Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Гринько Тетяна Валеріївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0006699 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0006699


Гринько Тетяна Валеріївна
(доктор наук, професор )


Ім'я іншою мовою:
 • Grynko T. V. (англійська) • Наукове звання: професор

  Персональні веб-ресурси: Пов'язані особи:
   Наукова школа:
  1. Крупський Олександр Петрович (1971–) (психологічні науки) - співавтор

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2012) Механізм управління адаптивним інноваційним розвитком промислових підприємств
  2. [К] (2004) Формування економічного механізму конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування
  3. [К] (2004) Формування економічного механізму конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування
  4. (2005) Механізм формування конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках
  5. (2006) Управління місцевими фінансами
  6. (2008) Стратегія інноваційного розвитку промислових підприємств
  7. (2008) Управління розвитком інноваційної діяльності підприємств
  8. (2010) Розвиток промислового виробництва: методи, моделі та інструменти
  9. (2010) Управление промышленными предприятиями: концепции, модели, прикладные аспекты
  10. (2011) Управління адаптивним інноваційним розвитком промислових підприємств: економічне обгрунтування та концептуальні засади
  11. (2012) Збірник програм навчальних дисциплін для магістрів спеціальності "Міжнародна економіка"
  12. (2013) Актуальні аспекти розвитку економічних процесів в Україні : Вип. 8. Матеріали студентської науково-практичної конференції за підсумками науково-дослідної роботи студентів за 2012 рік, 1-2 квіт. 2013 р.
  13. (2013) Удосконалення механізму інноваційного розвитку суб'єктів національної економіки України
  14. (2014) Актуальні аспекти розвитку економічних процесів в Україні : Вип. 9. Збірник наукових праць студентської науково-практичної конференції за підсумками науково-дослідної роботи студентів за 2013 рік, 11 березня 2014 р.
  15. (2014) Управління розвитком підприємства в інтеграційних умовах
  16. (2016) Сучасні технології управління розвитком підприємств України: механізми, реалії, перспективи
  17. (2017) Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб'єктів підприємництва в системі економічної безпеки України
  18. (2018) Актуальні аспекти розвитку економічних процесів в Україні : Вип. 13. Збірник наукових праць студентської науково-практичної конференції за підсумками науково-дослідної роботи студентів за 2017 рік, 20 березня 2018 року
  19. (2018) Торгівля та біржова діяльність в Україні: сучасний стан, концепції і стратегії розвитку

     Журнали та продовжувані видання:

  1. European journal of management issues
  2. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії

     Наукова періодика:

  1. (2009) Оптимизация организационной структуры управления предприятием
  2. (2010) Концепція адаптивного управління інноваційним розвитком промислового підприємства
  3. (2010) Особливості впровадження моделей інноваційної активності промислових підприємствпідприємств
  4. (2010) Сутність, складові та особливості категорії "інноваційна активність підприємства"
  5. (2011) Анализ подходов к оценке потребности во внедрении инноваций на промышленных предприятиях
  6. (2011) Теоретико-методологічні засади адаптивного інноваційного розвитку
  7. (2011) Формирование механизма инновационного развития предприятия
  8. (2012) Оцінка чутливості регіональних інвестиційно-інноваційних процесів до змін зовнішнього середовища
  9. (2013) Економічна ефективність виробництва молока та резерви її підвищення
  10. (2013) Інноваційний розвиток України: тенденції та проблеми
  11. (2013) Інноваційний розвиток: характерні риси та проблеми
  12. (2013) Особливості сучасних інноваційних процесів підприємств сфери послуг
  13. (2013) Проблеми та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України
  14. (2013) Проблеми формування концепції нноваційного розвитку промисловості України
  15. (2013) Стратегія як інструмент антикризового управління на підприємстві
  16. (2013) Удосконалення управління підприємствами туристичної сфери
  17. (2013) Управління змінами на підприємствах – необхідна умова забезпечення їх розвитку
  18. (2013) Формування стратегії розвитку вітчизняних підприємств
  19. (2014) Імідж підприємств сфери послуг: сутність поняття та особливості формування
  20. (2014) Особливості антикризового управління підприємством в сучасних умовах
  21. (2014) Сутність та роль превентивного антикризового управління на промислових підприємствах
  22. (2014) Фактори формування економічної безпеки підприємства
  23. (2015) Концептуалізація моделей управління змінами на підприємствах в сучасних умовах мінливого середовища
  24. (2015) Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства сфери послуг
  25. (2015) Методологічні підходи до класифікації змін на підприємстві
  26. (2015) Організаційні зміни на підприємстві в умовах його інноваційного розвитку
  27. (2015) Проблеми та перспективи інноваційного розвитку вітчизняних підприємств сфери послуг
  28. (2015) Франчайзинг як інструмент формування організаційної культури туристичних підприємств
  29. (2016) Innovative methods of product promotion in today’s business
  30. (2016) Methodological approaches to evaluation the effectiveness of organisational changes at communication enterprises
  31. (2016) Mетодика визначення впливу факторів на потреби в організаційних змінах підприємств зв’язку
  32. (2016) Декомпозиційно-динамічний підхід до моделювання фінансово-інвестиційного потенціалу промислового підприємства
  33. (2016) Обґрунтування стратегії зниження витрат підприємства
  34. (2016) Организационная культура как современный инструмент управления предприятием
  35. (2016) Організація системи логістики на підприємствах легкої промисловості
  36. (2016) Особливості управління інноваціями на промислових підприємствах України
  37. (2016) Теоретичні підходи до формування механізму управління іміджем підприємств сфери послуг
  38. (2016) Функції логістичної системи в умовах забезпечення конкурентоспроможності підприємств галузі металургії
  39. (2017) Закордонний досвід формування механізму управління розвитком комунальних підприємств
  40. (2017) Методичний підхід до управління змінами в діяльності суб'єктів підприємництва
  41. (2017) Методичні підходи до вибору стратегічних альтернатив розвитку суб’єктів підприємництва
  42. (2017) Науково-методичні підходи до оцінки кадрового потенціалу медичного закладу
  43. (2018) Механізм функціонування суб’єктів підприємництва в контексті економічної безпеки країни
  44. (2018) Наукові підходи до оцінки ефективності діяльності суб`єктів підприємництва

     Реферативна інформація:

  1. [Д] (2012) Механізм управління адаптивним інноваційним розвитком промислових підприємств
  2. (2004) Формування економічного механізму конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування
  3. (2005) Механізм формування конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках
  4. (2006) Розв'язок проблем інноваційного розвитку - умова конкурентоспроможності національної економіки
  5. (2006) Управління місцевими фінансами
  6. (2008) Научно-техническое развитие промышленных предприятий
  7. (2008) Стратегія інноваційного розвитку промислових підприємств
  8. (2008) Управління розвитком інноваційної діяльності підприємств
  9. (2008) Формування інноваційної інфраструктури України як основа активізації інноваційної діяльності підприємств
  10. (2010) Розвиток промислового виробництва: методи, моделі та інструменти
  11. (2010) Управление промышленными предприятиями: концепции, модели, прикладные аспекты
  12. (2011) Управління адаптивним інноваційним розвитком промислових підприємств: економічне обгрунтування та концептуальні засади
  13. (2013) Актуальні аспекти розвитку економічних процесів в Україні : Вип. 8.
  14. (2013) Особливості сучасних інноваційних процесів підприємств сфери послуг
  15. (2013) Удосконалення механізму інноваційного розвитку суб'єктів національної економіки України
  16. (2013) Управління змінами на підприємствах - необхідна умова забезпечення їх розвитку
  17. (2014) Актуальні аспекти розвитку економічних процесів в Україні : Вип. 9.
  18. (2014) Управління розвитком підприємства в інтеграційних умовах
  19. (2015) Методологічні підходи до класифікації змін на підприємстві
  20. (2015) Проблеми та перспективи інноваційного розвитку вітчизняних підприємств сфери послуг
  21. (2015) Франчайзинг як інструмент формування організаційної культури туристичних підприємств
  22. (2016) Организационная культура как современный инструмент управления предприятием
  23. (2016) Сучасні технології управління розвитком підприємств України: механізми, реалії, перспективи
  24. (2017) Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб'єктів підприємництва в системі економічної безпеки України
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського