До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Горовий В. Бібліотеки як джерело наповнення соціальних інформаційних комунікацій сучасності

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0000001200


Тип реcурсу:
 Стаття  
  

Назва(и):
БІБЛІОТЕКИ ЯК ДЖЕРЕЛО НАПОВНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ СУЧАСНОСТІ
Автор(и):
ГОРОВИЙ Валерій Микитович
Дата(и):2009
ISBN:
DOI:


Розглянуто особливості становлення сучасної системи соціальних інформаційних комунікацій (СІК) у контексті розвитку інформатизації в Україні. Показано роль і значення СІК в еволюції суспільства. Запропоновано класифікацію СІК за специфікою використання ресурсів, рівнем узагальнення пізнавальної діяльності. Зазначено, що тенденція до об'єднання інформаційних ресурсів бібліотек і інших інформаційних структур встановлює нові можливості поряд із вдосконаленням технологій інформаційного виробництва для розвитку соціальних структур українського суспільства, продуктивного співробітництва із зарубіжжям.Рассмотрены особенности становления современной системы социальных информационных коммуникаций (СИК) в контексте развития информатизации в Украине. Показаны роль и значение СИК в эволюции общества. Предложена классификация СИК по специфике использования ресурсов, уровню обобщения познавательной деятельности. Указано, что тенденция к объединению информационных ресурсов библиотек и других информационных структур устанавливает новые возможности с учетом усовершенствования технологий информационного производства для развития социальных структур украинского общества, продуктивного сотрудничества с зарубежьем.

Опис документа:

Горовий, В. Бібліотеки як джерело наповнення соціальних інформаційних комунікацій сучасності / В. Горовий // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 6. – C. 34-39. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0000001200


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського