Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Романенко Олена Віталіївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0008994 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0008994


Романенко Олена Віталіївна
(доктор наук)

Дивись також:Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2014) Еволюція жанрових модифікацій та типологічні домінанти української масової літератури кінця XIX - початку XXI століття
 2. [К] (2002) Концепція людини в українській літературі 20-х років (на матеріалі прози Г.Михайличенка, М.Хвильового, М.Івченка, В.Підмогильного)
 3. [К] (2002) Концепція людини в українській літературі 20-х років ХХ ст. (на матеріалі прози Г.Михайличенка, М.Хвильового, М.Івченка, В.Підмогильного)
 4. (2006) Людина і світ в українській літературі доби розстріляного відродження
 5. (2013) Українська мова та література. ЗНО за 30 днів
 6. (2014) Семіосфера української масової літератури. Текст. Читач. Епоха
 7. (2016) Іноземна мова як невід'ємна складова професійної компетенції майбутніх економістів
 8. (2017) Іноземна мова як невід'ємна складова професійної компетенції майбутніх економістів
 9. (2018) Українська експериментальна проза XX - початку XXI століть: "неможлива" література

    Наукова періодика:

 1. (2008) Просторово-часові виміри реальності у творчості Тараса Шевченка
 2. (2010) Комунікативно-когнітивний підхід до викладання французької як другої іноземної мови у немовному ВНЗ
 3. (2010) Тестотипологічні особливості німецькомовного журнального гороскопу
 4. (2010) "Чорний ворон" Василя Шкляра: між високою та масовою літературою?
 5. (2011) Архетип села у високій та масовій літературі (на матеріалі творів Г. Пагутяк, В. Медвідя, Люко Дашвар)
 6. (2011) Лексико-фразеологічні засоби репрезентації концептуальних домінант австрійської культури (на прикладі концептуально-предметної області страви/напої)
 7. (2011) Феномен української масової літератури ХХ століття: проблеми генези та поетики
 8. (2012) Жанрові модифікації історичного роману в сучасній українській масовій літературі (на матеріалі творів Є. Коненко "Жертва забутого майстра" та В. Єшкілєва "Втеча майстра пінзеля")
 9. (2012) Семантичне дзеркало сну в українській високій і масовій літературі
 10. (2013) Інтерпретація текстів австрійської літератури крізь призму міжкультурних відмінностей
 11. (2013) Народження масового читача: профанне та елітарне читання як виклик літературно-теоретичного дискурсу кінця ХІХ століття
 12. (2013) Український постмодернізм та використання моделей тривіальної літератури
 13. (2014) Внутрішня форма слова як інструмент опису етнічної свідомості
 14. (2014) Жанрові моделі масової літератури: походження, напрями еволюції та типологія
 15. (2015) Література та історія як метанаратив: до проблеми міждисциплінарних досліджень
 16. (2016) Ідентичність нації та тексту: як сучасна українська література формує інтенсивні образи національної ідентифікації
 17. (2017) Революція vs еволюція: динаміка розвитку сучасного українського літературного процессу
 18. (2018) Концептуальні координати нового літературного покоління: досвід сучасної української літератури
 19. (2018) Координати дому: символічні простори роману Вікторії Амеліної "Дім для дома"
 20. (2018) Мовою літератури, науки та кулінарії. Рецензія на монографію: Ковпік С. Поетика густативів (на матеріалі сучасної української прози) / Світлана Ковпік. – Київ: ТОВ "НВП Інтерсервіс", 2018. – 150 с.
 21. (2018) Топос Донбасу як наративний феномен в українській культурі ХХ–ХХІ ст.: спостереження, аналіз, узагальнення

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2014) Еволюція жанрових модифікацій та типологічні домінанти української масової літератури кінця XIX - початку XXI століття
 2. (2002) Концепція людини в українській літературі 20-х років (на матеріалі прози Г.Михайличенка, М.Хвильового, М.Івченка, В.Підмогильного)
 3. (2005) Стилістичні функції гіпотетичних порівняльних речень у поетичному дискурсі німецького романтизму
 4. (2006) Людина і світ в українській літературі доби розстріляного відродження
 5. (2007) Стильові домінанти німецького романтичного дискурсу та їх мовна об'єктивація
 6. (2008) Формування професійно спрямованої соціокультурної компетенції майбутніх економістів з використанням Інтернету
 7. (2016) Іноземна мова як невід'ємна складова професійної компетенції майбутніх економістів
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Кушнір Ольга Ярославівна (1987–) (філософські науки)
 2. Романенко Оксана Антонівна (медичні науки)
 3. Романенко Оксана Василівна (педагогічні науки)
 4. Романенко Оксана Вікторівна (психологічні науки)
 5. Романенко Оксана Володимирівна (психологічні науки)
 6. Романенко Оксана Вячеславівна (економічні науки)
 7. Романенко Олег Анатолійович (ветеринарні науки)
 8. Романенко Олександр Анатолійович (медичні науки)
 9. Романенко Олександр Валерійович (технічні науки)
 10. Романенко Олександр Васильович (технічні науки)
 11. Романенко Олександр Вікторович (фізико-математичні науки)
 12. Романенко Олександр Володимирович (філологічні науки)
 13. Романенко Олексій Володимирович (юридичні науки)
 14. Романенко Олексій Іванович (технічні науки)
 15. Романенко Олексій Михайлович (економічні науки)
 16. Романенко Олена Августівна (медичні науки)
 17. Романенко Олена Валеріївна (політичні науки)
 18. Романенко Олена Валеріївна (технічні науки)
 19. Романенко Олена Віталіївна (філологічні науки)
 20. Романенко Олена Вячеславівна (філософські науки)
 21. Романенко Олена Григорівна (медичні науки)
 22. Романенко Олена Юріївна (фізико-математичні науки)
 23. Романенко Ольга Анатоліївна (економічні науки)
 24. Романенко Ольга Олександрівна (технічні науки)
 25. Романенко Ольга Олександрівна (економічні науки)
 26. Романенко Ольга Олександрівна (медичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського