Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Олещук Олександра Михайлівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0008014 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0008014


Олещук Олександра Михайлівна
(доктор наук)

Дивись також:

  Місце роботи:
 • Місто: Тернопіль. Установа: Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. Відомство: МОЗ (Міністерство охорони здоров'я).Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2013) Роль системи оксиду азоту в механізмах уражень печінки різного генезу
 2. [К] (1997) Експериментальна терапія ентеросорбентами холестатичних уражень печінки
 3. [К] (1997) Експериментальна терапія ентеросорбентами холестатичних уражень печінки
 4. (2015) Основи лікарської рецептури

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Вісник наукових досліджень
 2. Фармацевтичний часопис

    Наукова періодика:

 1. (2004) Вплив L-аргініну на прояви гіпоксичної гіпоксії та гемічної гіпоксії, спричиненої чадним газом
 2. (2009) Гепатотоксичність лікарських засобів
 3. (2009) Ефективність застосування попередників синтезу оксиду азоту при гострому токсичному ураженні печінки
 4. (2009) Застосування препарату Ентеросгель для профілактики оксидативного стресу при гострій крововтраті
 5. (2010) Блокатори синтезу оксиду азоту при ішемії-реперфузії печінки
 6. (2010) Зміни морфофункціонального стану печінки на фоні введення L-аргініну та N-нітро-L-аргініну при ішемії-реперфузії
 7. (2010) Оцінка ефективності застосування препарату "Ентеросгель" у лікарській формі - паста для перорального застосування в тварин із пептичною виразкою
 8. (2010) Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину
 9. (2011) Застосування модуляторiв синтезу оксиду азоту при токсичному та холестатичному ураженнях печiнки
 10. (2012) Амiногуанiдин при внутрiшньопечiнковому холестазi
 11. (2012) Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на процеси детоксикації у печінці
 12. (2012) Експериментальне обґрунтування застосування попередників синтезу оксиду азоту при ішемії-реперфузії печінки
 13. (2012) Зміни біохімічних показників стану печінки при експериментальному цирозі та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту
 14. (2012) Модуляція системи оксиду азоту при експериментальному цирозі
 15. (2012) Модуляція системи оксиду азоту при ішемії-реперфузії печінки
 16. (2012) Оксид азоту та жовчовиділення
 17. (2012) Прооксидантно-антиоксидантний баланс у печiнцi щурiв при її iшемiї-реперфузії за присутностi модуляторів синтезу оксиду азоту
 18. (2012) Фармаконагляд як державна система моніторингу безпечності застосування лікарських засобів
 19. (2013) Вплив блокатора синтезу оксиду азоту на стан печінки при внутрішньопечінковому холестазі
 20. (2013) Протективний вплив ішемічного прекондиціонування на стан печінки за її ішемічно-реперфузійного пошкодження
 21. (2013) Рівень прозапальних цитокінів та NO-синтази при гострому токсичному гепатиті та за умови введення модуляторів синтезу оксиду азоту
 22. (2013) Фактори розвитку оксидативного стресу за умов індукованого канцерогенезу та їх сорбційна корекція
 23. (2014) Вплив аміногуанідину на показники системи оксиду азоту при експериментальному цирозі печінки
 24. (2014) Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на біохімічні показники функціонального стану печінки щурів
 25. (2014) Вплив попередників синтезу оксиду азоту на показники жовчовиділення здорових тварин
 26. (2014) Деякі ризики при застосуванні антигіпертензивних препаратів першої лінії
 27. (2014) Експериментальне вивчення антигенних властивостей кріоксенодерми
 28. (2014) Експериментальне дослідження гепатопротекторних властивостей попередників синтезу оксиду азоту при цирозі
 29. (2014) Негативні наслідки неналежного використання анаболічних стероїдів
 30. (2014) Особливості викладання медичної біохімії студентам-іноземцям
 31. (2014) ПЛР-діагностика: принципи, досягнення та перспективи
 32. (2014) Стан системи оксиду азоту при експериментальному цирозі печінки
 33. (2015) Встановлення ефективності застосування мелатоніну при експериментальному цукровому діабеті 2 типу
 34. (2015) Мелатонін як гепатопротектор при цукровому діабеті
 35. (2015) Організація виховної роботи на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією
 36. (2015) Показники проокcидантно-антиоксидантного гомеостазу здорових тварин за введення мелатоніну
 37. (2015) Сучасні аспекти викладання фармакології для студентів за спеціальністю "Медико-профілактична справа”
 38. (2016) Алергічні реакції при застосуванні лікарських препаратів
 39. (2016) Дослідження гепатопротекторних властивостей мелатоніну та ролі поліморфізму гена MTNR1B у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу
 40. (2016) Застосування мелатоніну при експериментальному цукровому діабеті I типу
 41. (2016) Значення системи оксиду азоту у функціонуванні шлунка в нормі та при патології
 42. (2016) Особливості показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, вуглеводного обміну та морфологічні зміни печінки за умов введення мелатоніну при експериментальному діабеті 2 типу
 43. (2016) Фармакогенетичні аспекти дії метформіну у хворих на цукровий діабет 2-го типу
 44. (2017) Вивчення гострої токсичності рідкого екстракту трави чаберу садового
 45. (2017) Дослідження гепатопротекторної активності рідкого екстракту трави чаберу садового при тетрахлор­метановому гепатиті
 46. (2018) Використання кейс-методу у викладанні фармакології для студентів медичного факультету
 47. (2018) Міждисциплінарна інтеграція як складова проблемно-орієнтованого навчання у медичному університеті
 48. (2018) Подання інформації про побічну дію лікарських засобів при викладанні фармакології
 49. (2018) Роль експресії гена Foxo1 у механізмі антигіпертрофічної дії метформіну в кардіоміоцитах
 50. (2019) Вивчення антиексудативної активності ліофілізованого екстракту з трави хамерію вузьколистого
 51. (2019) Вивчення противиразкової дії ліофілізованого екстракту трави хамерію вузьколистого на моделі етанол-преднізолонового ураження шлунка у щурів
 52. (2019) Висвітлення проблем раціонального застосування антибіотиків при викладанні фармакології
 53. (2019) Фармакокорекція кріоглобулінемії при алергічних дерматозах із супутньою цитомегаловірусною інфекцією

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2013) Роль системи оксиду азоту в механізмах уражень печінки різного генезу
 2. (2000) Особливості дії тетрахлорметану і натрію нітриту у тварин із різною стійкістю до гіпоксії
 3. (2004) Ефективність L-аргініну при ішемічно-реперфузійному пошкодженні печінки в експерименті
 4. (2010) Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту Ентеросгелю, Ксерогелю метил кремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту Карболайну при їх повторному застосуванні на вагові характеристики кишечного вмісту
 5. (2010) Протективна роль оксиду азоту при ішемії-реперфузії печінки
 6. (2013) Протективний вплив ішемічного прекондиціонування на стан печінки за її ішемічно-реперфузійного пошкодження
 7. (2014) Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на біохімічні показники функціонального стану печінки щурів
 8. (2015) Вивчення фармакологічної активності нового рослинного збору з антидіабетичною дією
 9. (2015) Основи лікарської рецептури
 10. (2016) Застосування мелатоніну при експериментальному цукровому діабеті I типу
 11. (2016) Фармакогенетичні аспекти дії метформіну у хворих на цукровий діабет 2-го типу
 12. (2018) Роль експресії гена Foxo1 у механізмі антигіпертрофічної дії метформіну в кардіоміоцитах
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Олещук Олег Владиславович (технічні науки)
 2. Олещук Олександра Михайлівна (медичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського