Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Наумко Ігор Михайлович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0001363 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0001363


Наумко Ігор Михайлович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2006) Флюїдний режим мінералогенезу породно-рудних комплексів України (за включеннями у мінералах типових парагенезисів)
 2. (2011) Мінерали Українських Карпат. Силікати
 3. (2013) Комплексне освоєння газовугільних родовищ на основі потокових технологій буріння свердловин

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Геологія і геохімія горючих копалин

    Література:

 1. (2012) Ігор Михайлович Наумко

    Наукова періодика:

 1. (2009) Міжнародна наукова конференція "Мінералогія і мінерагенія Карпатського регіону”
 2. (2009) Особливості газової складової флюїдів метаморфогенно-метасоматичного мінералогенезу породно-рудних комплексів північно-західної частини Мармароського масиву (за даними вивчення включень у мінералах)
 3. (2009) Професор Михайло Іванович Куровець – знаний український мінералог і кристалограф (до 80-річчя від дня народження)
 4. (2010) Видатний український учений-геолог академік Євген Федорович Шнюков
 5. (2010) "Основи мінералогії України" - перший сучасний україномовний підручник з регіональної мінералогії
 6. (2010) Світлої пам’яті Володимира Антоновича Калюжного (06.08.1922-24.10.2009)
 7. (2010) Світлої пам’яті Олега Йосиповича Петриченка (20.11.1930-29.09.2010)
 8. (2011) Геохімічні передумови вуглеводнегенезу у метаморфічних комплексах Мармароського масиву (за флюїдними включеннями у мінералах)
 9. (2011) Мінералого-генетичні особливості золотоносних парагенезів Капустянського кварцово-жильного рудопрояву
 10. (2012) Видатний організатор фундаментальних досліджень академік Євген Лазаренко і Національна академія наук України
 11. (2012) Вплив ідей Євгена Лазаренка на розвиток дослідження особливостей флюїдного режиму мінералогенезу мідевмісної трапової формації нижнього венду Західної Волині
 12. (2012) Книга "Мінералогія в особах: навчальний посібник": нетрадиційний підхід до викладу історії науки
 13. (2012) Леткі компоненти в ендогенних сферулах у зв'язку з проблемою флюїдизатно-експлозивного мантійного рудогенезу
 14. (2012) Природа мигдалеподібних утворень у базальтах Волині (онтогенічний аспект)
 15. (2012) Професор Володимир Калюжний – один із засновниківвчення про мінералотворні флюїди (до 90-річчя від уродин)
 16. (2013) Академік Вернадський і мінералогія: штрихи до портрета (рецензія на п'ятий том "Мінералогічна спадщина Володимира Івановича Вернадського" ювілейної серії "Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського")
 17. (2013) Еволюційний характер процесів флюїдопереносу і локалізації міді в основних вулканітах трапової формації Західної Волині (на прикладі Лучичівської товщі)
 18. (2013) Зв'язок кристалічної структури з особливостями морфології топазу з камерних пегматитів Волині
 19. (2013) Кристаломорфологія берилу з камерних пегматитів Волині
 20. (2013) Поширеність і склад прожилково-вкрапленої мінералізації у теригенних верствах північно-західної частини Кросненської зони (Українські Карпати)
 21. (2013) Професорові Роману Йосиповичу Лещуху – 70
 22. (2013) Спогад про викладача (до дня народження Ангеліни Андріївни Ясинської)
 23. (2013) Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій (за матеріалами міжнародної наукової конференції)
 24. (2014) Вуглеводні флюїдних включень у мінералах нафтогазоносних породних комплексів Кросненської зони Українських Карпат (стан і пріоритети досліджень)
 25. (2014) Новий сучасний підручник з мінералогії
 26. (2014) Особливості кристаломорфології топазу із камерних пегматитів Волині (за даними статистичних методів)
 27. (2014) Професор Матковський у моєму житті
 28. (2014) Сучасний стан мінералогічних досліджень геологічних утворень Українських Карпат
 29. (2015) Академік Володимир Юхимович Забігайло (до 80-річчя уродин)
 30. (2015) Академік Євген Федорович Шнюков (до 85-річчя від дня народження)
 31. (2015) Видатний український учений ХХ ст. академік Микола Пантелеймонович Семененко (до 110-х роковин від дня народження)
 32. (2015) Геохронологія та рудоносність докембрію та фанерозою (за матеріалами наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої 110-й річниці від дня народження академіка АН УРСР М. П. Семененка)
 33. (2015) Дев’яті наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка
 34. (2015) Кальцит прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах північно-західної частини Кросненської зони (Українські Карпати)
 35. (2015) Мінералогія в Україні: погляд у майбуття (за матеріалами Восьмих наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка)
 36. (2015) Мінеральний склад бентонітових глин Ільницького родовища Закарпаття
 37. (2015) "Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки”: Міжнародна наукова конференція, присвячена 70-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
 38. (2015) Цінні книги про видатного вченого і громадського діяча академіка Євгена Лазаренка
 39. (2016) Петрохімічні особливості вулканітів трапової формації зони зчленування волинського палеозойського підняття і волино-подільської монокліналі
 40. (2016) Професор Орест Іллярович Матковський та Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України (до 85-річчя від уродин)
 41. (2016) Сімдесят років на передових рубежах вітчизняної геологічної освіти і науки (до ювілею геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка)
 42. (2016) Характерні особливості кристаломорфології топазу з різних мінерально-структурних зон камерних пегматитів Коростенського плутону Українського щита
 43. (2017) Андезити Вигорлат­Гутинського вулканічного пасма – можливі флюїдотриви пасток вуглеводнів
 44. (2017) Внесок академіка Григорія Назаровича Доленка у розвиток термобарогеохімії–мінералофлюїдології в Інституті геології і геохімії горючих копалин
 45. (2017) Вуглеводневі сполуки та вірогідний механізм газогенерації у перспективних на "сланцевий" газ відкладах силуру Львівського палеозойського прогину
 46. (2017) Ізотопний склад стронцію кальциту прожилково­вкрапленої мінералізації у перспективно нафтогазоносних відкладах північно­західної частини Кросненської зони Українських Карпат
 47. (2017) Леткі компоненти у верхній мантії землі (за даними вивчення флюїдних включень у діамантах і сферулах ендогенного походження)
 48. (2017) Мінералогія в Україні: золотий вік, стан і проблеми
 49. (2017) Про передумови встановлення потенційної газоносності відпрацьованого вуглепородного масиву (за мінералогічними, літолого-петрографічними, петрофізичними і термобарогеохімічними показниками)
 50. (2017) Про роль вуглеводнів у формуванні мідно-нафтогазоносного потенціалу породно-рудних комплексів Західної Волині
 51. (2017) Про тиски у процесах мінералогенезу в осадових верствах нафтогазоносних областей Альпійського складчастого поясу (за флюїдними включеннями у мінералах)
 52. (2018) Нова книга з геохімії процесів галогенезу
 53. (2018) Оригінальне видання з мінералогії Гірського Криму
 54. (2018) Цінна праця про топаз України і світу
 55. (2018) Юліян Медведський — перший західноукраїнський геолог і перший ректор-українець Львівської політехніки (до 100-річчя від дня смерті)

    Реферативна інформація:

 1. (1999) Акцесорний берил із зон вилуговування топаз-моріонових пегматитів Волині
 2. (2000) Параметри рудогенеруючих флюїдів Петроострівського золото-рідкіснометалевого рудного поля Кіровоградського блоку (Український щит)
 3. (2001) Закономірності розподілу метану у кам'яновугільних басейнах України та перспективи його видобутку і використання
 4. (2001) Підсумки та перспективи досліджень термобарометрії і геохімії палеофлюїдів літосфери (за включеннями у мінералах)
 5. (2003) Леткі компоненти флюїдних включень у мінералах жильно-прожилкових утворень перспективно нафтогазоносних товщ Львівського палеозойського прогину
 6. (2003) Типоморфні ознаки флюїдних включень золотовмісних парагенезисів рудоносних штокверкових тіл Берегівського рудного поля (Закарпаття)
 7. (2004) Вуглеводневі флюїди постседиментаційних перетворень осадових і вулканогенних товщ Кримсько-Чорноморського регіону
 8. (2005) Склад летких компонентів флюїдних включень і закритих пор у породах дільниць впровадження технології "газового горизонту" вугільних шахт Донбасу
 9. (2005) Термобарометрія і геохімія газів прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах нафтогазоносних областей і металогенічних провінцій - природний феномен літосфери Землі
 10. (2005) Термобарометрія і геохімія газів прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах нафтогазоносних областей і металогенічних провінцій: проблема генезису та пошуку вуглеводнів
 11. (2006) Геолого-технологічні передумови виділення першочергових об'єктів з видобутку метану в межах північної зони дрібної складчастості Донбасу
 12. (2006) Нова теорія синтезу і генезису природних вуглеводнів: абіогенно-біогенний дуалізм
 13. (2006) Роль різних форм водню та вуглецю в природних процесах: новий погляд на походження вуглеводнів
 14. (2006) Флюїдний режим мінералогенезу породно-рудних комплексів України (за включеннями у мінералах типових парагенезисів)
 15. (2007) Про особливості флюїдів постседиментогенного мінералогенезу осадових товщ у межах Лопушнянського нафтового родовища (Українські Карпати)
 16. (2007) Термобарометрія і геохімія газів прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах нафтогазоносних областей і металогенічних провінцій: глибинні флюїдопотоки
 17. (2007) Флюїди постседиментогенних процесів в осадових та осадово-вулканогенних верствах південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи і прилеглих геоструктур (за включеннями у мінералах)
 18. (2008) Газоносність відкладів кам'яновугільного віку Львівсько-Волинського басейну
 19. (2008) Про шляхи втілення глибинного високотемпературного флюїду в земну кору
 20. (2008) Флюїди глибинних горизонтів літосфери: зв'язок з родовищами нафти і газу в земній корі (за даними вивчення включень у мінералах глибинного походження)
 21. (2009) Глибинні флюїди - вагомий чинник постседиментогенного мінералогенезу вуглепородних масивів Донецького та Львівсько-Волинського басейнів України (за матеріалами глибокого буріння)
 22. (2009) Комплексування мінералофлюїдологічних і петрофізичних методів: нетрадиційний підхід до вивчення порід-колекторів вуглеводнів (на прикладі Львівського палеозойського прогину)
 23. (2009) Надра Землі - природний фізико-хімічний реактор
 24. (2009) Термобарометрія і геохімія газів прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах нафтогазоносних областей і металогенічних провінцій: фізико-хімічна модель формування вугільних пластів
 25. (2010) "Основи мінералогії України" - перший сучасний україномовний підручник з регіональної мінералогії
 26. (2011) Ізотопний склад вуглецю й кисню кальциту прожилків та вміщаючих порід у межах Лопушнянського нафтового родовища (Українські Карпати)
 27. (2011) Мінерали Українських Карпат. Силікати
 28. (2011) Мінералого-генетичні особливості золотоносних парагенезів Капустянського кварцово-жильного рудопрояву (південно-західна частина Українського щита)
 29. (2011) Перспективи пошуків покладів вуглеводнів у відкладах олігоцену зони Кросно (Українські Карпати)
 30. (2011) Про генезис високометаморфізованих вуглистих утворень північно-західної частини Мармароського масиву (за даними вивчення флюїдних включень у мінералах)
 31. (2013) Еволюційний характер процесів флюїдопереносу і локалізації міді в основних вулканітах трапової формації Західної Волині (на прикладі Лучичівської товщі)
 32. (2013) Леткі компоненти флюїдних включень у мінералах і закритих пор порід перспективно сланцевогазоносних комплексів палеозою Волино-Поділля
 33. (2013) Про мінералого-генетичні особливості рудних парагенезисів північної периферійної частини Берегівського родовища (Закарпаття)
 34. (2013) Умови формування прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах лучичівської товщі трапової формації зони зчленування Волинського палеозойського підняття та Волино-Подільської монокліналі Західної Волині
 35. (2014) Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : Кн. 1. Нетрадиційні джерела вуглеводнів: огляд проблеми
 36. (2014) Новий сучасний підручник з мінералогії
 37. (2014) Особливості кристаломорфології топазу із камерних пегматитів Волині (за даними статистичних методів)
 38. (2015) Академік Володимир Юхимович Забігайло (до 80-річчя уродин)
 39. (2015) Ізотопний склад карбону й оксигену кальциту прожилково-вкрапленої мінералізації породних комплексів північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат
 40. (2015) Метан газовугільних родовищ - потужне додаткове джерело вуглеводнів в Україні
 41. (2015) Мінералогія в Україні: погляд у майбуття (за матеріалами Восьмих наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка)
 42. (2016) Гази вугільних родовищ: нове вирішення проблеми синтезу - генезису метану
 43. (2016) Петрохімічні особливості вулканітів трапової формації зони зчленування волинського палеозойського підняття і Волино-Подільської монокліналі
 44. (2016) Сімдесят років на передових рубежах вітчизняної геологічної освіти і науки (до ювілею геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка)
 45. (2016) Флюїдно-лікваційна гіпотеза походження самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації Західної Волині
 46. (2016) Характерні особливості кристаломорфології топазу з різних мінерально-структурних зон камерних пегматитів Коростенського плутону Українського Щита
 47. (2017) Вуглеводневі гази флюїдних включень у "мармароських діамантах" з жил у відкладах флішової формації району нового Бескидського тунелю (Кросненська зона Українських Карпат)
 48. (2017) Мінералогія в Україні: золотий вік, стан і проблеми
 49. (2018) Мінералогія у Національній академії наук України (до 100-річчя НАН України)
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського