Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Шкробот Світлана Іванівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0014125 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0014125


Шкробот Світлана Іванівна
(доктор наук)

Дивись також:

  Місце роботи:
 • Місто: Тернопіль. Установа: Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. Відомство: МОЗ (Міністерство охорони здоров'я).


Додаткова спеціалізація:
 • 14.01.15 - Нервові хвороби


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2002) Поперековий остеохондроз з неврологічними проявами: патогенез і диференційована терапія на етапах медичної реабілітації
  2. (2003) Медсестринство в неврології
  3. (2016) Оптимізація діагностичної та лікувальної тактики хворих, які перенесли ішемічний інсульт

     Наукова періодика:

  1. (2000) Динаміка клінічної симптоматики поперекового остеохондрозу хребта при використанні в комплексній терапії антагоніста кальцію нікардипіну
  2. (2000) Ефективність застосування антиоксидантів у комплексній терапії хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу
  3. (2000) Остеопенічний синдром у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу
  4. (2001) Аналіз клінічної симптоматики та параклінічних методів обстеження у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу
  5. (2001) Клінічна ефективність магнітолазерного опромінення у хворих на поперековий остеохондроз
  6. (2001) Клінічна та антирадикальна ефективність намагнічених сульфідних ванн у хворих на поперековий остеохондроз на санаторному етапі реабілітації
  7. (2001) Механізми ефективності сульфідної бальнеотерапії хворих на поперековий остеохондроз на санаторному етапі реабілітації
  8. (2002) Вибір методу купування алкогольного делірію
  9. (2002) Вплив додаткових факторів на імунну реактивність у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу
  10. (2002) Зміни кісткової тканини у жінок, хворих на розсіяний склероз в залежності від збереження менструальної функції
  11. (2003) Особливості клінічного перебігу вегетативної дисфункції та стан мінеральної щільності кісткової тканини у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС
  12. (2003) Оцінка синдрому ендогенної інтоксикації в гострий період ішемічного інсульту
  13. (2006) Досвід застосування метипреду в лікуванні хворих на розсіяний склероз
  14. (2006) Препарат "Ноофен" у лікуванні астенодепресивних розладів у хворих з цереброваскулярними захворюваннями на фоні супутньої патології шлунково-кишкового тракту
  15. (2008) Особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на шизофренію після лікування кальцеміном
  16. (2008) Стан вільнорадикального окислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту у хворих з неврологічними порушеннями при хронічній алкогольній інтоксикації на тлі остеодефіциту
  17. (2009) Етапи реабілітації хворих із больовими синдромами при остеохондрозі шийного та поперекового відділів хребта
  18. (2009) оптимізація комплексного лікування хворих з неврологічними порушеннями при хронічній алкогольній інтоксикації
  19. (2010) Вікові особливості перебігу вертеброгенних больових синдромів
  20. (2010) Деякі клінічні особливості наслідків легкої черепно-мозкової травми
  21. (2010) Поліморфізм клініко-параклінічних змін при черепно-мозковій травмі
  22. (2011) Актуальні питання реабілітації хворих із психічними порушеннями
  23. (2011) Кардіоемболічний інсульт: особливості клініки, діагностики та прогноз захворювання
  24. (2011) Патогенетичне обгрунтування реабілітаційних заходів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, які зазнали впливу іонізуючого випромінення внаслідок аварії на ЧАЕС
  25. (2012) Вміст стабільного метаболіту оксиду азоту у хворих після перенесеного ішемічного півкульного інсульту
  26. (2012) Вплив внутрішньої гідроцефалії на якість життя пацієнтів з дисциркуляторною енцефалопатією
  27. (2012) Деякі клініко-гемодинамічні особливості гострого періоду гемодинамічного ішемічного інсульту
  28. (2012) Інформатизація руху медичної документації в архівному підрозділі лікарні
  29. (2012) Основні показники організації неврологічної служби Тернопільської області
  30. (2012) Особливості змін електричної активності головного мозку у хворих з наслідками черепно-мозкової травми
  31. (2012) Особливості клініки гострого періоду лакунарного інсульту
  32. (2012) Особливості параметрів імунного статусу у хворих, які перенесли ішемічний півкульний інсульт
  33. (2012) Параноїдна шизофренія з кардіологічною коморбідністю: аспекти синдромопластики, динаміки та терапії
  34. (2012) Результати оцінки когнітивних функцій у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми за допомогою моса-тесту
  35. (2012) Характеристика якості життя хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми
  36. (2013) Зміни вмісту стабільних метаболітів оксиду азоту в гострому періоді ішемічного інсульту
  37. (2013) Медіатори запалення у гострому періоді різних підтипів ішемічного інсульту
  38. (2013) Можливість та доцільність реорганізації роботи реєстратури поліклінічних закладів
  39. (2013) Морфометричні показники серця як предиктори перебігу ішемічного гемодинамічного інсульту у гострому періоді
  40. (2013) Особливості морфометричних показників серця у гострому періоді гемодинамічного ішемічного інсульту
  41. (2013) Церебральна та центральна гемодинаміка у гострому періоді гемодинамічного ішемічного інсульту
  42. (2014) Активність катепсину-Д у гострому періоді ішемічного інсульту
  43. (2014) Активність різних підтипів супероксиддисмутази у гострому періоді ішемічного інсульту
  44. (2014) Мітохондріальна дисфункція у гострий період ішемічного інсульту
  45. (2014) Морфологічні особливості наслідків прооперованих інтрацеребральних гематом
  46. (2014) Особливості периферичної гемодинаміки у хворих молодого віку з вертеброгенним попереково­крижовим больовим синдромом та супутнім остеодефіцитом
  47. (2014) Психічні розлади, асоційовані з когнітивними порушеннями у пацієнтів, які пережили надзвичайні ситуації
  48. (2014) Роль депресивних розладів у структурі наслідків тяжкої черепно-мозкової травми
  49. (2014) Стан біоелектричної активності головного мозку у хворих з неврологічними порушеннями на тлі хронічної алкогольної інтоксикації
  50. (2014) Структурно-морфометрична характеристика наслідків тяжкої черепно-мозкової травми за даними комп’ютерної томографії головного мозку
  51. (2014) Якість життя у пацієнтів з ішемічним лакунарним інсультом
  52. (2015) Активність каспази-3 та катепсину д при різних підтипах ішемічного інсульту
  53. (2015) Взаємозв’язок клінічних та лабораторних показників у хворих з травматичною хворобою головного мозку
  54. (2015) Когнітивні порушення в пацієнтів із гідроцефалією при хронічній ішемії мозку
  55. (2015) Роль післятравматичної церебральної атрофії в структурі наслідків черепно-мозкової травми
  56. (2015) Стратифікація факторів, що впливають на формування когнітивного та неврологічного дефіциту у хворих із наслідками черепно-мозкової травми
  57. (2016) Апоптоз лейкоцитів периферичної крові у хворих з наслідками черепно-мозкової травми
  58. (2016) Біль нижнього відділу спини у хворих різного віку із супутнім ожирінням
  59. (2016) Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту та ендотеліну-1 при різних підтипах ішемічного інсульту
  60. (2016) Зміни параметрів церебральної гемодинаміки у хворих із гідроцефалією при хронічній ішемії мозку
  61. (2016) Когнітивне функціонування у хворих із лакунарним інсультом залежно від типу церебральної атрофії
  62. (2016) Особливості когнітивного функціонування у хворих з наслідками черепно-мозкової травми
  63. (2016) Предиктори геморагічної трансформації при кардіоемболічному ішемічному інсульті
  64. (2016) Характеристика когнітивного функціонування у хворих з наслідками черепно-мозкової травми різних вікових груп
  65. (2016) Хелатні сполуки в лікуванні хронічної ішемічної хвороби мозку (огляд літератури та власні спостереження)
  66. (2017) Вплив фактору міграції на перебіг депресивних розладів у мігрантів та реемігранті
  67. (2017) Деякі особливості кровопостачання головного мозку у пацієнтів з гідроцефалією при хронічній ішемії мозку
  68. (2017) Оцінка клініко-лабораторних параметрів у хворих з вертеброгенним попереково-крижовим больовим синдромом із супутнім ожирінням
  69. (2017) Оцінка когнітивних функцій у пацієнтів у відновному та резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу

     Реферативна інформація:

  1. (2002) Ефективність комбінованого магнітолазерного опромінення у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу
  2. (2002) Поперековий остеохондроз з неврологічними проявами: патогенез і диференційована терапія на етапах медичної реабілітації
  3. (2006) Особливості перебігу мозкових інсультів у хворих із хронічною алкогольною інтоксикацією
  4. (2006) Погляд на проблему неврологічних проявів при хронічній алкогольній інтоксикації
  5. (2009) Нові можливості ноотропної терапії у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією
  6. (2009) Особливості діагностики метастатичного ураження головного мозку
  7. (2012) Корекція остеодефіцитних змін у осіб, які перенесли ішемічний півкульний інсульт
  8. (2013) Медіатори запалення у гострому періоді різних підтипів ішемічного інсульту
  9. (2014) Активність катепсину-Д у гострому періоді ішемічного інсульту
  10. (2014) Активність різних підтипів супероксиддисмутази у гострому періоді ішемічного інсульту
  11. (2014) Мітохондріальна дисфункція у гострий період ішемічного інсульту
  12. (2015) Взаємозв'язок клінічних та лабораторних показників у хворих з травматичною хворобою головного мозку
  13. (2015) Когнітивні порушення в пацієнтів із гідроцефалією при хронічній ішемії мозку
  14. (2015) Роль післятравматичної церебральної атрофії в структурі наслідків черепно-мозкової травми
  15. (2015) Стратифікація факторів, що впливають на формування когнітивного та неврологічного дефіциту у хворих із наслідками черепно-мозкової травми
  16. (2016) Особливості когнітивного функціонування у хворих з наслідками черепно-мозкової травми
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського