Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Биконя Оксана Павлівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0103379 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0103379


Биконя Оксана Павлівна
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2017) Теоретико-методичні засади самостійної позааудиторної роботи з англійської мови студентів економічних спеціальностей
 2. [К] (2006) Навчання майбутніх економістів ділових усних та писемних переговорів англійською мовою
 3. [К] (2006) Навчання майбутніх економістів ділових усних та писемних переговорів англійською мовою

    Наукова періодика:

 1. (2011) Електронний підручник з англійської мови як засіб забезпечення самостійної роботи студентів немовних спеціальностей
 2. (2011) Психолого-педагогічні умови самостійної роботи з англійської мови студентів немовних спеціальностей
 3. (2012) Вимоги до рівня володіння студентами економічних спеціальностей англомовною комунікативною компетентністю у діловому говорінні
 4. (2012) Форми та види самостійної позааудиторної роботи з англійської мови в економічному вищому навчальному закладі
 5. (2013) Вимоги до електронного посібника для самостійного оволодіння майбутніми економістами англомовним діловим говорінням та письмом
 6. (2013) Відбір відео і аудіофонограм для самостійного позааудиторного навчання ділового англомовного говоріння та письма
 7. (2013) Методичні вимоги щодо використання електронного посібника у навчанні ділового англомовного говоріння та письма
 8. (2013) Особливості навчання студентів ділової англомовної презентації з використанням ІКТ
 9. (2013) Тестовий контроль рівня володіння англомовними продуктивними компетентностями з використанням електронного посібника
 10. (2014) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні студентів ведення ділових англомовних засідань
 11. (2014) Модель організації самостійної позааудиторної роботи з ділової англійської мови засобами електронного посібника
 12. (2014) Самостійна позааудиторна робота з англійської мови та реалізація її в електронному посібнику
 13. (2015) Вимоги до рівня володіння майбутніми економістами англомовною компетентністю у діловому письмі
 14. (2015) Навчання майбутніх фахівців написання англомовних ділових листів з використанням електронного посібника "Cool businessman"
 15. (2015) Система вправ для самостійного позааудиторного навчання англомовного ділового говоріння та письма засобами електронного посібника
 16. (2016) Особистісно-діяльнісний підхід до самостійного позааудиторного навчання англомовного ділового говоріння та письма
 17. (2016) Системний підхід до вирішення проблеми організації самостійної позааудиторної роботи студентів у навчанні англійської мови
 18. (2016) Функціональні компоненти діяльності викладача та студентів у самостійній позааудиторній роботі з англійської мови з використанням мультимедійного електронного посібника
 19. (2018) Англомовна лексична компетентність майбутніх вихователів
 20. (2018) Методичні передумови організації самостійної позааудиторної роботи з ділової англійської мови з використанням мультимедійного посібника
 21. (2018) Самоконтроль рівня володіння майбутніми економістами англомовними продуктивними компетентностями
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Биконя Оксана Павлівна (педагогічні науки)
 2. Биконя Олександр Сергійович (економічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського