Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (4)Автореферати дисертацій (1)Реферативна база даних (14)Наукова періодика України (12)Авторитетний файл імен осіб (1)
Пошуковий запит: (<.>A=Хазратова Н$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 9
Представлено документи з 1 до 9
1.
РА337087
   Хазратова, Нігора Вікторівна.
Психологія відносин особистості й держави [Текст] : автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.05 / Хазратова Нігора Вікторівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К., 2005. - 33 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Ю952 
 Ф084 
УДК:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут психології імені Г. С. Костюка (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС58793
   Хазратова, Н. В.
Формирование креактивности под влиянием социальной микросреды [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Хазратова Н. В. ; РАН, Ин-т психологии. - М., 1993. - 160 л. + прил. - Библиогр.: л. 147-160.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Российская академия наук; Институт психологии (Москва)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС88945
   Хазратова, Нігора Вікторівна.
Психологія відносин особистості й держави [Текст] : дис... д-ра психол. наук: 19.00.05 / Хазратова Нігора Вікторівна ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2005. - 430 арк.: рис. - арк. 382-410

Рубрикатор НБУВ:
 Ю952 
 Ф084 
УДК:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Волинський державний університет імені Лесі Українки (Луцьк)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА652141
   Хазратова, Нігора Вікторівна.
Психологія відносин особистості й держави [Текст] / Н. В. Хазратова. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. - 276 с. - Бібліогр.: с. 253-276. - ISBN 966-600-135-7

Рубрикатор НБУВ:
 Ю955 
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

5.
ВА776316

Історіографічні та методологічні координати теорій соціальної психології [Текст] : монографія / [М. М. Слюсаревський та ін.] ; за наук. ред. чл.-кор. НАПН України М. М. Слюсаревського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кіровоград : Імекс, 2013. - 358, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 320-[359]. - 300 прим. - ISBN 978-966-189-251-3

Рубрикатор НБУВ:
 Ю951 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Слюсаревський, М. М.; Жовтянська, В. В.; Скорик, М. М.; Хазратова, Н. В.; Бублик, П. І.; Слюсаревський, М. М. (ред.); Національна академія педагогічних наук України (Київ); Інститут соціальної та політичної психології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА834670

Основи соціальної психології [Текст] : підруч. для закл. вищ. освіти / [П. П. Горностай та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАПН України М. М. Слюсаревського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Київ : Талком, 2018. - 578, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 500 прим. - ISBN 978-617-7685-42-4

Рубрикатор НБУВ:
УДК:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Горностай, П. П.; Бублик, П. І.; Литвин, М. О.; Слюсаревський, М. М.; Татенко, В. О.; Титаренко, Т. М.; Хазратова, Н. В.; Слюсаревський, М. М. (ред.); Національна академія педагогічних наук України (Київ); Інститут соціальної та політичної психології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА842770
Слюсаревський, Микола Миколайович.
Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. / М. М. Слюсаревський, Н. В. Хазратова ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 351 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 150 прим. - ISBN 978-966-941-400-7

Рубрикатор НБУВ:
УДК:
Тематичні рубрики:


Анотація: Орієнтуючись на концептуальні засади розуміння соціальної психології як фундаментальної психологічної дисципліни, автори посібника визначають її предмет, структуру і функції, пропонують нове бачення проблемних питань становлення цієї дисципліни у світі й в Україні. Проаналізовано психологічну проблематику регуляції соціальної поведінки, міжособових стосунків та міжособової взаємодії. Уперше введено до курсу соціальної психології тему соціальних ситуацій, по-новому висвітлено окремі аспекти психології груп і масових явищ. Для студентів закладів вищої освіти. Знадобиться також працівникам соціальної сфери, фахівцям у галузях менеджменту, політики, масової комунікації


Дод. точки доступу:
Хазратова, Нігора Вікторівна; "Львівська політехніка", національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА851439
Слюсаревський, Микола Миколайович.
Теоретичні напрями соціальної психології [Текст] : навч. посіб. / М. М. Слюсаревський, Н. В. Хазратова ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2020. - 103 с. - Бібліогр.: с. 86-101. - 300 прим. - ISBN 978-966-941-450-2

Рубрикатор НБУВ:
УДК:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Хазратова, Нігора Вікторівна; "Львівська політехніка", національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВС69417
Слюсаревський, Микола Миколайович.
Психологія груп [Текст] : навч. посіб. / М. М. Слюсаревський, Н. В. Хазратова ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2022. - 163 с. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-966-941-666-7

Рубрикатор НБУВ:
УДК:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Хазратова, Нігора Вікторівна; "Львівська політехніка", національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського