Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бабенко Людмила Леонідівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0009530 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0009530


Бабенко Людмила Леонідівна
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 07.00.00 - Історичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2015) Органи державної безпеки у структурі взаємовідносин держави і православної церкви в Радянській Україні (1918 - середина 1950-х рр.)
  2. (1991) Репресоване краєзнавство (20 - 30-і роки)
  3. (1991) Репресоване краєзнавство (20-30-і роки)
  4. (2004) Реабілітовані історією. Полтавська область : Кн. 2.
  5. (2005) Реабілітовані історією. Полтавська область : Кн. 3.
  6. (2006) Реабілітовані історією. Полтавська область : Кн. 4.
  7. (2009) Голодомор - геноцид 1932-1933 в Україні
  8. (2012) Полтавщина: влада на історичних паралелях
  9. (2013) Полтавські історичні студії
  10. (2014) Радянські органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і православної церкви в Україні (1918 - середина 1950-х рр.)
  11. (2017) Інтелектуальна історія та духовна спадщина України XIX ст.
  12. (2017) Полтавщина в Українській революції 1917 - 1921 рр.
  13. (2018) Старожитності Посулля

     Наукова періодика:

  1. (2004) Селянський фактор в антирелігійній політиці більшовицької держави у міжвоєнний період: реалії протистояння
  2. (2006) Посилення ролі спецслужб у боротьбі з релігією періоду колективізації
  3. (2009) ІІІ Міжнародна наукова конференція "Держава і церква в Україні за радянської доби"
  4. (2010) Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми релігієзнавства"
  5. (2010) Особливості антирелігійної пропаганди 1920-х років та її альтернативи
  6. (2011) Відображення діяльності митрополита Йосифа Сліпого у документах радянських органів державної безпеки
  7. (2011) Механізми та особливості ліквідації православних монастирів в Україні 1920-х рр.
  8. (2012) Витоки опозиційних настроїв Василя Стуса
  9. (2012) Відображення радянською атеїстичною літературою державно-церковних відносин в Україні
  10. (2012) Всеукраїнська наукова конференція "Держава і церква в новітній історії України"
  11. (2012) ВУЧК - ДПУ - НКВС - НКДБ у системі взаємовідносин держави і церкви: історіографія проблеми (1920-ті - 1953 роки)
  12. (2012) Динаміка розкольницьких тенденцій у Російській православній церкві на початку 1920-х рр.: чекістський сегмент
  13. (2012) Стратегія взаємодії більшовицької партії і радянських спецслужб в антирелігійній боротьбі 1920–1930-х рр.
  14. (2012) "Церковну політику розвалу повинна вести ВЧК…": інструменти антирелігійної політики 1920–1930-х рр.
  15. (2012-2013) Діяльність оперативних підрозділів органів державної безпеки з ліквідації Української Автокефальної Православної Церкви (1920-ті рр. )
  16. (2013) Взаємодія органів державної безпеки з органами партійної і державної влади у справі ліквідації православної церкви в Україні
  17. (2013) Взаємодія партійно-радянських органів та місцевих апаратів держбезпеки в боротьбі з "релігійними чудесами" (1920-ті – 1940-ві рр.)
  18. (2013) Єрархи Греко-Католицької Церкви в планах радянських спецслужб напередодні Львівського Церковного Собору 1946 року
  19. (2015) Професор В. О. Щепотьєв у духовно-релігійному і культурно-освітньому житті Полтави
  20. (2015) Типологія настроїв у православному середовищі в період кампанії вилучення церковних цінностей в Україні
  21. (2015) Формування агентурної мережі у середовищі православного духовенства органами ВУЧК–ГПУ УСРР
  22. (2016) Мотиви зречення духовного сану православних священиків у контексті суспільно-політичних трансформацій 1920-х років
  23. (2017) Один епізод із життя двох полтавців: до історії державно-церковних відносинĊв Україні на початку 1920-их років

     Реферативна інформація:

  1. [Д] (2015) Органи державної безпеки у структурі взаємовідносин держави і православної церкви в Радянській Україні (1918 - середина 1950-х рр.)
  2. (2001) Осередки краєзнавства на Полтавщині у 20-х на початку 30-х років
  3. (2003) Радянські спецслужби про українські голодомори 20 - 40-х рр. ХХ ст.
  4. (2004) ВУНК - ДПУ - НКВС: реалізація тактики церковних розколів на початку 20-х років XX століття
  5. (2005) Митрополит Володимир (В.О.Романюк): етапи конфлікту з радянською політичною системою
  6. (2013) Полтавські історичні студії
  7. (2014) Радянські органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і православної церкви в Україні (1918 - середина 1950-х рр.)
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Бабенко Леонід Васильович (технічні науки)
  2. Бабенко Лідія Михайлівна (біологічні науки)
  3. Бабенко Лідія Павлівна (біологічні науки)
  4. Бабенко Людмила Володимирівна (економічні науки)
  5. Бабенко Людмила Леонідівна (історичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського