Бази даних

Листівки періоду (1880-1945 рр.) - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>M=Подільська Окружна Комісія по справах виборів до Установчих Зборів Української Народної Республіки<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Кл 0584 (Прим.: 2)

Подільська Окружна Комісія по справах виборів до Установчих Зборів Української Народної Республіки.

СПИСОК КАНДИДАТІВ ДО УКРАЇНСЬКИХ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ПО ПОДІЛЬСЬКІЙ ОКРУЗІ [Листівка] : "Список №1. Українська соціал-демократична робітнича партія з селянською спілкою ..." / Подільська Окружна Комісія по справах виборів до Установчих Зборів Української Народної Республіки. – [Київ]: Тип. Акц[ионерного] о-[ва] Н. Т. Корчак-Новицкого, датовано за змістом [1917, верес. - листоп.]. – 1 арк. з зв. в 4 стп.; 41 х 31 см.

Анотація:

Списки кандидатів до Всеукраїнських Установчих Зборів по Подільській виборчій окрузі.

Ключові слова: списки кандидатів -- Установчі Збори.

Слова перед назвою:

Подільська окружна комісія по справах виборів до Установчих зборів Української Народної Республіки

Особи, згадані в тексті :

Мартос Борис Михайлович; Антонович Дмитро Володимирович; Вікул Сергій Павлович; Дудич Володимир Самійлович; Крекотень Іван Фотійович; Красовський Олександр Дмитрович; Блонський пантілемон Осипович; Самулевич Павло Олександрович; Верхола Трохим Тимофійович; Ляшок Василь Якович; Лисетчук Михайло Степанович; Мухин Олександр Михайлович; Горохватський Борис Федорович; Гермайзе Осип Юрьєвич; Долуд Андрій Данилович; Горбатюк Кость Тимофійович; Тіхонов Михтодій Миколайович; Ткаченко Михайло Степанович; Михайлов Леонид Дмитрович; Марценюк Василь Тимофійович; Авдієнко Михайло Оверкович; Мироненко Юрій Якович; Гайдар Трохим Федо[сійо]вич; Миколайчук Іван Маркович; Мачушенко Володимир Сидорович; Ткач Петро Дмитрович; Зборовський Іполит Чеславович; Кузминський Петро Васильович; Гаркуша Федот Антонович; Місевич Кость Федорович; Степура Григорій Калістратович; Любинський Микола Михайлович; Григорьєв Никифір Якович; Ісаєвич Дмитро Григорович; Богдан Семен Кузьмич; Пшеничний Іларіон Филатович; Саморуха Парфен Нечипорович; Шиманович Іоаникій Іванович; Дячук Авксентій Хтомович; Адаменко Прокіп Якович; Босенко Іван Фотійович; Косенко Іларіон Федорович; Мороз Онисько Іванович; Щирицья Юхим Онопрійович; Циганюк Іван Микитович; Огородник Яків Андрійович; Ксендзюк Петро Григорович; Павличенко Тимофій Карпович; Журавель Петро Васильович; Христич Іван Сергійович; Заіка-Петров Микола Миколайович; Деримов Тимофій Данилович; Ящук Іван Власійович; Добрянський Захар Дмитрович; Бучко Степан Олексійович; Ковальчук Кость Стахович; Охота Яків Васильович; Остапович Михайло Феофилактович; Король Степан Іванович; Рижій Іван Петрович; Шаркевич Микола Львович; Поляков Петро Якович; Хижинський Павло Сидорович; Ганчар Василь Оксентович; Дармограй Семен Спиридонович; Змерзлий Левко Карпович; Марковський Ларіон Герасимович; Крук Никифір Володимирович; Ведмідь Олесь Назарович; Паращенко Остап Дорофійович; Орищенко Яким Кириянович; Сікорський Орест Дмитрович; Гольдельман Соломон Ізраілевич; Авербух (Хашин) Гірш Борисович; Брейтер Зелик Мойсейович; Палатник Шмуль-Бер Аврімович; Драхля Ізраиль Гершович; Анчевський Мойсей Лазаревич; Бейтельман Аврум Іцкович; Гринфельд Хаімович; Золотарьов Олександр Йосьович; Гольдман Лібер Михайло Ісакович; Вайсенблюм Шамай Гіршевич; Рафес Мойсей Аронов Гуршевич; Ніренберг Фейга Фроймовна; Оршанський Бер Менделевич; Каган Борис Якович; Поваляєв Трохим Парфентьєвич; Чернолуц[ь]кий Григорій Петрович; Гусляков Артемій Артамонович; Денисов Арсеній Андрійович; Жупанов Микола Васильович*; Стрелков Євстигней Лазаревич; Кобзин Никифір Іванович; Іванов Конон Дементьйович; Мурашок Іван Микитович; Сірачов Митрофан Григорович; Дяков Дмитрий Михайлович; Клаков Василь Семенович; Ковальов Іван Васильович; Іванов Агафон Григорович; Зільберфарб Мойсей Іцкович; Гутман Мойше Лейбович; Радбиль Єфим Веніаминович; Стемповс[ь]кий Станислав Губертович; Ярошинський Франц Йосипович; Яворський Владислав Томашевич; Маєвс[ь]кий Павло Михайлович; Токажевський Маріян- Балентин Вільгельмович; Андржевський Людвик Викентьйович; Станевич Антоній Маврицевич; Урбанський Антон Сігізмундович; Ліщинський Гілярій Маркович; Обертинський Петро Іванович; Казімірський Кароль Валентинович; Орловська Ганна Леопольдівна; Пужак Казімір Войцехович; Хлопецький Антон Йосипович; Домославський Казімір Станиславович; Лисовський Мечислав Антонович; Таргонський Станислав Вацлавович; Гадомський Альфред Альбертович; Радош Олександр Карлович; Уженець Йосип Леонович; Сварічовський Володимир Миколайович; Кісельов Сергій Іванович; Мейендорф Юрий Федорович; Заботін Лук'ян Олександрович; Муха Роман Іванович; Кавецький Дмитро Антонович*; Сиркін Наум Соломонович-Мовша Нахман Шльомович; Шлейфер Давид Шабсович; Лимановський Михайло Іванович; Грінфельд Іона Ізраілевич; Хаимсон Ізраіль Маркович; Гіндес Матвій Феофилович; Бутенко Петро Ерастович; Ренеикампф Павло Миколайович; Кричинський Ольгред Костянтинович; Ярошевич Андрій Іванович; Доронович Михайло Антонович.

Підписи: Без підпису.

Печатки: Центрально-наукова БІБЛІОТЕКА АН УРСР № 123 ; 124 (Прим.: 1, 2); Ц. А. Р. № (Прим.: 2).

Дефекти: Реставрована.

 
Відділ стародруків та рідкісних видань
Імідж-каталоги

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського