До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Горовий В. Бібліотечна діяльність у контексті забезпечення інформаційного суверенітету

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0000001198


Тип реcурсу:
 Стаття  
  

Назва(и):
БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ
Автор(и):
ГОРОВИЙ Валерій Микитович
Дата(и):2011
ISBN:
DOI:


Розкрито зміст поняття "інформаційний суверенітет" (ІС). Показано значення ІС для теоретичного обгрунтування перспектив розвитку сучасної бібліотечної діяльності. Проаналізовано законодавчі акти, закони для забезпечення ІС, зокрема, "Про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку України", "Про телебачення і радіомовлення", "Про авторське право та суміжні права". Увагу приділено інформаційним методикам, розробленим на підставі використання змісту поняття ІС, які сприятимуть чіткій структуризації вітчизняних інформаційних масивів, організації їх ефективного використання з урахуванням специфічних запитів соціальних структур сучасного суспільства, а у бібліотечній діяльності - реалізації заходів щодо організації безпеки бібліотечних фондів, їх постійного поповнення за рахунок вітчизняного творення інформації та відбору необхідної українському суспільству інформації з ресурсів глобального інформаційного простору.

Опис документа:

Горовий, В. Бібліотечна діяльність у контексті забезпечення інформаційного суверенітету / В. Горовий // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 1. – C. 3-7. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0000001198


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського