Співробітники НБУВ


Василенко Ольга Николаевна - биографическая справка
   

ВАСИЛЕНКО Ольга Миколаївна

директор
Інститут бібліотекознавства. Відділ теорії та методології бібліотечної справи.

ТЕЛЕФОН, E-mail: +38(044)524-23-14, o_vasylenko@nbuv.org.ua
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:12.07.1958, село Верхні Тальці, Заіграєвський район, Бурятія, Російська Федерація.
ОСВІТА: Київський державний інститут культури, бібліотекознавство-бібліографознавство, (1982).
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ЗВАННЯ:Кандидат історичних наук (2007). Тема дисертації: "Бібліотечна статистика в Україні: (1992-2005 рр.)".
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: З 1995 - у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського. З 2011 - директор Інституту науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи НБУВ. 1976-1988 - Київський державний інститут культури, завідувачка лабораторією; 1988-1995 - Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН: завідувачка сектору, завідувачка відділу.
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: Англійська, французська.
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Бібліотечна статистика, бібліотечне управління, організація бібліотечно-інформаційного обслуговування, моніторинг інформаційних потреб користувачів.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:
  1. Бібліотечна статистична інформація: досвід і інновації //  Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. – С. 55-63.
  2. Сучасні аспекти обліку і реєстрації віддалених користувачів бібліотек //  Наук. пр. Нац. б-ки україни ім. В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 29. – С. 156-163.
  3. Статистична інформація в бібліотечному маркетингу //  Бібл. вісн. - 2009. - № 5. – С. 3-8.
  4. З історії формування та розвитку методології бібліотечної статистики //  Бібл. вісн. - 2009. - № 3. – С. 24-29.
  5. Сучасні аспекти методології бібліотечної статистики //  Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - 2008. - Вип. 20. – С. 185-196.
  6. Статистичні дослідження в бібліотеках //  Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - 2007. - Вип. 19. – С. 679-688.
  7. Стандартизація діяльності бібліотек як умова корпоративних зв'язків //  Інформаційно-культурна складова освіти: Основні проблеми і перспективи у формуванні особистості : матеріали міднар. наук.-практ. конф. (Харків, 23-24 лист. 2006 р.) / Харків. нац.-техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. - Х., 2006. – С. 240-250.


©   www.nbuv.gov.ua