Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Тимошенко Віра Іванівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0000934 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0000934


Тимошенко Віра Іванівна (1960)
(доктор наук, професор )


Ім'я іншою мовою:
 • Тимошенко Вера Ивановна (російська)
 • Tymoshenko Vira Ivanivna (англійська) • Наукове звання: професор
  Додаткова спеціалізація:
 • 09.00.00 - Філософські науки

 • Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2005) Розвиток юридичних, соціологічних та ідеократичних теорій держави в політико-правовій думці України і Росії кінця XIX - початку XX ст.
  2. [Д] (2005) Розвиток юридичних, соціологічних та ідеократичних теорій держави в політико-правовій думці України і Росії кінця XIX - початку XX ст.
  3. (1994) Правова держава : теоретико-історичне дослідження
  4. (1994) Правова держава: теоретико-історичне дослідження
  5. (1997) Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення
  6. (2003) Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення
  7. (2004) Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)
  8. (2006) Вступ до теорії правових систем
  9. (2014) Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (конец XIX - начало XX века)
  10. (2017) Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації : Т. 1. Загальнотеоретичні та конституційно-правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні
  11. (2019) Кримінологія: проблеми теорії та історії

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Туристичне Закарпаття

     Наукова періодика:

  1. (2010) Наркозалежність як соціальна проблема сьогодення
  2. (2010) Проблема свободи й нерівності у творчості М. О. Бердяєва
  3. (2010) Проблеми побудови правової держави
  4. (2010) Фундаментальне дослідження судової влади
  5. (2011) Моральні основи правової держави
  6. (2011) Протиправна поведінка: визначення та мотивація
  7. (2012) Детермінуючі фактори протиправної поведінки
  8. (2012) Оригінальна праця з правозастосування і захисту прав людини
  9. (2012) Суддя з роду Миклух
  10. (2013) Пневмотранспорт сыпучих материалов с повышенным давлением несущего газа
  11. (2013) Природна правосвідомість (з історії політичної і правової думки)
  12. (2013) Сутність державної влади у вченні Б. О. Кістяківського
  13. (2014) Особливості концепції громадянського суспільства в політико-правовій думці України кінця XIX – початку XX століття
  14. (2015) Агресивна поведінка: її сутність та причини
  15. (2015) Психологічна концепція особистості суб’єкта злочину
  16. (2017) Загальнотеоретична характеристика тіньової економіки
  17. (2017) Комп’ютерне моделювання аеротермогазодинамічних процесів у технічних об’єктах (ракетно-космічна техніка, енергетика, металургія) (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 січня 2017 р.)
  18. (2017) Маргіналізація суспільства як криміногенний фактор
  19. (2017) Політико-правова характеристика екстремізму
  20. (2017) Причини злочинності у вченні П. О. Сорокіна (з історії політичної і правової думки)
  21. (2017) Радзивілли на Житомирщині
  22. (2017) Тероризм як об’єкт політико-правового дослідження
  23. (2018) Соціальна основа злочинності
  24. (2018) Суспільний ідеал П. І. Новгородцева
  25. (2019) Філософія юридичного позитивізму у кримінальному праві та кримінології (з історії політичної і правової думки)

     Реферативна інформація:

  1. (2003) Релігійно-філософська концепція держави М.О.Бердяєва
  2. (2003) Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення
  3. (2004) Безпека і добробут громадянина в державі (з історії політичної і правової думки)
  4. (2004) Держава в теорії солідарності (з історії політичної і правової думки)
  5. (2004) Держава як юридичні відносини (з історії політичної і правової думки)
  6. (2004) Психологічна теорія держави (З історії політичної і правової думки)
  7. (2004) Психологічна теорія держави Л.Й.Петражицького (З історії політичної і правової думки)
  8. (2004) Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)
  9. (2005) Расчетно-экспериментальная отработка газораспределительных устройств технологических аппаратов
  10. (2005) Теократична держава В.С.Соловйова (З історії політичної і правової думки)
  11. (2006) Взаємодія і механізм зрощування наркобізнесу й тероризму
  12. (2006) Вступ до теорії правових систем
  13. (2006) Кримінологічна характеристика наркобізнесу - її сутність та призначення
  14. (2006) Органічна теорія виникнення держави (З історії політичної та правової думки)
  15. (2006) Юридична і фактична рівність: проблема розмежування
  16. (2006/2007) Проблема свободи волі: від механістичного детермінізму до нормативного ідеалізму
  17. (2007 ) Емоційно-вольові основи влади
  18. (2007) Мотивація правової поведінки
  19. (2007) Примус як мотив поведінки
  20. (2008) П. Д. Селецький - відомий державний і громадський діяч
  21. (2010) Суб'єктивний фактор громадянського суспільства
  22. (2014) Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (конец XIX - начало XX века)
  23. (2017) Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації : Т. 1. Загальнотеоретичні та конституційно-правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Тимошенко Вадим Михайлович (хімічні науки)
  2. Тимошенко Вікторія Миколаївна (психологічні науки)
  3. Тимошенко Віра Іванівна (1960–) (юридичні науки)
  4. Тимошенко Володимир Андрійович (юридичні науки)
  5. Тимошенко Володимир Валерійович (педагогічні науки)
  6. Тимошенко Володимир Миколайович (хімічні науки)
  7. Тимошенко Вячеслав Володимирович (біологічні науки)
  8. Тимошенко Вячеслав Михайлович (технічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського