Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Орловський Віктор Феліксович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0763801 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0763801


Орловський Віктор Феліксович
(доктор наук)


  Науковий ступінь:
 • Рік: 1995. Cтупінь: Доктор. Спеціальність: Медичні науки. 14.00.05 - Місто: Запоріжжя. Установа: Запорізький медичний университет


Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (1995) Особливості перебігу, діагностики та медикаментозної терапії передвиразкового стану та виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у жінок
 2. (2006) Гематологія
 3. (2007) Внутрішні хвороби у тестових завданнях
 4. (2010) Внутрішня медицина: нефрологія
 5. (2013) Internal medicine: cardiology
 6. (2015) Internal medicine: gastroenterology

    Наукова періодика:

 1. (2010) Ефективність імуномодулюючої терапії в комплексному лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої кишки, асоційованої з інфекцією helicobacter pylor
 2. (2010) Хронічне запалення при неалкогольній жировій хворобі печінки
 3. (2012) Вплив вітаміну В12 на рівень гомоцистеїну у хворих з коморбідним перебігом ішемічної хвороби серця та кислотозалежних захворювань шлунково-кишкового тракту
 4. (2013) Асоціація гіповітамінозу D з маркерами метаболічного синдрому у хворих на ішемічну хворобу серця
 5. (2013) Взаємозв’язок гіповітамінозу "Д" та інсулінорезистентності у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з метаболічним синдромом
 6. (2013) Ішемічна хвороба серця, асоційована з кислотозалежними захворюваннями шлунково-­кишкового тракту: взаємозв’язок гомоцистеїну та ліпідного спектра плазми крові
 7. (2013) Поширеність гіповітамінозу Д у хворих на ішемічну хворобу серця
 8. (2014) Вплив корекції гіповітамінозу d на перебіг ішемічної хвороби серця у поєднанні з метаболічним синдромом
 9. (2014) Корекція хронічної серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію при хронічній хворобі нирок в амбулаторних умовах
 10. (2015) Вплив застосування L-аргініну на толерантність до фізичного навантаження у хворих на стабільну стенокардію напруження
 11. (2015) Рівень гомоцистеїну плазми крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу
 12. (2017) Досвід використання інтерактивних методів навчання у підготовці лікарів)інтернів зі спеціальності "Загальна практика–сімейна медицина"
 13. (2017) Оптимізація корекції діабетичної нефропатії в амбулаторних умовах
 14. (2017) Частота генотипів та алелів за -204а>c поліморфізмом гену сyp7a1 у осіб із артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу
 15. (2018) Оптимізація лікування хворих на негоспітальну пневмонію з високим кардіоваскулярним ризиком (випадок із практики)
 16. (2018) Особливості перебігу негоспітальної пневмонії у хворих з серцево-судинними подіями

    Реферативна інформація:

 1. (2002) Роль цитокінів у патогенезі бронхіальної астми
 2. (2004) Випадок генералізованої форми саркоїдозу
 3. (2006) Гематологія
 4. (2007) Морфологічні ефекти застосування поліоксидонію у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки
 5. (2008) Вплив імуномодулюючої терапії на цитокіновий профіль сироватки крові у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки
 6. (2008) Вплив поліоксидонію на механізми апоптозу у хворих на бронхіальну астму у поєднанні із вісцеральним ожирінням
 7. (2008) Клінічна ефективність Баролу (рабепразолу) при загостренні пептичної виразки дванадцятипалої кишки
 8. (2009) Внутрішня медицина: пульмонологія, кардіологія, гематологія : Т. 1. Пульмонологія
 9. (2009) Внутрішня медицина: пульмонологія, кардіологія, гематологія : Т. 2. Кардіологія
 10. (2009) Внутрішня медицина: пульмонологія, кардіологія, гематологія : Т. 3. Гематологія
 11. (2010) Внутрішня медицина: нефрологія
 12. (2010) Вплив тіотриазоліну на клінічні та імунологічні показники в складі комплексної терапії у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки
 13. (2010) Досвід використання постійного амбулаторного перитонеального діалізу в умовах нефрологічного відділення Сумської обласної клінічної лікарні
 14. (2010) Клінічно-функціональні особливості перебігу та рівень C-реактивного білка у хворих на остеоартроз із різною масою тіла
 15. (2010) Хронічне запалення при неалкогольній жировій хворобі печінки
 16. (2011) Вплив тіотриазоліну на біохімічні показники та цитокіновий баланс у складі комплексної терапії хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки
 17. (2012) Вплив вітаміну B12 на рівень гомоцистеїну у хворих з коморбідним перебігом ішемічної хвороби серця та кислотозалежних захворювань шлунково-кишкового тракту
 18. (2012) Вплив дефіциту вітаміну Д на механізми розвитку ішемічної хвороби серця в поєднанні з метаболічним синдромом
 19. (2012) Особливості перебігу ішемічної хвороби серця, асоційованої з кислотозалежними захворюваннями шлунково-кишкового тракту
 20. (2013) Асоціація гіповітамінозу D з маркерами метаболічного синдрому у хворих на ішемічну хворобу серця
 21. (2013) Взаємозв'язок гіповітамінозу "Д" та інсулінорезистентності у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з метаболічним синдромом
 22. (2013) Ішемічна хвороба серця, асоційована з кислотозалежними захворюваннями шлунково-кишкового тракту: взаємозв'язок гомоцистеїну та ліпідного спектра плазми крові
 23. (2013) Поширеність гіповітамінозу Д у хворих на ішемічну хворобу серця
 24. (2014) Взаємозв'язок гіповітамінозу D із метаболічним синдромом у хворих на ішемічну хворобу серця з ожирінням
 25. (2014) Гіпергомоцистеїнемія - серцево-судинний ризик при коморбідному перебігу ішемічної хвороби серця і кислотозалежних захворювань
 26. (2014) Корекція хронічної серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію при хронічній хворобі нирок в амбулаторних умовах
 27. (2014) Рівень гомоцистеїну плазми крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки
 28. (2015) Вплив C677T поліморфізму гену метилентетрагідрафолатредуктази на вміст гомоцистеїну плазми крові у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки та шлях його корекції
 29. (2015) Вплив застосування L-аргініну на толерантність до фізичного навантаження у хворих на стабільну стенокардію напруження
 30. (2015) Вплив корекції гіпергомоцистеїнемії на функціональні печінкові проби та ліпідний профіль у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу
 31. (2015) Ефективність базисної терапії бронхіальної астми залежно від генотипу за Bcl1 поліморфізмом гена глюкокортикоїдного рецептора
 32. (2015) Рівень гомоцистеїну плазми крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу
 33. (2016) Предиктори розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на гіпотиреоз в молодому віці
 34. (2017) Досвід використання інтерактивних методів навчання у підготовці лікарів-інтернів зі спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина"
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Орловський Віктор Кузьмич (політичні науки)
 2. Орловський Віктор Феліксович (медичні науки)
 3. Орловський Віталій Миколайович (технічні науки)
 4. Орловський Володимир Юрійович (технічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського