Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>TYPJ=4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 15
Представлено документи з 1 до 15
1.
 

Бібліотечний вісник : наук.-теорет. та практ. журн. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 1029-7200

Додаткові відомості та надходження

2.
 

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. акад. наук Украины, Нац. б-ка Украины имени В. И. Вернадского, Межд. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров. – Киев: НБУВ, 2000. - Виходить щорічно. - ISSN 2224-1825

Додаткові відомості та надходження

3.
 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library science. Record studies. Informology : наук. журн. / Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистецтв. – Київ: Вид-во НАКККіМ, 2004. - Виходить щоквартально

Додаткові відомості та надходження

4.
 

Бібліотечна планета : наук.-вироб. журн. / Нац. парламентська б-ка України. – Київ: [б. в.], 1998. - Виходить щоквартально

Додаткові відомості та надходження

5.
 

Книжкова палата України.


Вісник Книжкової палати : наук.-практ. журн. / Книжкова палата України. – Київ: Книжкова палата України, 1996. - Виходить щомісяця. - ISSN 2076-9326

Додаткові відомості та надходження

6.
 

Львівський національний університет імені Івана Франка.


Вісник Львівського університету. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології = Visnyk of the Lviv University. Series Bibliology, library studies and informtions tehnologies : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - Виходить щорічно. - ISSN 2078-4260


У Віснику публікуються праці з актуальних проблем книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, застосування інформаційних технологій у книгознавчих дослідженнях та роботі бібліотек, а також публікації документів, огляди, рецензії, наукова хроніка тощо.

Додаткові відомості та надходження

7.
 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів: ЛННБУ ім. В. Стефаника НАН України, 1992. - Виходить щорічно. - ISSN 1561-6223

Додаткові відомості та надходження

8.
 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Наукова бібліотека.


Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство : зб. наук. пр. / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008. - Виходить раз на два роки


У збірнику подано доповіді і повідомлення міжнародної науково практичної конференції. “Роль і функції бібліотек вищих навчальних закладів у контексті модернізації освіти”, яка відбулася 7-8 жовтня 2010 року на базі наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, а також бібліографію, рецензії, документи і матеріали, що стосуються діяльності наукової бібліотеки університету, проблем бібліотекознавства та книгознавства. Теоретичні узагальнення і практичний досвід, відображені в них, можуть використовуватись працівниками бібліотек, викладачами і студентами навчальних закладів системи освіти і культури.

Додаткові відомості та надходження

9.
 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.


Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ: НБУ ім. В. І. Вернадського, 1998. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2224-9516. - ISSN 2224-9524

Додаткові відомості та надходження

10.
 

Архіви України : наук.-практ. журн. / Держ. архівна служба України, Ін-т. укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Укр. ін-т нац. пам'яті, Нац. акад. наук України, Держ. центр збереження док. Нац. арх. фонду. – Київ: [б. в.], 1947. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 0320-9466

Додаткові відомості та надходження

11.
 

Харківська державна академія культури.


Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. – Харків: Вид-во ХДАК, 1999. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2410-5333

Додаткові відомості та надходження

12.
 

Студії з архівної справи та документознавства : зб. наук. пр. / Укр. наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ: [б. в.], 1996. - Виходить щорічно

Додаткові відомості та надходження

13.
 

Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 1993. - Виходить щорічно. - ISSN 2222-4203

Додаткові відомості та надходження

14.
 

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. Науково-дослідний інститут пресознавства.


Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Н.-д. ін-т пресознав. – Львів: ЛННБУ ім. В. Стефаника, 1993. - Виходить щорічно. - ISSN 1561-6224

Додаткові відомості та надходження

15.
 

Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук = Ukrainian journal on library and information science : наук. журн. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: ВЦ КНУКіМ, 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2616-7654. - ISSN 2617-8427

Додаткові відомості та надходження

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського