Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Гапченко О. 
Інтелектуальні об’єднання як чинник формування загальноєвропейського культурно-освітнього простору (XVI–XVII ст.) / О. Гапченко // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 53-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_11
Досліджено місце і роль інтелектуальних об’єднань у творенні єдиного європейського культурно-освітнього простору, в розвитку форм освітньої діяльності, що формують особистість. Підкреслено, що завдяки дотриманню українською інтелігенцією XVI – XVII ст. гуманістичних традицій відбувалася трансляція цінностей європейського духовного життя на український грунт, утверджувалися європейські зразки шкільної та університетської освіти, формувався досвід ставлення до суб’єкта освітньо-виховного процесу як до неповторної особистості, носія високих моральних якостей.Исследованы место и роль интеллектуальных объединений в создании единого европейского культурно-образовательного пространства, в развитии форм образовательной деятельности, формируют личность. Подчеркнуто, что благодаря соблюдению украинской интеллигенцией XVI - XVII вв. гуманистических традиций происходила трансляция ценностей европейской духовной жизни на украинскую почву, утверждались европейские образцы школьного и университетского образования, формировался опыт отношения к субъекту образовательно-воспитательного процесса как к неповторимой личности, носителя высоких моральных качеств.The place and role of intellectual associations in creation of single European cultural and educational space, in the development of forms of educational activity that form personality have been studied in the article. It is underlined that due to the efforts of following by Ukrainian intelligentsia of XVI – XVII centuries humanistic traditions, the translation of values of European spiritual life onto the Ukrainian soil took place, the European standards of school and university education became firmly established, experience of attitude was formed toward the subject of educational process as to unique personality, carrier of high moral qualities.
  Повний текст PDF - 233.957 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Гапченко О.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Гапченко О. Інтелектуальні об’єднання як чинник формування загальноєвропейського культурно-освітнього простору (XVI–XVII ст.) / О. Гапченко // Педагогічний дискурс. - 2015. - Вип. 18. - С. 53-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_11.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Гапченко Олена Вікторівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського