До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Горовий В. Термінологічні характеристики постіндустріального суспільства

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0000001211


Тип реcурсу:
 Стаття  
  

Назва(и):
ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
Автор(и):
ГОРОВИЙ Валерій Микитович
ГОРОВА Світлана Валеріївна
Дата(и):2016
ISBN:
DOI:


Проаналізовано термінологію, використовувану для характеристики постіндустріального суспільства, особливістю якого стали глобалізація та перетворення інноваційних інформаційних ресурсів у безпосередню виробничу силу, у локомотив прискореного суспільного розвитку. Визначення інформаційних особливостей нинішнього суспільства й окреслення перспектив його трансформації сприяє більш точному застосуванню термінології, що, у свою чергу, надасть змогу забезпечити чіткість в одержанні нових наукових результатів.

Опис документа:

Горовий, В. Термінологічні характеристики постіндустріального суспільства / В. Горовий, С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – C. 11-23. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0000001211


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського