Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Горбулін Володимир Павлович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1258373 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1258373


Горбулін Володимир Павлович (1939)
(доктор наук, академік НАНУ)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Горбулин Владимир Павлович (російська) • Наукове звання:
  Додаткова спеціалізація:
 • 25.00.00 - Державне управління
 • 05.00.00 - Технічні науки
 • 05.07.00 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка
 • 05.02.08 - Технологія машинобудування
  • Галузь науки: Public Policy & Administration, розробив першу Стратегію національної безпеки України.

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (1997) Про один підхід до дослідження економічної безпеки та деякі результати його практичного застосування
  2. (2005) Актуальні проблеми державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції
  3. (2005) Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО: громадська думка та експертні оцінки
  4. (2005) Актуальні проблеми реалізації Україною стратегічного курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію: громадська думка та експертні оцінки
  5. (2005) Актуальні проблеми удосконалення системи військово-технічного співробітництва України
  6. (2005) Актуальні проблеми формування і реалізації військово-технічної політики України в контексті європейської і євроатлантичної інтеграції
  7. (2005) Актуальні проблеми формування та реалізації державної політики України на євроатлантичному векторі
  8. (2005) Військово-технічна політика країн - членів НАТО: організаційні аспекти співробітництва України з Альянсом
  9. (2005) Концептуальні підходи до членства в НАТО: досвід держав - членів Альянсу
  10. (2005) Національна безпека в контексті євроатлантичної інтеграції України: нормативно-правові аспекти
  11. (2006) Актуальні проблеми державного управління інноваційними процесами
  12. (2006) Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері
  13. (2006) Державне управління науково-технічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію
  14. (2006) Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію
  15. (2006) Механізми стратегічного програмно-цільового планування розвитку структур безпеки і оборони України
  16. (2006) Механізми формування і реалізації державної політики протидії злочинності у сфері національної безпеки України
  17. (2006) Нормативно-правове забезпечення реалізації Україною стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію
  18. (2006) Оцінка загрози ядерного тероризму: проектна загроза
  19. (2006) Проекти нормативно-правових документів та пропозицій з питань формування і реалізації державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України
  20. (2006) Стратегія і тактика, стан соціально-економічного розвитку України
  21. (2006) Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України
  22. (2006) Управління техногенною безпекою України
  23. (2006) Через роки, через відстані... Держава та особистість
  24. (2007) Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : Вип. 1. Інноваційна політика України: проблеми та перспективи
  25. (2007) Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : Вип. 3. Взаємодія України з НАТО: соціологічний та експертний аналіз
  26. (2007) Культура безпеки на ядерних об'єктах України
  27. (2007) Основи державного управління процесами формування і реалізації оборонної політики України
  28. (2007) Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки України
  29. (2008) Визначення місця і ролі національної єдності у Стратегії національної безпеки України, програмах політичних партій і передвиборчому процесі 2007 року
  30. (2008) Національна безпека: український вимір
  31. (2009) Актуальні проблеми нейтралізації негативного впливу світової економічної кризи на процес інтеграції України до НАТО
  32. (2009) Без права на покаяние
  33. (2009) Без права на покаяние
  34. (2009) Засади національної безпеки України
  35. (2009) Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання
  36. (2009) Національна безпека: порядок денний для України
  37. (2009) Оборонна політика України на початку ХХІ століття
  38. (2009) Оборонна політика України на початку ХХІ століття
  39. (2009) Проблеми захисту інформаційного простору України
  40. (2010) Земельні відносини в Україні
  41. (2011) Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки
  42. (2011) Ядерні та радіаційні технології в Україні: можливості, стан і проблеми впровадження
  43. (2012) Проблемні питання розширення міжнародної діяльності ракетно-космічної галузі України в сучасних умовах
  44. (2014) Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки"
  45. (2014) Геополітика та російсько-українська війна: взаємовідносини без прикрас
  46. (2015) Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році"
  47. (2015) Донбас і Крим: ціна повернення
  48. (2015) Донбасс и Крым: цена возвращения
  49. (2015) Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі
  50. (2015) Україна і Росія: дев'ятий вал чи Китайська стіна
  51. (2016) Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році"
  52. (2017) "Активні заходи" СРСР проти США: пролог до гібридної війни
  53. (2017) Аналітична доповідь до Щорічного послання президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році"
  54. (2017) Концептуальні підходи до розвитку енергетики України
  55. (2017) Світова гібридна війна: український фронт
  56. (2017) Світова гібридна війна: український фронт
  57. (2017) Тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей: оцінки, наслідки, рішення
  58. (2018) Зовнішнє і внутрішнє становище України у 2017 році. Аналіз проблем і варіанти рішень

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Economic annals-XXI
  2. Доповіді Національної Академії Наук України
  3. Космічна наука і технологія
  4. Національна безпека: український вимір
  5. Стратегічні пріоритети
  6. Стратегічні пріоритети
  7. Стратегічні пріоритети

     Література:

  1. (2013) Володимир Павлович Горбулін

     Наукова періодика:

  1. (2014) Проблеми державного регулювання цін на продукцію оборонно-промислового комплексу України
  2. (2015) Входження ОПК України в європейський оборонно-промисловий простір
  3. (2015) "Черная дыра": тупик бесконечного урегулирования
  4. (2016) Збройний конфлікт в Україні у термінах геополітики
  5. (2016) Космічна галузь України: пріоритетні напрями діяльності в нових умовах
  6. (2016) Пріоритетні напрями розвитку системоутворюючих підприємств космічної галузі України в умовах ресурсних обмежень
  7. (2016) Російсько-українська війна в термінах теорії реалізму
  8. (2016) Ціннісні ресурси війни і миру: український формат
  9. (2017) Вступне слово
  10. (2017) Ризики та можливі здобутки відновлення експлуатації міжнародного ракетно-космічного комплексу Sea Launch
  11. (2018) Українсько-канадський ракетно-космічний комплекс "Циклон-4М": шляхи створення та очікувані результати

     Реферативна інформація:

  1. (2005) Актуальні проблеми державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції
  2. (2005) Актуальні проблеми оцінки ризиків і загроз національній безпеці в контексті євроатлантичної інтеграції України : Вип. 9.
  3. (2005) Актуальні проблеми реалізації Україною стратегічного курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію: громадська думка та експертні оцінки
  4. (2005) Актуальні проблеми удосконалення системи військово-технічного співробітництва України
  5. (2005) Актуальні проблеми формування і реалізації військово-технічної політики України в контексті європейської і євроатлантичної інтеграції
  6. (2005) Актуальні проблеми формування та реалізації державної політики України на євроатлантичному векторі
  7. (2005) Військово-технічна політика країн - членів НАТО: організаційні аспекти співробітництва України з Альянсом
  8. (2005) Концептуальні підходи до членства в НАТО: досвід держав - членів Альянсу
  9. (2005) Національна безпека в контексті євроатлантичної інтеграції України: нормативно-правові аспекти
  10. (2006) Актуальні проблеми державного управління інноваційними процесами
  11. (2006) Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері
  12. (2006) Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію
  13. (2006) Проекти нормативно-правових документів та пропозицій з питань формування і реалізації державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України
  14. (2006) Стратегія і тактика, стан соціально-економічного розвитку України
  15. (2006) Стратегія соціально-економічного розвитку індустріально розвинутих країн світу: проблеми і перспективи України
  16. (2007) Актуальні питання міжнародного співробітництва щодо зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї
  17. (2007) Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : Вип. 3. Взаємодія України з НАТО: соціологічний та експертний аналіз
  18. (2007) Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки України
  19. (2008) Екологія і ресурси : Вип. 18.
  20. (2008) Національна безпека: український вимір : Вип. 1 - 2 (20 - 21).
  21. (2008) Національна безпека: український вимір
  22. (2008) Розподілені комп'ютерні системи як складові інформаційних інфраструктур
  23. (2008) Удосконалення державної політики України у сфері запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру та акти ядерного тероризму в контексті європейської і євроатлантичної інтеграції
  24. (2009) Засади національної безпеки України
  25. (2009) Методологічні аспекти оцінки стану військово-технічної політики та її складових
  26. (2009) Національна безпека: порядок денний для України
  27. (2009) Національна безпека: український вимір : Вип. 3(22).
  28. (2009) Національна безпека: український вимір : Вип. 4(23).
  29. (2009) Національна безпека: український вимір : Вип. 6(25).
  30. (2009) Проблеми захисту інформаційного простору України
  31. (2010) Внесок ІПРІ НАН України в розвиток комп'ютерної томографії
  32. (2010) Земельні відносини в Україні
  33. (2011) Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки
  34. (2011) Ядерні та радіаційні технології в Україні: можливості, стан і проблеми впровадження
  35. (2012) Модели прогнозирования технико-экономических показателей РК и выбора оптимальной стратегии их отработки
  36. (2012) Проблемні питання розширення міжнародної діяльності ракетно-космічної галузі України в сучасних умовах
  37. (2013) Космические платформы для орбитальных промышленных комплексов: проблемы и перспективы
  38. (2013) Особливості використання технологічної та виробничої бази ракетно-космічної галузі в інтересах розвитку машинобудівного комплексу України
  39. (2014) Главный конструктор систем управления ракетно-космической техники (к 100-летию со дня рождения академика В. Г. Сергеева)
  40. (2014) Проблеми державного регулювання цін на продукцію оборонно-промислового комплексу України
  41. (2014) Через тернии к звездам. К 100-летию Владимира Николаевича Челомея
  42. (2014) Эволюция ракетно-космических разработок КБ "Южное"
  43. (2015) Военно-ядерный тупик: украинский вариант
  44. (2015) Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі
  45. (2016) Космічна галузь України: пріоритетні напрями діяльності в нових умовах
  46. (2016) Пріоритетні напрями розвитку системоутворюючих підприємств космічної галузі України в умовах ресурсних обмежень
  47. (2016) Хитромудра невизначеність нового світопорядку
  48. (2016) Ціннісні ресурси війни і миру: український формат
  49. (2017) Генеральний конструктор ракетно-космічної техніки України (до 80-річчя від дня народження академіка НАН України С. М. Конюхова)
  50. (2017) Національна безпека як пріоритет сучасного державотворення
  51. (2017) Ризики та можливі здобутки відновлення експлуатації міжнародного ракетно-космічного комплексу Sea Launch
  52. (2017) Світова гібридна війна: український фронт
  53. (2017) Тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей: оцінки, наслідки, рішення
  54. (2017) Україна в глобальних вимірах сучасного світу (виступ на міжнародному форумі "Світанок Європи: історична закономірність цивілізаційного вибору")
  55. (2018) Б. Є. Патон і розвиток космічної науки та технології
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського