Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Кулик Михайло Федорович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1259734 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1259734


Кулик Михайло Федорович (1937)
(доктор наук, член-кореспондент НААН)

Дивись також:Наукове звання:
Додаткова спеціалізація:
 • 06.02.00 - Зоотехнія
  • Галузь науки: Animal Husbandry

  Персональні веб-ресурси: Пов'язані особи:
   Наукова школа:
  1. Дідоренко Тетяна Олегівна (1989–) (сільськогосподарські науки) - учень

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (1999) Біоенергетична оцінка технологій виробництва кормів за продукцією і якістю молока
  2. (2001) Мінеральне живлення тварин
  3. (2003) Корми: оцінка, використання, продукція тваринництва, екологія
  4. (2004) Нові консерванти і технології кормів
  5. (2005) Цеоліт-смектитові туфи Рівненщини: біологічні аспекти використання
  6. (2006) Нетрадиційна оцінка кормів і складання раціонів за продукцією молока
  7. (2007) Основи перспективних технологій виробництва продукції тваринництва
  8. (2010) Нова система оцінки кормів у молочних одиницях для корів різного рівня продуктивності
  9. (2011) Теорія і практика оцінки кормів і раціонів у молочних одиницях для корів різного рівня продуктивості
  10. (2012) Сапоніт і аеросил у тваринництві та медицині
  11. (2013) Нова система оцінки кормів і раціонів для корів у продукції молока за сирим протеїном, крохмалем із цукром і сухими речовинами
  12. (2017) Оцінка у продукції молока кормів із різним умістом сирої клітковини і періоду перетравлення в кишечнику корів різної продуктивності
  13. (2018) Нові принципи балансування мінерального живлення дійних корів

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Аграрна наука та харчові технології
  2. Агропромислове виробництво Полісся
  3. Корми і кормовиробництво

     Наукова періодика:

  1. (2009) Обґрунтування нової системи оцінки кормів у молочних одиницях для корів різного рівня продуктивності
  2. (2010) Вплив вулканічних туфів на мінеральний склад курячих яєць
  3. (2010) Комплекси кремнію з мікроелементами – новий напрямок балансування мінерального живлення тварин
  4. (2010) Особливості силосування бобових і злакових трав з консервантом "Глаукосил"
  5. (2011) Технологічні особливості сумісного силосування кукурудзи та сої
  6. (2012) Вивчення ступеню контамінації кормів афлатоксинами та впливу їх на продукти тваринництва
  7. (2012) Визначення обмінної енергії та енергетичних кормових одиниць у кормах для великої рогатої худоби за їхнім хімічним складом
  8. (2012) Використання обмінної енергії кормів на синтез білка, лактози і ліпідів молока та відкладення жиру в організмі корів
  9. (2012) Використання продуктів переробки сої в молочному скотарстві та у птахівництві
  10. (2012) Вміст цинку і міді в молоці корів різної продуктивності
  11. (2012) Вплив вітамінно-мінеральних преміксів на молочну продуктивність і жирнокислотний склад молока корів
  12. (2012) Вплив вітамінно-мінерального преміксу на молочну продуктивність корів і вміст міді, цинку, жиру та білка в молоці
  13. (2012) Вплив емістиму на якість та перетравність поживних речовин силосу з кукурудзи
  14. (2012) Нова система оцінки кормів у продукції молока
  15. (2012) Порівняльна оцінка поживної цінності силосу з кукурудзи і сорго за використання в молочному скотарстві
  16. (2013) Вплив дріжджових культур на молочну продуктивність, уміст жиру і білка в молоці корів
  17. (2013) Насіннєва продуктивність проса лозоподібного (panicum virgatum L.) другого року вегетації
  18. (2013) Оцінка кормів у продукції молока за сирим протеїном, крохмалем із цукром
  19. (2013) Пригнічення росту проростків зерна пшениці, тритикале і жита під впливом водної витяжки раундапостійкої ГМ сої порівняно з не ГМ соєю
  20. (2014) Вплив зеленої маси на біологічну цінність молочного жиру за однотипної годівлі корів
  21. (2014) Експериментальне обґрунтування низької продуктивної дії крохмалю і протеїну зерна в силосі кукурудзи порівняно з сухим та цілим вологим консервованим за використання в годівлі корів
  22. (2014) Метод визначення генетично модифікованої сої
  23. (2015) Вплив довготривалого згодовування трансгенної сої на відтворювальну здатність свиней
  24. (2015) До питання впливу генетично модифікованої сої на живі організми
  25. (2015) Експериментальне обґрунтування нових принципів балансування потреби незамінних амінокислот в раціонах високопродуктивних дійних корів
  26. (2015) Згодовування поросятам генетично модифікованої сої впродовж трьох поколінь викликає відсутність статевого потягу в кнурів
  27. (2015) Інтенсивні технології заготівлі пресованого сіна з люцерни в тюках підвищеної щільності
  28. (2015) Нові принципи балансування мінерального живлення дійних корів за потребою на утворення молока і обмінні процеси в організмі
  29. (2015) Порівняльна оцінка продуктивної дії зерна у складі силосу кукурудзи та сухого і вологого консервованого зерна у годівлі дійних корів
  30. (2016) Ефективність використання сої в годівлі високопродуктивних корів та різна біологічна цінність соєвого білка і молока в молочний період вирощування телят
  31. (2016) Інтенсивність відгодівлі свиней при різному вмісті лізину в протеїні кормів раціону
  32. (2016) Консервування вологого зерна кукурудзи з пригніченням молочнокислого бродіння
  33. (2017) Економічна ефективність балансування за лізином і метіоніном протеїнового живлення свиней на відгодівлі
  34. (2017) Забійні показники свиней при використанні в годівлі екструдованої сої в поєднанні з біологічно мінеральною добавкою на основі лізину і сапоніту
  35. (2017) Методика визначення сирої клітковини в кормах із застосуванням автоклавування
  36. (2017) Теоретичне обгрунтування оцінки кормів у продукції молока залежно від вмісту сирої клітковини і швидкості їх проходження по шлунково-кишковому тракту
  37. (2018) Експериментальне обґрунтування ефективності використання консервованого вологого зерна кукурудзи в годівлі корів на промислових комплексах
  38. (2019) Розробка методу визначення вмісту водорозчинних вуглеводів (цукрів) у кормах

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Біоенергетична оцінка різних видів кормів за молочною продуктивністю корів
  2. (1998) Визначення уреазної активності в зерні сої та продуктах його переробки
  3. (1998) Використання післяказеїнової і сирної сироватки в годівлі сільськогосподарських тварин
  4. (1998) Розробка нової технології обробки і використання зерна сої на кормові і дієтичні потреби
  5. (1999) Біоенергетична оцінка технологій виробництва кормів за продукцією і якістю молока
  6. (1999) Біологічно активні речовини сої - стимулятори синтезу ліпідів молока в організмі корів
  7. (1999) Ефективність використання фосфогіпсу при вирощуванні бугайців на м'ясо
  8. (2000) До питання біологічно активних речовин сої
  9. (2000) Сучасні та перспективні технології зберігання і використання вологого зернофуражу
  10. (2001) Мінеральне живлення тварин
  11. (2001) Нова технологія зберігання вологого зернофуражу
  12. (2002) Ефективність вуглеамонійної солі та пропіонової кислоти при консервуванні зерна кукурудзи
  13. (2003) Корми: оцінка, використання, продукція тваринництва, екологія
  14. (2003) Лактоза - лімітуючий фактор синтезу молока і продуктивності корів
  15. (2003) Новий підхід до оцінки поживності кормів за продукцією молока
  16. (2005) Цеоліт-смектитові туфи Рівненщини: біологічні аспекти використання
  17. (2006) Нетрадиційна оцінка кормів і складання раціонів за продукцією молока
  18. (2007) Основи перспективних технологій виробництва продукції тваринництва
  19. (2007) Теоретичне обгрунтування ролі клітковини і неструктурних вуглеводів у годівлі та живленні жуйних тварин
  20. (2010) Нова система оцінки кормів у молочних одиницях для корів різного рівня продуктивності
  21. (2011) Теорія і практика оцінки кормів і раціонів у молочних одиницях для корів різного рівня продуктивості
  22. (2013) Нова система оцінки кормів і раціонів для корів у продукції молока за сирим протеїном, крохмалем із цукром і сухими речовинами
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Кулик Максим Іванович (сільськогосподарські науки)
  2. Кулик Маргарита Михайлівна (юридичні науки)
  3. Кулик Марина Йосипівна (юридичні науки)
  4. Кулик Марія Анатоліївна (соціологічні науки)
  5. Кулик Марія Володимирівна (економічні науки)
  6. Кулик Маркіян Зіновійович (юридичні науки)
  7. Кулик Микола Миколайович (технічні науки)
  8. Кулик Михайло Ілліч (технічні науки)
  9. Кулик Михайло Миколайович (1940–) (технічні науки)
  10. Кулик Михайло Федорович (1937–) (біологічні науки ; сільськогосподарські науки)
  11. Кулік Михайло Валерійович (технічні науки)

   Співавтори:
   (cписок співавторів формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
  • Петриченко Василь Флорович (сільськогосподарські науки)
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського