання школярів / В. Короленко // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 106-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_22
На основі аналізу психологічних і педагогічних джерел охарактеризовано моральні категорії. Доведено важливість впливу морального виховання на загальне виховання дітей шкільного віку. Підкреслено здатність ефективного використання сучасних педагогічних знань. Вказано на необхідність роз’яснення дітям моральних категорій, що сприятимуть прагненню підростаючої особистості до морального вдосконалення. Засвідчено, що моральне виховання – процес, спрямований на розвиток цілісної особистості дитини (любов до Батьківщини, позитивне ставлення до суспільства, колективу, людей, до праці, обов’язку). Основою морального виховання є соціально необхідні вимоги суспільства, стимулюючі особистісні якості кожної дитини такі, як борг, честь, совість, гідність. Констатовано, що моральне виховання – один з головних компонентів освітнього процесу в школі. Цілеспрямована педагогічна діяльність сприяє розвитку моральних якостей особистості та допомагає її знайти своє місце в соціумі (використовуючи здобуті знання і здібності в житті). На основании анализа психологических и педагогических источников охарактеризованы нравственные категории. Доказана важность влияния нравственного воспитания на общее воспитание детей школьного возраста. Подчеркнута способность эффективного использования современных педагогических знаний. Результаты проведенного исследования указывают на необходимость разъяснения детям нравственных категорий, способствующих стремлению подрастающей личности к нравственному совершенствованию. Проведенное исследование показывает, что нравственное воспитание - процесс, направленный на развитие целостной личности ребенка (любовь к Родине, позитивное отношение к обществу, коллективу, людям, к труду, обязанности). Основой нравственного воспитания названы социально необходимые требования общества, стимулирующие личностные качества каждого ребенка такие, как долг, честь, совесть, достоинство. Нравственное воспитание - один из главных компонентов образовательного процесса в школе. Целенаправленная педагогическая деятельность способствует развитию нравственных качеств личности и помогает ей найти свое место в социуме (используя полученные знания и способности в жизни).On the basis of the analysis of psychological and pedagogical sources moral categories are described in the article. Importance of influence of moral education on the general education of children of school age is well-proven. Ability of the effective use of modern pedagogical knowledges is underlined. The results of the conducted research specify on the necessity of elucidation to the children of moral categories which are instrumental in aspiring of growing up personality to moral perfection.
  Повний текст PDF - 261.794 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Короленко В.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Короленко В. Категоріальне поле дослідження проблеми морального виховання школярів / В. Короленко // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 106-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_22.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Короленко Віктор Леонтійович (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського