Персоналії

...
1.
  КРАВЧУК Леонід Макарович, Президент України у 1991 – 1994 роках, Голова Конституційної Асамблеї
2.
  ШЕМШУЧЕНКО Юрій Сергійович, директор Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор заступник Голови Конституційної Асамблеї
3.
  СТАВНІЙЧУК Марина Іванівна, Радник Президента України – Керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України, член Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), кандидат юридичних наук, секретар Конституційної Асамблеї
4.
  АКІМОЧКІН Анатолій Вікторович, перший заступник Голови Конфедерації вільних профспілок України
5.
  АФАНАСЬЄВА Мар'яна Володимирівна, професор кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук
6.
  БАНДУРКА Олександр Маркович, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук
7.
  БАРАБАШ Олександр Леонідович, віце-президент Асоціації народних депутатів України
8.
  БАРАБАШ Юрій Григорович, проректор з навчальної роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, доцент
9.
  БЕЗЛЮДНА Ганна Віталіївна, заступник голови Ради Федерації роботодавців України, Секретар Комісії Конституційної Асамблеї з питань прав, свобод і обов'язків людини і громадянина
10.
  БИТЯК Юрій Прокопович, перший проректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор
11.
  БОГАТИР Володимир Вікторович, президент всеукраїнської молодіжної громадської організації «Український молодіжний правничий союз»
12.
  БОРИСЛАВСЬКИЙ Любомир Володимирович, завідувач кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук, доцент
13.
  БОРИСОВ В'ячеслав Іванович, академік-секретар відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту вивчення проблем злочинності
14.
  БОШИЦЬКИЙ Юрій Ладиславович, ректор Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, професор
15.
  БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович, завідувач кафедри міжнародного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор
16.
  БУТКЕВИЧ Володимир Григорович, суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор
17.
  ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович, віце-президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор
18.
  ГЕТЬМАН Анатолій Павлович, проректор з наукової роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор
19.
  ГРИЦЕНКО Андрій Андрійович, заступник директора Інституту економіки та прогнозування НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор
20.
  ГРИЦЕНКО Іван Сергійович, декан юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент
...