Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Матвійчук Валерій Костянтинович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0001590 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0001590


Матвійчук Валерій Костянтинович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2008) Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища: проблеми законодавства, теорії та практики
 2. [Д] (2008) Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища: проблеми законодавства, теорії та практики
 3. (1994) Кримінально-правовий захист атмосферного повітря
 4. (1996) Кримінальна відповідальність за незаконну торговельну діяльність
 5. (2004) Адміністративне право України
 6. (2004) Кримінально-правові проблеми вчинення злочинів способом особливо жорстокого поводження
 7. (2005) Кримінальне право України. Особлива частина
 8. (2005) Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)
 9. (2006) Незаконне полювання: відповідальність, протокольна форма провадження, розслідування і запобігання
 10. (2006) Цивільне право України. Загальна частина. Практикум
 11. (2007) Забруднення, засмічення та виснаження водних об'єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання
 12. (2007) Кримінальна відповідальність за порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості
 13. (2007) Міжнародний комерційний арбітраж : Кн. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу; Арбітраж як спосіб вирішення спорів по зовнішньоторговельним контрактам; Поняття третейського порядку вирішення спорів; Історія розвитку міжнародного комерційного арбітражу як способу вирішення спорів
 14. (2007) Міжнародний комерційний арбітраж : Кн. 2. Статус партнерів. Форма зовнішньоторговельних контрактів. Платіжні умови. Забезпечення виконання зобов'язань; Проблеми застосування інституту позовної давності при укладенні зовнішньоторговельних контрактів
 15. (2007) Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : Т. 1.
 16. (2008) Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : Т. 1.
 17. (2008) Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : Т. 2.
 18. (2011) Актуальні проблеми юридичної науки - 2010 : Ч. 1.
 19. (2011) Актуальні проблеми юридичної науки - 2010 : Ч. 2.
 20. (2011) Сучасні тенденції та перспективи розвитку юридичної науки в Україні
 21. (2011) Тенденції сучасної кримінально-правової політики у сфері охорони навколишнього природного середовища
 22. (2011) Теоретичні та прикладні проблеми кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища
 23. (2012) Актуальні проблеми юридичної науки - 2012
 24. (2012) Збірник наукових статей магістрантів та спеціалістів юридичного факультету Національної академії управління
 25. (2013) Військові злочини: характеристика, методика розслідування та запобігання
 26. (2013) Екологічна політика в системі державного управління національним господарством
 27. (2013) Забруднення атмосферного повітря: кримінальна відповідальність, досудове слідство та запобігання
 28. (2013) Інтелектуальна власність як джерело інноваційного розвитку національного господарства
 29. (2013) Цивільне право України (у запитаннях та відповідях)
 30. (2014) Актуальні проблеми права інтелектуальної власності
 31. (2014) Актуальні проблеми юридичної науки - 2014
 32. (2014) Правова система України в епоху глобалізаційного поступу
 33. (2014) Протидія злочинності та адаптація кримінального законодавства і права України до законодавства і права Європейського Союзу
 34. (2015) Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права в Україні
 35. (2016) Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
 36. (2016) Нотаріат в Україні
 37. (2017) Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
 38. (2018) Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини): теоретичні та прикладні аспекти

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Держава та регіони
 2. Збірник наукових рефератів магістрантів юридичного факультету Національної академії управління за ...
 3. Право та державне управління
 4. Юридична наука

    Наукова періодика:

 1.  Юридична наука, Київ
 2. (2005) Новітнє обґрунтування поняття "злочини, що стосуються навколишнього природного середовища" у контексті суспільної небезпеки
 3. (2006) Деякі дискусійні проблеми щодо джерел та знарядь вчинення злочинів проти навколишнього природного середовища за Кримінальними кодексами 1960 і 2001 років
 4. (2010) Система складів злочинів проти навколишнього природного середовища за Кримінальним кодексом України
 5. (2011) Актуальні проблеми юридичної науки 2010
 6. (2011) Впровадження інформаційно–коммунікаційних технологій як додатковий засіб підвищення якості освіти (на прикладі юридичного факультету)
 7. (2011) З’ясування теоретичних та правозастосовних положень стосовно деяких наслідків у складах злочинів проти навколишнього природного середовища
 8. (2011) Інші тяжкі наслідки в злочинах проти довкілля: теоретичні та практичні проблеми
 9. (2011) Історія розвитку кримінального законодавства стосовно злочинів проти основ національної безпеки
 10. (2011) Особливо жорстоке поводження як ознака об'єктивної сторони складу злочину
 11. (2011) Становлення і розвиток системи Особливої частини кримінального законодавства України
 12. (2012) Безпосередній об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 384 Кримінального кодексу України
 13. (2012) Витоки та генезис кримінальнооправової охорони навколишнього природного середовища у п’ятомуушостому періодах розвитку українського суспільства та державності
 14. (2012) Витоки та генезис кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища у восьмому періоді розвитку українського суспільства та державності з 1991 р. і до нашого часу
 15. (2012) Витоки та генезис кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища у сьомому періоді розвитку українського суспільства та державності, що охоплює початок XX ст. – 1991 р.
 16. (2012) Загальнотеоретичні підходи до витоків та класифікації періодів кримінально–правової охорони навколишнього природного середовища на теренах України
 17. (2012) Кримінальна відповідальність за завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під вартою
 18. (2012) Національне кримінальне законодавство і міжнародно-правові акти у подоланні злочинів проти навколишнього природного середовища (співвідношення, проблеми, тенденції)
 19. (2012) Порівняльно-правове дослідження способів, місця і часу вчинення деяких злочинів проти довкілля за Кримінальним кодексом України 1960 та 2001 рр.
 20. (2012) Родовий об’єкт злочину у сфері навколишнього природного середовища: теоретичні і прикладні проблеми
 21. (2012) Тактика та методика участі адвокатаазахисника у судовому слідстві та судових дебатах у кримінальних справах
 22. (2012) Характеристика й особливості предмета злочинів, що посягають на навколишнє природне середовище
 23. (2013) Злочини проти основ національної безпеки: поняття та загальна характеристика
 24. (2013) Об’єктивна сторона складу злочину: її складові та зміст
 25. (2013) Об’єктивні ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст. 109 КК України
 26. (2013) Об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 КК України
 27. (2013) Порівняльно-правове дослідження деяких наслідків вчинення злочинів проти довкілля за Кримінальними кодексами України 1960 та 2001 рр.
 28. (2013) Проблема криміналізації та декриміналізації діянь проти навколишнього природного середовища
 29. (2013) Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України
 30. (2013) Рецензія на монографію О.О. Кваші "Співучасть у злочині: структура та відповідальність"
 31. (2013) Сучасні концепції правової держави
 32. (2014) Об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 КК України (в других шести формах його прояву)
 33. (2014) Об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 КК України (в перших шести формах його прояву)
 34. (2016) Важливість для кваліфікації відмежування злочинів проти навколишнього природного середовища від аналогічних адміністративно-правових деліктів
 35. (2016) Витоки, історико-правовий нарис кримінально-правової охорони водних об’єктів і сучасний стан проблеми
 36. (2016) Індивідуалізація відповідальності та покарання за злочини, вчинені способом особливо жорстокого поводження: пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення законодавства та практики застосування норм у зазначеному аспекті
 37. (2016) Наслідки вчинення злочинів проти навколишнього природного середовища: теоретичні, методологічні і практичні проблеми
 38. (2016) Об’єктивна сторона злочину порушення правил охорони вод: теоретичні і прикладні проблеми
 39. (2016) Поняття і суспільна небезпечність вчинення злочину способом особливо жорстокого поводження
 40. (2016) Порівняльно-правове дослідження особливо жорстокого поводження як способу вчинення злочинів за кримінальним законодавством України і деяких держав
 41. (2016) Суб’єктивна сторона складів злочинів проти навколишнього природного середовища
 42. (2016) Теоретичні і прикладні проблеми відмежування злочину, передбаченого ст. 242 КК України, від суміжних злочинів і аналогічного адміністративного правопорушення
 43. (2016) Теоретичні і прикладні проблеми суб’єктивних ознак злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів (ст. 242 Кримінального кодексу України)
 44. (2016) Теоретично-прикладні проблеми системи злочинів проти навколишнього природного середовища за чинним КК України
 45. (2017) Витоки, ґенеза інших заходів кримінально-правового характеру на теренах України
 46. (2017) Дослідження аспектів суб’єктивної сторони складу злочину в контексті кримінально-правової проблематики Рец. на кн.: Вереша Р. В. Теоретико-прикладні аспекти суб’єктивної сторони складу злочину / Р. В. Вереша. – Київ : Алерта, 2017. – 568 с.
 47. (2017) Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони, передбаченої статтею 236 Кримінального кодексу України
 48. (2017) Становлення і розвиток законодавства щодо кримінальної відповідальності свідка, потерпілого, оцінювача, експерта та перекладача
 49. (2017) Суб’єктивна сторона злочину незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах
 50. (2017) Теоретико-методологічні основи дослідження кримінально-правової охорони земель водного фонду України в особливо великих розмірах
 51. (2018) Родовий об’єкт злочину незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах (стаття 239-2 Кримінального кодексу України)

    Реферативна інформація:

 1. (1999) Кримінальне право. Особлива частина
 2. (2004) Кримінально-правові проблеми вчинення злочинів способом особливо жорстокого поводження
 3. (2005) Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)
 4. (2006) Вплив кримінального законодавства постсоціалістичних держав на реформування кримінального законодавства України щодо охорони навколишнього природного середовища
 5. (2006) Генезис виключно необережної форми вини щодо діянь, які стосуються охорони довкілля: окремі питання
 6. (2006) Національне кримінальне законодавство і міжнародно-правові акти з подолання злочинів у сфері навколишнього природного середовища
 7. (2006) Незаконне полювання: відповідальність, протокольна форма провадження, розслідування і запобігання
 8. (2007) Забруднення, засмічення та виснаження водних об'єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання
 9. (2007) Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : Т. 1.
 10. (2008) Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища: проблеми законодавства, теорії та практики
 11. (2008) Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : Т. 1.
 12. (2008) Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : Т. 2.
 13. (2010) Суб'єкт складу злочинів проти навколишнього природного середовища (загальнотеоретичні підходи)
 14. (2011) Актуальні проблеми юридичної науки - 2010 : Ч. 1.
 15. (2011) Сучасні тенденції та перспективи розвитку юридичної науки в Україні
 16. (2011) Тенденції сучасної кримінально-правової політики у сфері охорони навколишнього природного середовища
 17. (2011) Теоретичні та прикладні проблеми кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища
 18. (2012) Актуальні проблеми юридичної науки - 2012
 19. (2012) Збірник наукових статей магістрантів та спеціалістів юридичного факультету Національної академії управління
 20. (2012) З'ясування теоретичних та правозастосовних положень щодо деяких наслідків у складах злочинів проти навколишнього природного середовища
 21. (2013) Військові злочини: характеристика, методика розслідування та запобігання
 22. (2013) Екологічна політика в системі державного управління національним господарством
 23. (2013) Забруднення атмосферного повітря: кримінальна відповідальність, досудове слідство та запобігання
 24. (2013) Інтелектуальна власність як джерело інноваційного розвитку національного господарства
 25. (2013) Об'єктивна сторона складу злочину: її складові та зміст
 26. (2014) Актуальні проблеми юридичної науки - 2014
 27. (2014) Правова система України в епоху глобалізаційного поступу
 28. (2014) Протидія злочинності та адаптація кримінального законодавства і права України до законодавства і права Європейського Союзу
 29. (2015) Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права в Україні
 30. (2016) Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
 31. (2016) Нотаріат в Україні
 32. (2018) Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини): теоретичні та прикладні аспекти
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Матвійчук Валентин Петрович (педагогічні науки)
 2. Матвійчук Валерій Костянтинович (юридичні науки)
 3. Матвійчук Віктор Андрійович (технічні науки)
 4. Матвійчук Вікторія Іванівна (економічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського