Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Галич Оксана Борисівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0043443 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0043443


Галич Оксана Борисівна
(кандидат наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2011) Мовні засоби відтворення містичного в англійському готичному романі XVIII століття: функціонально-семантичний аспект
 2. (2013) Художня своєрідність перекладу готичних романів епохи Романтизму

    Наукова періодика:

 1. (2008) Природа рідного краю в поезії Олександра Долженка
 2. (2010) "Містичне” в англійському готичному романі. Особливості функціонування та специфіка дослідження
 3. (2010) Шевченківський щоденник Л. Н. Большакова
 4. (2012) Містичне як жанрова ознака англійського готичного роману XVIII століття
 5. (2012) Поняттєва категорія "містичне" в англійському готичному романі як об'єкт лінгвістичного аналізу
 6. (2013) Леонід Большаков: портрет на тлі доби
 7. (2013) Особливості перекладацького методу автора як інтерпретатора художньої літератури
 8. (2013) Творчість Андрія Малишка з погляду наратології (Ткачук М.П. Художній дискурс лірики Андрія Малишка: монографія. – Тернопіль: Медобори, 2013. – 310 с.)
 9. (2014) Квазі-документальний роман А. Нотомб: специфіка жанру
 10. (2014) "Усі кути Трикутника" В. Єшкілєва як квазібіографія Г. Сковороди
 11. (2014) Шевченкознавчі студії Л. Большакова очима доньки й онука (Большакова Т. Л., Любичанковський С. В. Леонид Большаков:автопортрет на фоне эпохи. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2012. – 460 с.)
 12. (2015) Кореляція типів готичної пародії з трансформаційними прийомами перекладу
 13. (2015) "Остання із роду Болейн" Карен Харпер як квазі-біографія
 14. (2015) Роман Карен Харпер як квазі-біографія Марії Болейн
 15. (2016) "Капелюх Сікорського" В. Даниленка: біографія, квазібіографія, художній роман?
 16. (2016) Концептуальний художній синтез – продуктивний підхід до вивчення фікційної літератури
 17. (2016) Створення династії Фандоріних у Росії як велика містифікація Бориса Акуніна
 18. (2017) Художня трансгресія Леоніда Чернова-Малошийченка: мемуарний дискурс
 19. (2018) "Голоси цикад – загадкові голоси вічності" в щоденниках Олеся Гончара
 20. (2018) Художнє моделювання екранного хронотопу в кінодискурсі

    Реферативна інформація:

 1. (2003) Корнило Устиянович: штрихи до творчого портрета
 2. (2004) Рекламність та її прояви в текстах рекламних анотацій художніх творів
 3. (2005) Олесь Гончар у вимірі non fiction
 4. (2008) О.Кондратьєв і Україна
 5. (2009) Словотвірні засоби вираження семантичної категорії "містичне" в готичному романі А. Радкліф
 6. (2011) Мовні засоби відтворення містичного в англійському готичному романі XVIII століття: функціонально-семантичний аспект
 7. (2012) Вербалізация поняттєвої категорії "містичне" в англійських ранньоготичних текстах
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Галич Оксана Борисівна (філологічні науки)
 2. Галич Олександр Анатолійович (економічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського