Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Яценко Ольга Миколаївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0006281 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0006281


Яценко Ольга Миколаївна
(доктор наук)

Дивись також:
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2012) Конкурентні переваги галузі бджільництва в умовах глобалізації ринку продовольства
 2. [К] (2006) Євроінтеграційний вектор розвитку аграрного сектора економіки
 3. [К] (2006) Євроінтеграційний вектор розвитку аграрного сектора економіки
 4. (2009) Євроінтеграційний вектор розвитку аграрного сектора економіки
 5. (2011) Формування і реалізація конкурентних переваг галузі бджільництва України
 6. (2015) Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки : Т. 2. Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Вісник аграрної науки Причорномор'я
 2. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право

    Наукова періодика:

 1. (1996) Нові парадигми інформатики та основи комп’ютерного забезпечення біографістики
 2. (1999) Біобліографія в Україні та вплив сучасних інформаційних технологій на її розвиток
 3. (2005) Вимоги до бібліографічного оформлення праць Інституту біографічних досліджень: варіанти та відмінності
 4. (2005) Данило Гусар Струк — вчений-енциклопедист української діаспори (матеріали до біобібліографії)
 5. (2010) Синергетичні засади розвитку інтеграційних процесів у галузі бджільництва
 6. (2012) Використання формалізованих методів при укладанні текстів для веб-сайта "Український національний біографічний архів"
 7. (2012) Стан та перспективи розвитку сільських територій Центрального регіону України
 8. (2013) Глобалізаційні детермінанти розвитку сировинних ринків
 9. (2013) Категорії стійкості та конкурентоспроможності в системі міжгалузевого управління регіональними агросистемами
 10. (2013) Ринкові перетворення та стратегічні пріоритети розвитку аграрного сектора економіки
 11. (2013) Уніфікація внесення інформації про особу типу ім’я/прізвище до комп’ютерної бази даних "Персоналії"
 12. (2014) Методологічні засади управління рівнем конкурентоспроможності регіональних агропродовольчих систем
 13. (2014) Міжнародна торгівля плодово-овочевою продукцією в умовах динамізації конкурентного середовища
 14. (2014) Спадщина Тараса Шевченка у вітчизняних бібліографічних джерелах: на матеріалах посібника "Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)"
 15. (2015) Глобалізація, кризи та економічні реформи: досвід Туреччини
 16. (2015) Глобальні тренди розвитку продовольчого ринку: перспективи для України
 17. (2015) Методологічні засади управління сільськогосподарським та природно-заповідним землекористуванням
 18. (2015) Розвиток експортного потенціалу аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації
 19. (2016) Вагомий внесок до української біобібліографії. Про серію біобібліографічних нарисів "Дитячі письменники України" Національної бібліотеки України для дітей
 20. (2016) Вітчизняна наукова періодика як джерело формування "Українського біографічного архіву"
 21. (2016) Представлення біобібліографічного матеріалу на персональних сторінках "Українського національного біографічного архіву": принципи будови розділів, особливості організації, джерела наповнення
 22. (2016) Роль банківської системи у кредитно-фінансовому забезпеченні товаровиробників АПК України
 23. (2016) Фінансове забезпечення розвитку сільської соціальної інфраструктури
 24. (2017) Глобальні тренди маркетингу в ІТ-бізнесі
 25. (2017) Міжнародний науково-технологічний обмін як визначальна домінанта інтелектуалізації міжнародної торгівлі
 26. (2017) Модифікація товарно-структурної спеціалізації виробництва країни як фактор стимулювання залучення іноземних інвестицій
 27. (2017) Отримання конкурентної переваги за рахунок створення глобальних продуктів (на прикладі меду натурального)
 28. (2017) Управлінська культура менеджерів як основа конкурентоздатності організацій в умовах глобалізації
 29. (2018) Актуалітети торговельної політики України та країн Північної Америки: торговельно-економічні інтеграційні можливості та загрози
 30. (2018) Асиметрії торговельної інтеграції України та ЄС
 31. (2018) Місце і роль біобібліографічної діяльності в стратегії розвитку сучасних бібліотек

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2012) Конкурентні переваги галузі бджільництва в умовах глобалізації ринку продовольства
 2. (2006) Євроінтеграційний вектор розвитку аграрного сектора економіки
 3. (2009) Євроінтеграційний вектор розвитку аграрного сектора економіки
 4. (2011) Формування і реалізація конкурентних переваг галузі бджільництва України
 5. (2015) Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки : Т. 2. Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності
 6. (2015) Українські персональні бібліографічні покажчики (1856 - 2013)
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Яценко Оксана Василівна (історичні науки)
 2. Яценко Оксана Іванівна (фізико-математичні науки)
 3. Яценко Олег Анатолійович (державне управління)
 4. Яценко Олег Володимирович (фізико-математичні науки)
 5. Яценко Олег Ігорович (медичні науки)
 6. Яценко Олег Миколайович (1962–) (історичні науки)
 7. Яценко Олександр Вікторович (фізико-математичні науки)
 8. Яценко Олександр Віталійович (сільськогосподарські науки)
 9. Яценко Олександр Володимирович (економічні науки)
 10. Яценко Олександр В'ячеславович (економічні науки)
 11. Яценко Олександр Гаврилович (технічні науки)
 12. Яценко Олександра Віталіївна (економічні науки)
 13. Яценко Олексій Вікторович (економічні науки)
 14. Яценко Олена Анатоліївна (фізико-математичні науки)
 15. Яценко Олена Василівна (юридичні науки)
 16. Яценко Олена Дмитрівна (філософські науки)
 17. Яценко Ольга Василівна (медичні науки)
 18. Яценко Ольга Миколаївна (економічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського