Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Приймак Василь Іванович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0010907 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0010907


Приймак Василь Іванович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2005) Регулювання трансформації трудового потенціалу в регіональній системі ринку праці
 2. [Д] (2005) Регулювання трансформації трудового потенціалу в регіональній системі ринку праці
 3. (2002) Трудовий потенціал і механізми його реалізації в регіоні
 4. (2003) Регіональні ринки праці України: трансформація та механізми регулювання
 5. (2009) Математичні методи економічного аналізу
 6. (2013) Управління процесами розвитку та реалізації людського потенціалу в економіці України
 7. (2015) Управління ефективністю моніторингу банківської системи України

    Наукова періодика:

 1. (2008) Автоматизація страхового бізнесу в Україні
 2. (2008) Динамічне управління фінансовими потоками компанії зі страхування життя
 3. (2008) Реалізація управлінських рішень: процесний підхід
 4. (2009) Гнучкість національного та регіональних ринків праці України
 5. (2009) Деформація рівноважних цін на ринках праці та капіталу
 6. (2009) Моделювання вибору оптимальної опціонної стратегії
 7. (2010) Зміщення рівноважної заробітної плати і гнучкість ринку праці України
 8. (2011) Нейронні мережі в управлінні ринком праці
 9. (2011) Прогнозування фінансових потоків компанії зі страхування життя на основі методів імітаційного моделювання
 10. (2011) Стратегії КМ2-орієнтованих організаційних змін
 11. (2012) Модель порівняльного аналізу країн за рівнем економічного добробуту домашніх господарств
 12. (2012) Модель професійних компетенцій сучасного менеджера
 13. (2013) Економіко-математичні методи та моделі в управлінні ринком праці
 14. (2014) Актуальні проблеми та перспективи розвитку людського капіталу в Україні
 15. (2014) Концептуальний базис комунікативного менеджменту
 16. (2014) Нейромережева модель залежності людського розвитку країн світу від неекономічних чинників
 17. (2015) Інструменти та технології управління інтелектуальними ресурсами
 18. (2015) Корпоративна модель компетенцій як джерело створення конкурентних переваг організації
 19. (2015) Технології управління знаннями при впровадженні систем менеджменту якості
 20. (2017) Вплив тіньової економіки на добробут населення України
 21. (2019) Інноваційна діяльність підприємств в умовах глобалізаційних трансформацій

    Реферативна інформація:

 1. (2001) Трудова мобільність населення України і регіональні ринки праці
 2. (2002) Трудовий потенціал і механізми його реалізації в регіоні
 3. (2003) Державне сприяння становлення та розвитку механізму саморегулювання ринку праці
 4. (2003) Регіональні ринки праці України: трансформація та механізми регулювання
 5. (2005) Регулювання трансформації трудового потенціалу в регіональній системі ринку праці
 6. (2009) Математичні методи економічного аналізу
 7. (2010) Нечітка оптимізаційна модель віртуального портфеля опціонів
 8. (2011) Нечітке оцінювання рівня економічного добробуту домогосподарств
 9. (2012) Удосконалення управління розвитком людського потенціалу осіб з інвалідністю
 10. (2013) Управління процесами розвитку та реалізації людського потенціалу в економіці України
 11. (2015) Управління ефективністю моніторингу банківської системи України
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Приймак Валентина Олексіївна (історичні науки)
 2. Приймак Василь Іванович (економічні науки)
 3. Приймак Василь Михайлович (економічні науки)
 4. Приймак Віктор Васильович (медичні науки)
 5. Приймак Вікторія Вікторівна (1977–) (сільськогосподарські науки)
 6. Приймак Вікторія Павлівна (історичні науки)
 7. Приймак В'ячеслав Юрійович (технічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського