Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Кузнець Тетяна Володимирівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0008265 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0008265


Кузнець Тетяна Володимирівна
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 07.00.00 - Історичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2013) Православне духовенство Київської єпархії наприкінці XVIII - на початку XX ст.: соціально-економічні та політичні виміри
  2. (1998) Національна еліта, Уманщина, козацтво
  3. (2001) Історія Уманського козацького полку у "Кройніці" Феодосія Софоновича
  4. (2001) Нарис історії Уманщини: (з найдавніших часів до 60-х років ХХ століття)
  5. (2005) Населення Уманщини в ХІХ - на початку ХХ століття
  6. (2009) Уманщина і уманці в роки Другої світової війни: сторінки усної історії
  7. (2011) Усна історія Уманщини: колективізація
  8. (2012) Історія української державності
  9. (2012) Козацтво в історії та культурі України
  10. (2013) Державний екзамен з історії України та методики її викладання
  11. (2013) Усна історія Уманщини: знані люди села
  12. (2014) Усна історія Уманщини: діти війни - літописці
  13. (2014) Усна історія Уманщини: повоєнна відбудова
  14. (2014) Усна історія Уманщини: сільська школа
  15. (2016) Історія та культура України
  16. (2016) Усна історія Уманщини: звичаї та традиції села
  17. (2017) Історія та культура України
  18. (2017) Усна історія Уманщини: пам'ятники та пам'ятні знаки села
  19. (2018) Усна історія: люди та долі

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Уманська старовина

     Наукова періодика:

  1.  Уманська старовина, Умань
  2. (2002) Козацьке населення Уманщини: чисельність, національний та соціальний склад
  3. (2003) Єврейське населення уманського повіту в XIX ст.
  4. (2004) Православне населення Уманщини ХІХ– початку ХХ століття за даними державної та церковної статистики
  5. (2004) Священики Уманщини в історії та культурі України початку XX ст.
  6. (2006) Церковне землеволодіння православного кліру Уманського повіту в ХІХ ст.
  7. (2006) Церковнопарафіяльні школи Уманського повіту в 60-х - середині 80-х років XIX ст. як основна ланка освіти сільських дітей
  8. (2008) Протоієрей Леонтій Гримальський у національно-духовному житті кінця ХІХ – поч. ХХ ст.
  9. (2008) Родина Ящуржинських у громадсько-політичному житті України ХІХ ст.
  10. (2010) "Труды Киевской Духовной Академии" як джерело вивчення біографій київських митрополитів
  11. (2010) Уманське вікаріатство в структурі єпархіального управління Київської митрополії ХІХ-початку ХХ ст.
  12. (2013) Київська єпархія початку ХІХ ст.: формування церковно-адміністративної структури
  13. (2013) Православне духовенство Київської єпархії у річищі самодержавної політики зросійщення на початку ХХ ст.
  14. (2013) Сільське духовенство київської єпархії в "Київській козаччині" 1855 року
  15. (2013) Сільське православне духовенство Київської єпархії кінця ХІХ ст. у вимірах демографічної статистики
  16. (2016) Другокласні та церковно-учительські школи духовного відомства на початку ХХ століття
  17. (2016) Духовна еліта нації: Порфирій Демуцький
  18. (2016) Історія в журналі "Труды Киевской Духовной Академии": тематична спрямованість публікацій
  19. (2016) Початкова освіта в Київській єпархії ХІХ століття: загальні зауваги
  20. (2016) Початкова освіта народу на сторінках щотижневика "Руководство для сельских пастырей" у перше десятиріччя його виходу
  21. (2016) Церковний спів в системі духовної освіти Київської єпархії ХІХ – початку ХХ ст.
  22. (2016) Церковний спів в системі початкової освіти Київської єпархії початку ХХ століття

     Реферативна інформація:

  1. (2001) Історія Уманського козацького полку у "Кройніці" Феодосія Софоновича
  2. (2001) Нарис історії Уманщини: (з найдавніших часів до 60-х років ХХ століття)
  3. (2002) Уманщина в адміністративно-територіальному устрої України
  4. (2004) Населення Умані в кінці ХІХ - та в перші десятиліття ХХ ст.
  5. (2005) Населення Уманщини в ХІХ - на початку ХХ ст.
  6. (2008) Регіональні проблеми української історії : Вип. 1.
  7. (2009) Регіональні проблеми української історії : Вип. 2.
  8. (2012) Козацтво в історії та культурі України
  9. (2017) Усна історія Уманщини: пам'ятники та пам'ятні знаки села
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського