Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Блажівська Наталія Євгенівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0060222 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0060222


Блажівська Наталія Євгенівна
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2013) Електронний правочин у цивільному праві України
 2. (2014) Електронний правочин у цивільному праві України
 3. (2015) Адміністративне судочинство України: теорія та практика

    Наукова періодика:

 1. (2015) Особливості вчинення окремих видів електронних односторонніх правочинів
 2. (2015) Проблеми правового регулювання оскарження дій (бездіяльності) державних виконавців
 3. (2017) Обмеження права власності відповідно до статті 1 Першого протоколу до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
 4. (2017) "Пропорційність" як підстава обмеження права власності відповідно до практики Європейського суду з прав людини
 5. (2018) Вплив інфляції на захист майнових прав у контексті практики Європейського суду з прав людини
 6. (2018) Захист гудвілу та клієнтури відповідно до практики Європейського суду з прав людини
 7. (2018) Критерії пропорційності мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення як обмеження права власності в практиці Європейського суду з прав людини
 8. (2018) Підстави та способи захисту корпоративних прав у практиці ЄСПЛ
 9. (2018) Судові доктрини, що потребують перегляду з адміністративно-процесуального погляду

    Реферативна інформація:

 1. [К] (2013) Електронний правочин у цивільному праві України
 2. (2006) Електронний підпис в праві Європейського Союзу
 3. (2014) Електронний правочин у цивільному праві України
 4. (2015) Адміністративне судочинство України: теорія та практика
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського