Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Орловський Віктор Феліксович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0763801 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0763801


Орловський Віктор Феліксович
(доктор наук)


  Науковий ступінь:
 • Рік: 1995. Cтупінь: Доктор. Спеціальність: Медичні науки. 14.00.05 - Місто: Запоріжжя. Установа: Запорізький медичний университет


Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (1995) Особливості перебігу, діагностики та медикаментозної терапії передвиразкового стану та виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у жінок
 2. (2006) Гематологія
 3. (2007) Внутрішні хвороби у тестових завданнях
 4. (2010) Внутрішня медицина: нефрологія
 5. (2013) Internal medicine: cardiology
 6. (2015) Internal medicine: gastroenterology

    Наукова періодика:

 1. (2010) Ефективність імуномодулюючої терапії в комплексному лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої кишки, асоційованої з інфекцією helicobacter pylor
 2. (2010) Хронічне запалення при неалкогольній жировій хворобі печінки
 3. (2012) Вплив вітаміну В12 на рівень гомоцистеїну у хворих з коморбідним перебігом ішемічної хвороби серця та кислотозалежних захворювань шлунково-кишкового тракту
 4. (2013) Асоціація гіповітамінозу D з маркерами метаболічного синдрому у хворих на ішемічну хворобу серця
 5. (2013) Взаємозв’язок гіповітамінозу "Д" та інсулінорезистентності у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з метаболічним синдромом
 6. (2013) Ішемічна хвороба серця, асоційована з кислотозалежними захворюваннями шлунково-­кишкового тракту: взаємозв’язок гомоцистеїну та ліпідного спектра плазми крові
 7. (2013) Поширеність гіповітамінозу Д у хворих на ішемічну хворобу серця
 8. (2014) Вплив корекції гіповітамінозу d на перебіг ішемічної хвороби серця у поєднанні з метаболічним синдромом
 9. (2014) Корекція хронічної серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію при хронічній хворобі нирок в амбулаторних умовах
 10. (2015) Вплив застосування L-аргініну на толерантність до фізичного навантаження у хворих на стабільну стенокардію напруження
 11. (2015) Вплив корекції гіпергомоцистеїнемії на функціональні печінкові проби та ліпідний профіль у пацієнтів iз неалкогольною жировою хворобою печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу
 12. (2015) Рівень гомоцистеїну плазми крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу
 13. (2017) Досвід використання інтерактивних методів навчання у підготовці лікарів)інтернів зі спеціальності "Загальна практика–сімейна медицина"
 14. (2017) Оптимізація корекції діабетичної нефропатії в амбулаторних умовах
 15. (2017) Частота генотипів та алелів за -204а>c поліморфізмом гену сyp7a1 у осіб із артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу
 16. (2018) Оптимізація лікування хворих на негоспітальну пневмонію з високим кардіоваскулярним ризиком (випадок із практики)
 17. (2018) Особливості перебігу негоспітальної пневмонії у хворих з серцево-судинними подіями

    Реферативна інформація:

 1. (2002) Роль цитокінів у патогенезі бронхіальної астми
 2. (2004) Випадок генералізованої форми саркоїдозу
 3. (2006) Гематологія
 4. (2007) Морфологічні ефекти застосування поліоксидонію у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки
 5. (2008) Вплив імуномодулюючої терапії на цитокіновий профіль сироватки крові у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки
 6. (2008) Вплив поліоксидонію на механізми апоптозу у хворих на бронхіальну астму у поєднанні із вісцеральним ожирінням
 7. (2008) Клінічна ефективність Баролу (рабепразолу) при загостренні пептичної виразки дванадцятипалої кишки
 8. (2009) Внутрішня медицина: пульмонологія, кардіологія, гематологія : Т. 1. Пульмонологія
 9. (2009) Внутрішня медицина: пульмонологія, кардіологія, гематологія : Т. 2. Кардіологія
 10. (2009) Внутрішня медицина: пульмонологія, кардіологія, гематологія : Т. 3. Гематологія
 11. (2010) Внутрішня медицина: нефрологія
 12. (2010) Вплив тіотриазоліну на клінічні та імунологічні показники в складі комплексної терапії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки
 13. (2010) Досвід використання постійного амбулаторного перитонеального діалізу в умовах нефрологічного відділення Сумської обласної клінічної лікарні
 14. (2010) Клінічно-функціональні особливості перебігу та рівень C-реактивного білка у хворих на остеоартроз із різною масою тіла
 15. (2010) Хронічне запалення при неалкогольній жировій хворобі печінки
 16. (2011) Вплив тіотриазоліну на біохімічні показники та цитокіновий баланс у складі комплексної терапії хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки
 17. (2012) Вплив вітаміну B12 на рівень гомоцистеїну у хворих з коморбідним перебігом ішемічної хвороби серця та кислотозалежних захворювань шлунково-кишкового тракту
 18. (2012) Вплив дефіциту вітаміну Д на механізми розвитку ішемічної хвороби серця в поєднанні з метаболічним синдромом
 19. (2012) Особливості перебігу ішемічної хвороби серця, асоційованої з кислотозалежними захворюваннями шлунково-кишкового тракту
 20. (2013) Асоціація гіповітамінозу D з маркерами метаболічного синдрому у хворих на ішемічну хворобу серця
 21. (2013) Взаємозв'язок гіповітамінозу "Д" та інсулінорезистентності у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з метаболічним синдромом
 22. (2013) Ішемічна хвороба серця, асоційована з кислотозалежними захворюваннями шлунково-кишкового тракту: взаємозв'язок гомоцистеїну та ліпідного спектра плазми крові
 23. (2013) Поширеність гіповітамінозу Д у хворих на ішемічну хворобу серця
 24. (2014) Взаємозв'язок гіповітамінозу D із метаболічним синдромом у хворих на ішемічну хворобу серця з ожирінням
 25. (2014) Гіпергомоцистеїнемія - серцево-судинний ризик при коморбідному перебігу ішемічної хвороби серця і кислотозалежних захворювань
 26. (2014) Корекція хронічної серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію при хронічній хворобі нирок в амбулаторних умовах
 27. (2014) Рівень гомоцистеїну плазми крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки
 28. (2015) Вплив C677T поліморфізму гену метилентетрагідрафолатредуктази на вміст гомоцистеїну плазми крові у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки та шлях його корекції
 29. (2015) Вплив застосування L-аргініну на толерантність до фізичного навантаження у хворих на стабільну стенокардію напруження
 30. (2015) Вплив корекції гіпергомоцистеїнемії на функціональні печінкові проби та ліпідний профіль у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу
 31. (2015) Ефективність базисної терапії бронхіальної астми залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора
 32. (2015) Рівень гомоцистеїну плазми крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу
 33. (2016) Предиктори розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на гіпотиреоз в молодому віці
 34. (2017) Досвід використання інтерактивних методів навчання у підготовці лікарів-інтернів зі спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина"
 35. (2018) Особливості перебігу негоспітальної пневмонії у хворих з серцево-судинними подіями
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Орловський Віктор Кузьмич (політичні науки)
 2. Орловський Віктор Феліксович (медичні науки)
 3. Орловський Віталій Миколайович (технічні науки)
 4. Орловський Володимир Олександрович (медичні науки)
 5. Орловський Володимир Юрійович (технічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського