Головна сторінка     Історико-культурні фонди  
  Електронний каталог  
  Інформаційно-бібліографічний сервіс  
Комплексний інформаційно-бібліографічний сервіс

Ми раді вітати Вас у Службі комплексного інформаційно-бібліографічного обслуговування
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Фахівці Служби докладуть усі зусилля для того, щоб швидко і у повній мірі задовольнити Ваш довідково-інформаційний запит.
Запитай бібліотекаряАрхів довідок
Правила
роботи сервісу
«Віртуальна бібліографічна довідка»
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

1. Сервіс «Віртуальна бібліографічна довідка»

1.1. Сервіс «Віртуальна бібліографічна довідка» – це інтерактивна послуга, яка надає відповіді на разові запити віддалених (індивідуальних та колективних) користувачів, пов’язані з пошуком інформації з усіх галузей знань.

1.2. Віддаленим користувачем вважається фізична або юридична особа, яка звернулася до сервісу із запитом на веб-порталі НБУВ.

1.3. Сервіс працює на безоплатній основі.

1.4. Скористатися послугами сервісу може кожний бажаючий незалежно від того, записаний він до Бібліотеки або ні.

1.5. Прийом запитів від користувачів відбувається автоматично і цілодобово. Виконання запитів здійснюється у режимі роботи Бібліотеки.

1.6. Запити виконуються у порядку їх надходження упродовж від кількох годин до 2 робочих днів у залежності від їх специфіки та складності. Складні запити та підготовка фахових консультацій можуть виконуватися до 5 робочих днів.

1.7. Довідки готуються та виконуються співробітниками Відділу технологій дистантного обслуговування.

1.8. Програмну підтримку сервісу здійснює Відділ програмно-технологічного забезпечення комп’ютерних мереж.

1.9. Адміністрація Бібліотеки залишає за собою право вносити корективи в правила користування сервісом.


2. Принципи діяльності

2.1. Універсальність характеру та тематики виконання запитів користувачів.

2.2. Загальнодоступність в обслуговуванні користувачів.

2.3. Оперативність у виконанні запитів відповідно до їх складності.

2.4. Конфіденційність щодо персональної інформації користувачів.

2.5. Коректність, толерантність, терпимість і поміркованість у взаємному спілкуванні незалежно від політичних поглядів, віросповідання, расової належності, роду заняття тощо.

2.6. Неупередженість та об’єктивність у наданні інформації.


3. Перш ніж задати питання

3.1. Перш ніж задати питання, радимо Вам звернутися до Архіву виконаних довідок, в якому Ви зможете здійснити багатоаспектний пошук, або до блоків Книжкові виставки, Галузевий каталог-навігатор тощо.

3.2. Ви можете самостійно здійснити пошук необхідної інформації, використовуючи Систему каталогів, Реферативну базу даних, Електронний фонд або Тематичні зібрання на веб-порталі НБУВ.


4. Як задати питання

4.1. Зайдіть у розділ Запитай бібліотекаря і заповніть відповідну форму. Обов’язково заповніть поля, відмічені позначкою «*». Намагайтеся якомога повніше і точніше сформулювати свій запит, використовуючи додаткові поля. Це прискорить роботу бібліографів і зробить відповідь на Ваш запит максимально коректною.

4.2. Зверніть увагу, що інформація про адресу Вашої електронної пошти має конфіденційний характер. Вона необхідна для Вашої ідентифікації, для можливого контакту бібліографа з Вами з метою уточнення Вашого запиту та пошуку виконаних довідок на Ваші запити.

4.3. Формулюйте запит у довільній формі українською або російською мовами.

4.4. Кожний запит має містити лише одне питання.


5. Як отримати відповідь

Відповідь на свій запит шукайте в Архіві виконаних довідок. Для цього введіть в поле «Електронна пошта» адресу Вашої електронної пошти або ключові терміни за темою запиту і перегляньте історію наданих відповідей на Ваші запити у зворотньо-хронологічному порядку.


6. Ми виконуємо такі довідки та надаємо такі консультації

6.1. Тематичні довідки за усіма напрямами знань – містять перелік документів та/або посилання на електронні інформаційні ресурси відповідно до теми запиту.

6.2. Адресні довідки – містять інформацію про наявність документів у НБУВ або про їх місцезнаходження в інших бібліотеках та інформаційних центрах України, відкритий доступ до електронних каталогів яких здійснюється через мережу Інтернет.

6.3. Уточнюючі довідки – виявляють, уточнюють або доповнюють елементи бібліографічного опису документа.

6.4. Фактографічні довідки – містять відомості щодо конкретних фактів, подій, персоналій, організацій та мають науково-дослідний або науково-прикладний характер.

6.5. Консультації – з методичних та науково-організаційних питань книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, архівознавства, документознавства та науково-дослідницької діяльності у бібліотечно-інформаційній сфері.


7. Джерела інформації для виконання запитів

7.1. Система традиційних та електронних каталогів Бібліотеки.

7.2. Довідково-бібліографічний апарат спеціалізованих підрозділів Бібліотеки.

7.3. Основний, підсобні та спеціалізовані фонди Бібліотеки.

7.4. Локальні та корпоративні електронні інформаційні ресурси.

7.5. Передплачені Бібліотекою онлайнові науково-інформаційні ресурси.

7.6. Електронні ресурси бібліотек та інформаційних центрів України, відкритий доступ до яких здійснюється через мережу Інтернет.

7.7. Науково-інформаційні ресурси Інтернет.


8. Відповідь на запит користувача може бути подана у такому вигляді

8.1. Пояснюючий текст з посиланням на джерела інформації (до 15 назв).

8.2. Перелік документів, що є в Бібліотеці, із зазначенням місця та шифрів зберігання (до 15 назв).

8.3. Посилання на інформаційні ресурси Бібліотеки, що доступні в Інтернет середовищі (до 15 назв).

8.4. Електронна доставка повнотекстових документів з електронного фонду Бібліотеки (до 15 назв).

8.5. Посилання на інформаційні ресурси інших бібліотек, інформаційних центрів, установ та організацій, що доступні в Інтернет середовищі (до 15 назв).

8.6. У випадку вузькоспеціалізованого запиту – перенаправлення до відповідного структурного підрозділу НБУВ або профільної установи у вигляді гіперпосилання або із зазначенням контактної інформації.

8.6. При підготовці відповідей на тематичні довідки перевага віддається авторитетним та актуальним виданням.

8.7. Черговий консультант має право повернути запит користувачу з відповідним обґрунтуванням для доопрацювання у разі некоректного заповнення ним відповідної форми або здійснення уточнення.


9. Не розглядаються запити, пов’язані:

9.1. З підготовкою цілісного тексту з відповідної проблематики, який може бути використаний як основа для виступу, написання огляду, статті тощо.

9.2. З наданням готових рефератів, курсових робіт тощо.

9.3. З розв’язанням задач, здійсненням обрахунків, виготовленням креслень тощо.

9.4. З перекладом текстів.

9.5. З наданням інформації, що має розважальний (розгадування вікторин, кросвордів тощо) або посередницький (пошук товарів і послуг, порівняння цін тощо) характер.

9.6. З наданням інформації, що має комерційну цінність або на яку розповсюджуються комерційні права.

9.7. З тлумаченням законів та інших нормативно-правових актів, здійсненням юридичної та медичної консультації.

9.8. З питаннями, що порушують або виходять за межі чинного законодавства тощо.


© Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ
www.nbuv.gov.ua