Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Красносельський Микола Віллєнович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0014777 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0014777


Красносельський Микола Віллєнович
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 14.01.07 - Онкологія


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2004) Реконструктивно-пластичні операції у хворих з місцево-розповсюдженими формами раку щитоподібної залози (експериментально-клінічне дослідження)

     Наукова періодика:

  1. (2011) Бластоматозна жовтяниця: діагностика і лікування
  2. (2014) Інтенсивна інтраопераційна терапія хворих на рак грудної залози: стан окисної модифікації білків плазми як індикатор ефективності антиоксидантної протекції
  3. (2014) Корекція окислювального гомеостазу в системі інтраопераційної інтенсивної терапії: ферментативно-метаболічні особливості хворих на рак грудної залози
  4. (2014) Перспектива застосування спектрометрії для визначення сумісності та ефективності компонентів аналгезії у хворих радіологічного профілю
  5. (2014) Фотодинамічна терапія у хірургічному лікуванні променевих ушкоджень покривних тканин
  6. (2014) Шляхи модернізації дистанційної променевої терапії в Україні
  7. (2015) Cтан окислювальної модифікації білків сироватки крові у хворих на рак шлунка та їх прогностичне значення
  8. (2015) Особливості обміну біогенних моноамінів і процесів дезамінування у хворих на рак шлунка
  9. (2015) Перебіг післяопераційного періоду у хворих на гостру непрохідність кишечника пухлинного генезу залежно від кріоглобулінемії
  10. (2015) Стан біоенергетичного обміну та ферментів антиоксидантного захисту у хворих на рак молочної залози
  11. (2015) Стан метаболічних показників у хворих гастроканцерогенезом та їх діагностичне значення
  12. (2015) Стан окиснювально-відновлювальних процесів і системи антирадикального захисту у хворих на рак шлунка
  13. (2016) Випадок множинного метастатичного ураження геніталій при раці шлунка
  14. (2016) Досвід роботи ДУ "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України" з надання медичної допомоги хворим із місцевими променевими ушкодженнями
  15. (2016) Клінічне значення VEGF у сироватці крові хворих на вторинно-набряковий рак грудної залози
  16. (2016) Клінічний випадок променевого ушкодження при проведенні ангіографії
  17. (2016) Перспективи використання молекулярно-біологічних маркерів при місцеворозповсюдженому раку грудної залози
  18. (2016) Практично-організаційна та наукова діяльність Державної установи "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України" з проблем медичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
  19. (2016) Стан системи антирадикального захисту у хворих на рак молочної залози
  20. (2017) Визначення предиктивно-прогностичних біомаркерів дисбалансу між енергетичним і пластичним потенціалами у клітинах крові хворих на онкопатологію
  21. (2017) Клініко-морфологічні паралелі вторинно-набрякового раку грудної залози на етапі неоад’ювантної поліхіміотерапії
  22. (2018) Визначення мікробіоценозу як прогностичного фактора розвитку ускладнень після хірургічного лікування хворих на рак шлунка
  23. (2018) Корекція ферментативного стану й перекисного окиснення ліпідів у онкохворих із мультиорганними оперативними втручаннями
  24. (2018) Можливості діагностичного та прогностичного використання матриксних металопротеїназ в онкогінекології
  25. (2018) Рання діагностика хронічної ішемії мозку при синдромі верхньої порожнистої Вени в онкологічних хворих

     Реферативна інформація:

  1. (2004) Реконструктивно-пластичні операції у хворих з місцево-розповсюдженими формами раку щитоподібної залози (експериментально-клінічне дослідження)
  2. (2014) Перспектива застосування спектрометрії для визначення сумісності та ефективності компонентів аналгезії у хворих радіологічного профілю
  3. (2014) Шляхи модернізації дистанційної променевої терапії в Україні
  4. (2015) Особливості обміну біогенних моноамінів і процесів дезамінування у хворих на рак шлунка
  5. (2015) Перебіг післяопераційного періоду у хворих на гостру непрохідність кишечника пухлинного генезу залежно від кріоглобулінемії
  6. (2015) Стан окиснювально-відновлювальних процесів і системи антирадикального захисту у хворих на рак шлунка
  7. (2016) Клінічне значення VEGF у сироватці крові хворих на вторинно-набряковий рак грудної залози
  8. (2016) Клінічний випадок променевого ушкодження при проведенні ангіографії
  9. (2016) Перспективи використання молекулярно-біологічних маркерів при місцеворозповсюдженому раку грудної залози
  10. (2016) Практично-організаційна та наукова діяльність державної установи "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України" з проблем медичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
  11. (2017) Визначення предиктивно-прогностичних біомаркерів дисбалансу між енергетичним і пластичним потенціалами у клітинах крові хворих на онкопатологію
  12. (2017) Клініко-морфологічні паралелі вторинно-набрякового раку грудної залози на етапі неоад'ювантної поліхіміотерапії
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського