Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Кравцова Тетяна Миколаївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0014954 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0014954


Кравцова Тетяна Миколаївна (1972)
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Kravtsova Tetiana Mykolaivna (англійська) • Наукове звання: професор
  Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки
  • Галузь науки: Law

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2004) Адміністративно-правові засади здійснення державної регуляторної політики в сфері господарювання
  2. [Д] (2004) Адміністративно-правові засади здійснення державної регуляторної політики в сфері господарювання
  3. [К] (1998) Науково- практичні основи діагностики банкрутства у підприємницькій діяльності
  4. [К] (1998) Науково- практичні основи діагностики банкрутства у підприємницькій діяльності
  5. (2001) Митне право України
  6. (2004) Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності: організаційно-правові засади реалізації
  7. (2006) Державне регулювання господарської діяльності: адміністративно-правові аспекти
  8. (2007) Виконавча влада і проблеми регуляторної політики в Україні
  9. (2016) Правові інструменти справляння податків в Україні: окремі види та шляхи їх удосконалення
  10. (2018) Державна політика в сфері стандартизації в умовах євроінтеграції України: адміністративно-правовий аспект

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ
  2. Приватне та публічне право

     Наукова періодика:

  1. (2001) Функція права в системі державного управління
  2. (2002) Проблема реформування процесу нормотворчості органів виконавчої влади в концепції державної регуляторної політики в сфері підприємництва
  3. (2002) Проблеми правового регулювання відносин, пов’язаних зі сплатою суб’єктами підприємницької діяльності платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
  4. (2003) Державний контроль як адміністративно-правовий захід забезпечення безпеки та якості продукції, робіт, послуг
  5. Правові гарантії законності державного регулювання підприємницької діяльності
  6. (2003) Роль державного регулювання господарської діяльності у забезпеченні економічної безпеки країни
  7. (2006) Організація та правове забезпечення державного регулювання господарської діяльності як функції управління
  8. (2006) Регуляторна політика держави в сфері господарської діяльності як об’єкт адміністративно-правового регулювання
  9. (2010) Загальні тенденції вивчення соціалізації дитини у педагогічній думці кінця ХІХ – початку ХХ століття
  10. (2010) Історія створення і функціонування федерального бюро розслідувань США
  11. (2010) Поняття державного регулювання економіки: проблеми визначення
  12. (2010) Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації
  13. Дослідження видів функцій державного управління та їх значення у процесі державно-управлінської діяльності
  14. (2012) Розвиток інклюзивної освіти в історії вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки
  15. (2012) Теоретичні засади формування громадянської компетентності майбутнього соціального педагога
  16. (2012) Формування професіоналізму майбутніх соціальних педагогів у процесі практичної підготовки
  17. (2013) Studying of the child and children's collective, as a basis of the social education in Ukraine in the 20-30 years of the 20th century
  18. (2013) Організація природовідповідповідного виховання учнів у педагогіці Василя Сухомлинського
  19. (2013) Формування професійної компетентності майбутніх молодших медичних працівників засобами проблемно-модульного навчання
  20. (2014) Педагогічна рефлексологія, як напрям вивчення дитини у вітчизняній педагогіці початку ХХ століття
  21. Правовий статус підрозділів ОВС, які забезпечують охорону прав і свобод дітей
  22. (2014) Теоретичні основи педологічної концепції у педагогічній спадщині Стенлі Холла
  23. (2015) Практична діяльність представників реформаторської педагогіки, щодо вивчення дитини кінця ХІХ – початку ХХ століття
  24. (2016) Translation of economic and financial terms of foreign origin
  25. (2017) Адміністрування податків як системоутворюючий правовий інструмент оподаткування в Україні
  26. (2017) Реформування правового інструменту відшкодування податку на додану вартість в Україні
  27. (2011) Ще раз про сутність та ознаки функцій державного управління

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Науково-практичні основи діагностики банкрутства у підприємницькій діяльності
  2. (2001) Про осoбливості державно-управлінських відносин в сфері економіки України
  3. (2003) Державний контроль як адміністративно-правовий захід забезпечення безпеки та якості продукції, робіт, послуг
  4. (2003) Загальна характеристика законодавства у сфері державного регулювання господарської діяльності та основні тенденції його розвитку
  5. (2003) Інститут громадянського контролю у організаційно-правовому механізмі державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
  6. (2003) Правові форми державного регулювання у сфері підприємницької діяльності
  7. (2003) Роль державного регулювання господарської діяльності у забезпеченні економічної безпеки країни
  8. (2004) Адміністративно-правові засади здійснення державної регуляторної політики в сфері господарювання
  9. (2004) Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності: організаційно-правові засади реалізації
  10. (2004) До питання про якість норм регуляторного акта
  11. (2004) Правова характеристика відносин, що виникають в сфері державного регулювання господарської діяльності
  12. (2006) Державне регулювання господарської діяльності: адміністративно-правові аспекти
  13. (2006) Регуляторна політика держави в сфері господарської діяльності як об'єкт адміністративно-правового регулювання
  14. (2007) Виконавча влада і проблеми регуляторної політики в Україні
  15. (2018) Державна політика в сфері стандартизації в умовах євроінтеграції України: адміністративно-правовий аспект
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Кравцова Тетяна Григорівна (економічні науки)
  2. Кравцова Тетяна Миколаївна (1972–) (економічні науки ; юридичні науки)
  3. Кравцова Тетяна Олександрівна (педагогічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського