До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

 ГНАТЕНКО Людмила Анатоліївна - біографічна довідка ГНАТЕНКО Людмила Анатоліївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/979380

 

ГНАТЕНКО Людмила Анатоліївна


старший науковий співробітник


Інститут рукопису . Відділ кодикології та кодикографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Контактна інформація: +38 (044) 288–14–18 (сл.); факс: (044) 264–33–98, gnatenko.manus@gmail.com
Дати життя:14.09.1965 , м. Київ, Україна.
Освіта: Київський педагогічний інститут ім. М. Горького (нині - Київський національний педуніверситет імені М. П. Драгоманова), філологічний факультет , (1989); аспірантура Інституту української мови НАН України , (1996).
Науковий ступінь, звання:Кандидат філологічних наук (1997). Тема дисертації: “Староукраїнський правопис останньої чверті XIV – першої чверті XVII ст. у зв’язку з проблемою другого південнослов’янського графіко-орфографічного впливу (Букви та позначення голосних звуків)"; доктор історичних наук (2018). Тема дисертації: : Палеографічно-орфографічна атрибуція українських кириличних уставних та півуставних кодексів кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : дис. ... д-ра іст. наук: 27.00.03 «книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / НАН України ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2017. 514°с. URL: http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/disser/dis.pdf; старший науковий співробітник (2002).
Професійна діяльність: У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1990 до теперішнього часу
Наукові зацікавлення: Історія східнослов’янської (української) та південнослов’янської графіки і орфографії, історія рукописної книги, кодикологія та кодикографія слов’янської (української) рукописної книги, археографія, книгознавство.Основні публікації:
 1. Літературно-видавнича діяльність Богдана Лепкого (За матеріалами рукописів ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН України) // Богдан Лепкий – письменник, учений, митець. Матеріали наук. конф., присвяченої 120-річчю від дня народження Богдана Лепкого. Івано-Франківськ, 1992. С. 51–54 (співавт. М. В. Кучинський).
 2. Микола Костомаров і Рівне // Микола Костомаров і проблеми суспільства культурного розвитку української нації : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народження Миколи Івановича Костомарова (Рівне 14–15 трав. 1992 р.). Рівне, 1992. С. 94–95 (Помилково вказано Л. А. Ігнатенко) (співавт. М. В. Кучинський).
 3. Відбиття другого південнослов’янського впливу у правописному узусі українських пам’яток XVI ст. // Писемні пам’ятки східнослов’янськими мовами ХІ–ХVIII ст. : тез. доп. наук.-практ. конф. Київ ; Слов’янськ, 1993. С. 77–81.
 4. Поєднання палеографічного та правописного аналізу при вивченні писемної системи староукраїнських пам’яток // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : Міжнар. наук. конф., Київ, 12–15 жовт. 1993 р. Київ, 1993. Ч. 1. С. 89–91. .
 5. (1994) Костомаровський список Азбучної молитви / Л. А. Гнатенко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1994.
 6. Відбиття так званого другого південнослов’янського графіко-орфографічного впливу у правописі антропонімів Синодика кінця ХVІ ст. // Мовознавство. 1995. № 6. С. 47–53.
 7. До історії вивчення українського правопису XIV – поч. XVII ст. // Мовна дійсність в Україні: Проблеми і перспективи: Тез. доп. і повідомлень наук. конф. Вінниця, 1994. С. 81–83. .
 8. Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах Інституту рукопису ЦНБ НАН України : Каталог рукописів другої половини ХV – першої чверті ХХ ст. / уклад., передм. Л. А. Гнатенко ; вступна ст. П. С. Соханя ; відп. ред. П. С. Сохань, О. С. Онищенко / НАН України, Ін-т рукопису ЦНБ ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. С. М. Грушевського ; Київ : [б. в.], 1995. 113 с., 16 вклейок. (Наук.-довід. вид. з історії України ; Вип. 40). .
 9. Бабалиевска С. За още непроучени ръкописи, пазещи спомена за Кирил и Методий : [рец. на книгу: Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах Інституту рукопису ЦНБ НАН України : Каталог рукописів другої половини ХV – першої чверті ХХ ст. Киев, 1995. 113 с.] / С. Бабалиевска // Palaeobulgarica=Старобългаристика, ХХІ. София, 1997. № 3. С. 121–122. .
 10. Відбиття так званого другого південнослов’янського графіко-орфографічного впливу в правописі антропонімів Синодика кінця ХVІ ст. // Мовознавство. - 1995. - № 6. – С. 47–53 .
 11. Костомаровський список Азбучної молитви // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 1995. - Вип. 2. – С. 236–243.
 12. До історії т. зв. другого південно-слов’янського графіко-орфографічного впливу // Писемні пам’ятки східнослов’янськими мовами ХІ–ХVШ ст. : Зб. праць. Київ, 1995. Вип. 2: Матеріали наукової конференції пам’яті Лідії Петрівни Жуковської. С. 249–252. .
 13. Графіко-орфографічні особливості староукраїнського узусу в правописі голосних конфесійних рукописних пам’яток останньої чверті ХІV – першої чверті ХVІІ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1996. Вип. 3. С. 39–57..
 14. Археографічний опис альбомів // Д. П. де ля Фліз. Альбоми. Київ, 1996. Т. 1. С. 19–22. (Сер. “Етнографічно-фольклорна”) (співавт. Н. В. Карповець). .
 15. Принципи архівного опису. Затверджені спеціальною комісією з стандартів опису. (Перший перероблений варіант). Оттава, 1992 / пер. з англ. Л. А. Гнатенко // Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Київ, 1996. Вип. 1. С. 260–271..
 16. Букви на позначення голосних звуків у граматках Л. Зизанія та М. Смотрицького // Актуальні проблеми граматики: зб. наук. пр. / Кіровоградський пед. ін-т. Кіровоград, 1996. Вип. 1. С. 8–12.
 17. Євген Кивлицький – перший директор Всенародної бібліотеки України // Бібл. вісн. 1996. № 1. С. 8–10 (М. В. Кучинський). .
 18. Староукраїнський правопис останньої чверті XVI – першої чверті XVII ст. у зв’язку з проблемою другого південнослов’янського графіко-орфографічного впливу. (Букви на позначення голосних звуків) : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / НАН України ; Ін-т укр. мови; наук. кер. В.В. Німчук. Київ, 1997. 28°с. .
 19. Проложното житие на Св. Кирил Философ в три ръкописа от края на ХV век // Палаеобулюаріца / Старобългаристика, ХХІІ. - София, 1998. - № 1. – С. 35–48.
 20. До історії заснування, становлення та керівництва Національної бібліотеки України 1918–1920 рр. (у зв’язку з діяльністю Є.О. Ківлицького) // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. Наукові праці НБУВ. - Київ, 1998. - Вип. 1. – С. 22–25.
 21. Є. О. Ківлицький – подвижник Всенародної бібліотеки України // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1998. Вип. 4. С. 39–49 (М. В. Кучинський). .
 22. Творча спадщина Івана Доманицького (за матеріалами київської рукописної пам’ятки української партесної музики) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1998. Вип. 4. С. 172–179 (О. А. Шуміліна). .
 23. Іменний покажчик // Видатні вчені Національної Академії наук України. Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918–1998). Путівник / уклад.: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін. ; передмова Л.А. Дубровіної, В.Г. Врублевського, О.І. Путро ; іменний покажчик: Л.А. Гнатенко, С.В. Старовойт, Л.І. Стрельської. Київ, 1998. С. 269–303..
 24. (1998) Творча спадщина Івана Домарацького (за матеріалами київської рукописної пам’ятки української партесної музики) / О. А. Шуміліна, Л. А. Гнатенко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1998.
 25. Передача голосних звуків у староукраїнських ділових пам’ятках останньої чверті ХІV – першої чверті ХVІІ ст. // Східні слов’яни. Мова. Історія. Культура. За матеріалами пам’яток писемності ХІ–ХVІІІ ст. Збірник присвячений 90–річчю академіка Б.О. Рибакова. - Київ, 1999. - Вип. 3. – С. 153–161.
 26. Поєднання палеографічних та орфографічних досліджень при вивченні староукраїнських писемних пам’яток // Український археографічний щорічник. - Київ :Нова серія, 1999. - Вип. 3–4. – С. 103–109..
 27. Костомаровський список Сказання Чорноризця Храбра “О письменах” // Укр. археогр. щорічник. Нова сер. Київ, 1999. Вип. 3/4. С. 443–449. .
 28. Середньоболгарські орфограми як засіб ідентифікації часу написання староукраїнських конфесійних пам’яток // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. - Київ, 2000. - Вип. 3. – С. 266–277.
 29. Львівський Апостол 1574 року в контексті староукраїнської конфесійної орфографії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. - Київ, 2000. - Вип. 4. – С. 27–39.
 30. Правопис приголосних та буквених знаків у староукраїнських конфесійних писемних пам’ятках (у зв’язку з другим південнослов’янським графіко-орфографічним впливом // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2000. - Вип. 6. – С. 11–21..
 31. Другий південнослов’янський вплив // Українська мова : Енциклопедія. Київ, 2000. С. 150–151; Вид. 2, випр. і доп. Київ, 2004. С. 163. .
 32. Хто писав Пересопницьке Євангеліє 1556–1561 рр.? // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий збірник наукових праць. - Київ, 2001. - Вип. 3: Джерелознавчі дисципліни. – С. 447–457.
 33. Пересопницьке Євангеліє 1556–1561 рр. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / вид. підгот. І.П. Чепіга за участю Л.А. Гнатенко ; вступне слово О.С. Онищенка ; дослід. І.П. Чепіги, Л.А. Гнатенко, Л.А. Дубровіної ; наук. ред. В.В. Німчук. Київ, 2001. 703 с., 36 іл..
 34. Письмо Пересопницького Євангелія та графіко-орфографічні особливості пам’ятки // Пересопницьке Євангеліє 1556–1561 рр. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик ; вид. підготувала І.П. Чепіга за участю Л.А. Гнатенко ; вступне слово О.С. Онищенка ; дослідження І.П. Чепіги, Л.А. Гнатенко, Л.А. Дубровіної ; наук. ред. В.В. Німчук. Київ, 2001. С. 55–73. .
 35. Євангеліє середини ХVІ ст. з Оринина // АРТ-панорама. 2001. № 11 (16). Інформаційно-аналітичний бюлетень, листопад 2001 р. С. 14–15. .
 36. Слов’янська кирилична рукописна книга ХV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) М. Ф. Дмитрієнко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, В. В. Німчук. Київ, 2003. 193 с. + 158 іл. .
 37. Історія створення каталогу рукописних кириличних книг ХV ст. в Інституті рукопису НБУВ та основні принципи опису // Гнатенко Л. А. Слов’янська кирилична рукописна книга ХV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) М. Ф. Дмитрієнко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, В. В. Німчук. Київ, 2003. 193 с. + 158 іл. С. 7–19. .
 38. Радивиловський Апостол 1568 року волинської рукописної школи (у порівнянні з Пересопницьким Євангелієм) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2004. Вип. 9. С. 174–187.
 39. Поменник Софії Київської. Публікація рукописної пам′ятки другої половини XVIII – першої чверті XIX ст. / Упорядк. та вступ. статті О. Прокоп′юк; Наук. ред. Л. Гнатенко; Відп. ред. І. Дивний. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського; Київська духовна академія Української православної церкви Київського патріархату; Український центр біографічної некрополістики; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Інститут рукопису. Київ., 2004. 264 с. : 11 іл. (Некрополістика в Україні. Вип. 3 (8))..
 40. Ідентифікація часу написання українських канонічних манускриптів ХІV ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (за графіко-орфографічними особливостями письма) // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2005. - Вип. 10. – С. 240–262..
 41. Фрис Віра. Історія Кириличної рукописної книги в Україні X–XVIII ст. Львів / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2003. 188 с.: іл.+ 8 арк. кольор. іл. : [рецензія]. Львів: Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003 // Український гуманітарний огляд. Вип. 11. Київ, 2005. С. 225–231 (Л. Дубровіна, О. Іванова). .
 42. Кодикологічні дослідження Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Давня македонська рукописна книга // Українсько-македонський науковий збірник. Київ, 2005. Вип. 1. С. 288–304 .
 43. Орининське українське Євангеліє середини ХVІ ст. (кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне дослідження // Рукописна і стародрукована книга. Збірник праць. Міжнародна наукова конференція (ХІІ Федоровський семінар), Львів 23–25 квітня 2004 р. - Львів, 2006. – С. 35–41.
 44. Украинское Лаврское Евангелие апракос ХІV века (палеографическое и графико-орфографическое исследование // Palaeoslavica. - 2006. - № 14. – С. 41–76.
 45. Македонська рукописна книга ХІV ст. у фондах Інституту рукопису НБУВ (кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне описування) // Українсько-македонський науковий збірник. - Київ, 2006. – С. 67-83.
 46. Слов’янська кирилична рукописна книга ХІV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Каталог : Кодиколого-орфографічне дослідж. : Палеограф. альб. / редкол.: О. С. Онищенко (голова) ..., С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2007. 265 с. : 59 іл..
 47. Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки / уклад. Н. П. Бондар, Л. А. Гнатенко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, О. А. Іванова; передм. Л. А. Дубровіна, Г. І. Ковальчук / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2007. 134 с..
 48. Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки / уклад. Н. П. Бондар, Л. А. Гнатенко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, О. А. Іванова; передм. Л. А. Дубровіна, Г. І. Ковальчук / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2007. 134 с..
 49. Кодиколого-орфографічне дослідження кириличної рукописної книги ХІV ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ // Гнатенко Л. А. Слов’янська кирилична рукописна книга ХІV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Каталог : Кодиколого-орфографічне дослідж : Палеограф. альб. / редкол.: О. С. Онищенко (голова) ..., С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2007. С. 23–81. .
 50. Кирилична українська рукописна писемність 11–17 ст. // Енциклопедія історії України. Київ, 2007. Т. 4. C. 291–294..
 51. Пересопницьке Євангеліє // Українська архівна енциклопедія. Н–Я: Робочий зошит / Держкомархів України; УНДІАСД. Київ, 2007. С. 44–45.
 52. Шрифт // Українська архівна енциклопедія. Н–Я: Робочий зошит / Держкомархів України; УНДІАСД. Київ, 2007. С. 235. .
 53. Апостол ХVІ ст. з колекції ЦАМу КДА – повернення через 150 років // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 12. С. 221–227..
 54. Стихирар мінейний нотований кінця ХІІІ – початку ХІV ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ (кодикологічне та графіко-орфографічне дослідження) // Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. Київ, 2007. Вип. 61: Старовинна музика : сучасний погляд, кн. 3. С. 74–81. .
 55. Переклади Пилипа Морачевського книг Нового Завіту та Псалтиря українською мовою середини ХІХ ст. (оригінали та списки у книгосховищах Росії та України) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 12. С. 154–177 (Т. І. Котенко). .
 56. Нові відомості про "Четью Мінею 1489 р." (за результатами кодиколого-орфографічного дослідження) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2009. - Вип. 13. – С. 271-291.
 57. Іванова О., Гальченко О., Гнатенко Л. Слов’янська кирилична рукописна книга ХVІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. : палеогр. альбом / редкол.: Л.А. Дубровіна (голова) та ін. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2010. 791 с. : іл. .
 58. "Колекція уривків" ХІІ - XVІ ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (історія, описання, графіко-орфографічний аналіз) / Л.А. Дубровіна, Л.А. Гнатенко // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2010. - Вип. 14. – С. 138-154.
 59. Графіко-орфографічна система «Четьї Мінеї» 1489 року // Українська мова. Київ, 2010. № 2. С. 81–103. .
 60. Графіко-орфографічні особливості передачі звука "Йот" у староукраїнських пам'ятках другої половини XIV - початку XVII ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2010. - Вип. 14. – С. 179-197.
 61. Староукраїнський узус давніх кириличних друків у контексті церковнослов’янської рукописної писемної практики // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2010. Вип. 28. С. 303–317. .
 62. Кодикологічні особливості Пересопницького Євангелія як пам’ятки книжної культури // Пересопницьке Євангеліє та рукописна традиція в історії і сьогоденні слов’янських культур; Слов’янознавство ХХІ століття: тенденції інтеграції і диференціації. Тези Міжнар. наук. конференцій до Дня слов’янської писемності і культури, 24 26 травня 2011 р. Київ, 2011. С. 3-5 .
 63. Новий Завіт у перекладі українською мовою В. Негалевського 1581 року: опис кодексу та кодиколого-орфографічна розвідка // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2011. Вип. 31. С. 398 409 (співавт. Т. А. Добрянська).
 64. Пересопницьке Євангеліє як Кодекс // Наукові записки / Рівн. обл. краєзнав. музей. Вип 9, ч. 1 (Присвячено 450 річчю створення Пересопницького Євангелія). Рівне, 2011. С. 20–24.
 65. Пересопницьке Євангеліє – початок створення кодексу в Дворецькому монастирі // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури : матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної наукової конференції, присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / упорядн. П.М. Кралюк. Ізяслав-Острог, 2011. С. 67–76 (співавт. Л. А. Дубровіна).
 66. Пересопницьке Євангеліє 1556–1561 років // Енциклопедія історії України. Київ, 2011. Т. 7. C. 140–141..
 67. Пилип Семенович Морачевський – український просвітитель середини ХІХ ст., педагог, письменник, перекладач, книгознавець // Укр. біографістика. Київ, 2011. Вип. 8. С. 175–190 (співавт. Т. І. Котенко). .
 68. Редакції й списки проповіді філософа грецького “Про віру християнську” ХVІ–ХVІІІ ст. (за фондами Інституту рукопису НБУВ) // Пересопницьке Євангеліє та рукописна традиція в історії і сьогоденні слов’янських культур; Слов’янознавство ХХІ століття: тенденції інтеграції і диференціації. Тези Міжнар. наук. конференцій до Дня слов’янської писемності і культури, 24 26 травня 2011 р. Київ, 2011. С. 11–12.
 69. Наукові праці І.П. Чепіги // У силовому полі мови. Інні Петрівні Чепізі / Ін-т укр. мови НАН України ; упоряди. Г.В. Воронич. Київ : КММ, 2011. С. 21–30. (Серія «Не все сплива рікою часу…») (Т. Андреєва, І. Бруско).
 70. Слов’янська кирилична рукописна книга ХІІ ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Каталог : Кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне дослідження : Палеографічний альбом / редкол. : Л. А. Дубровіна (голова) та ін. Київ : НБУВ, 2012. 154 с. : 52 іл.
 71. Кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне дослідження кириличних пам’яток писемності ХІІ ХІІІ ст. Інституту рукопису НБУВ: походження та час написання // Гнатенко Л. А. Слов’янська кирилична рукописна книга ХІІ ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Каталог : Кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне дослідження : Палеографічний альбом / редкол. : Л.А. Дубровіна (голова) та ін. Київ : НБУВ, 2012. С. 18 44. .
 72. Уривки з кириличних кодексів ХІІ–ХІІІ ст. з книгосховищ України, Росії, Болгарії у фондах Інституту рукопису НБУВ: історія виявлення та атрибуція // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2012. - Вип. 15. – С. 126-142.
 73. Уривок Стихирара мінейного нотованого ХІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: археографічне та палеографічне дослідження й описування // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2012. Вип. 16. С. 305–315 (Е. С. Клименко)..
 74. Проблема датування О. Лебедєвим писемних пам’яток колекції ЦАМ КДА (на матеріалі кириличних кодексів XIV XVI ст.) // Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку : тези Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури ; 23 24 травня 2013 р. / НАН України ; Укр. ком. Славістів ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. і відп. ред. Н. Г. Солонська. Київ : НБУВ, 2013. С. 64 65.
 75. Редакції і списки проповіді філософа грецького "Про віру християнську" ХVІ–ХVІІІ ст. (За фондами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Слов’янські обрії / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Ред. кол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; уклад. Н. Г. Солонська. Київ : НБУВ, 2013. Вип. 5. С. 32 38. .
 76. Графико-орфографические исследования кириллических рукописных книг в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского: методика и практика описания источников XII–XVII вв. // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии: Материалы XXIV междунар. науч. конф., Москва, 2-3 февраля 2012. / редкол.: Ю.Э. Шустова (отв. ред.) и др.; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высшая школа источниковедения, спец. и вспомогат. ист. дисциплин; Рос. акад. наук, ФГБУН ИВИ РАН, Археогр. комиссия. Москва, РГГУ, 2012. С. 237–239. .
 77. Создание электронной базы данных кириллических рукописных кодексов XVII в. в Институте рукописи НБУВ в системе «Ирбис64»: начальный этап // Материалы Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры». Минск, 23–24 октября 2013 г. ; составитель А. А. Суша. Минск : НББ, 2013. С. 105 109 (Т. А. Добрянская). .
 78. (2013) Проблема датування кириличних кодексів XIV–XVI ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва / Л. А. Гнатенко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2013. - Вип. 17. - С. 370-379. - 2013.
 79. Палеографо-орфографічна методика атрибуції староукраїнської рукописної книги: до актуалізації питання // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ : НБУВ, 2014. Вип. 18. С. 328–339. .
 80. «Славянская палеография» С. М. Кульбакіна // Бібліотечний вісник. Київ : НБУВ, 2014. № 4. С. 30 34..
 81. Актуализация палеографического метода: к постановке вопроса // Книга в информационном обществе. Материалы ХIII Междунар. науч. конф. по проблемам книговедения (Москва, 28 30 апреля 2014 г.) / сост. Д.Н. Бакун, М.А. Ермолаева ; отв. ред. В.И. Васильев : В 4 ч. Москва : ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2014. Ч. 1: С. 32 33. .
 82. (2014) Палеографо-орфографічна методика атрибуції староукраїнської рукописної книги: до актуалізації питання / Л. А. Гнатенко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2014. - Вип. 18. – С. 328–339. - 2014.
 83. Архів та зібрання рукописних книг Видубицького монастиря // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник / ред. кол.: Л.А. Дубровіна (голова), Г.В. Боряк, Н.М. Зубкова (заступник голови), О.С. Боляк (відповідальний секретар), С.Г. Кулешов, Г.В. Папакін, С.В. Сохань, О.П. Степченко, Н.А. Шип‎ / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. Київ, 2015. С. 126–129. .
 84. Псалтир: переклад новою українською літературною мовою П. С. Морачевського (1865) / підгот. вид. Л.А. Гнатенко ; дослід. Л.А. Гнатенко, В.В. Німчука ; відп. ред. Л.А. Дубровіна / Національна академія наук України, Український комітет славістів ; Національна бібліотека України ім. В. I. Вернадського ; Інститут української мови. Kиїв : НБУВ, 2015. 200 с. ; 5 іл. (Пам’ятки української мови ХІХ ст., Серія канонічної літератури). .
 85. Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги : уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : монографія = Hnatenko Liudmyla. Palaeographic-Orthographic Attribution of the Ukrainian Cyrillic Handwritten Book : Uncial and Half-Uncial Codices of the Late 13th – Early 17th cc. : Monograph / відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського, Інститут рукопису. Kиїв, 2016. 476 c. ; іл..
 86. Зібрання рукописних книг та архів Софійського собору. // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник / ред. кол.: Л.А. Дубровіна (голова), Г.В. Боряк, Н.М. Зубкова (заступник голови), О.С. Боляк (відповідальний секретар), С.Г. Кулешов, Г.В. Папакін, С.В. Сохань, О.П. Степченко, Н.А. Шип‎ / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. Київ, 2015. С. 133–141..
 87. Колекція уривків кириличних рукописів // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник / ред. кол.: Л.А. Дубровіна (голова), Г.В. Боряк, Н.М. Зубкова (заступник голови), О.С. Боляк (відповідальний секретар), С.Г. Кулешов, Г.В. Папакін, С.В. Сохань, О.П. Степченко, Н.А. Шип‎ / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. Київ, 2015. С. 223. .
 88. Перший повний переклад Псалтиря новою українською літературною мовою // Псалтир: переклад новою українською літературною мовою П.С. Морачевського (1865) / підгот. вид. Л. А. Гнатенко; дослідження Л.А. Гнатенко, В.В. Німчука; відп. ред. Л.А. Дубровіна / Національна академія наук України, Український комітет славістів ; Національна бібліотека України ім. В. I. Вернадського ; Інститут української мови. Kиїв : НБУВ, 2015. С. 7 28. (Пам’ятки української мови ХІХ ст., Серія канонічної літератури) (В.В. Німчук). .
 89. Псалтир у перекладі П. Морачевського: до історії створення та видання // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доповідей Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.). Київ, 2015. С. 195–196. .
 90. Єсипова В. Перша палеографічно-орфографічна монографічна студія з атрибуції української кириличної рукописної книги : [рец. на книгу: Гнатенко Л. Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги : уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. Kиїв, 2016. 476 c. ; іл.] // Бібліотечний вісник. Київ, 2017. № 4. С. 57–60..
 91. Презентація монографії з палеографічно-орфографічної атрибуції української кириличної рукописної книги та перспективи розвитку напряму // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: В. І. Попик [та ін.]. Київ, 2017. С. 120–123.
 92. Актуалізація палеографічно-орфографічного напряму дослідження кириличних рукописів // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць. Київ : Вид-во «Гілея», 2017. Вип. 122 (7). C. 53–58. .
 93. Створення атрибуційних баз даних українських середньовічних кириличних рукописів: до постановки проблеми // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць. Київ : Вид-во «Гілея», 2017. Вип. 123 (8). C. 21–23..
 94. Пам’яті видатного українського вченого, дослідника давньої рукописної та друкованої спадщини України, члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ : НБУВ, 2017. Вип. 21. С. 577–583 (Л. А. Дубровіна, В. Лобузіна, Н. П. Бондар)..
 95. Вчитель на все життя // Професор Василь Німчук у спогадах сучасників. Ужгород : Карпати, 2018. С. 45 48. .
 96. Лавришівське Євангеліє – пам’ятка литовсько-руської книжної писемності та історії // Лавришівське Євангеліє XIV століття. Видання факсимільного типу. Дослідження. К. : Горобець, 2018. С. 381–396 .
 97. Палеографічно-орфографічна атрибуція українських кириличних уставних та півуставних кодексів кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 27.00.03 / НАН України ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2018. 33°с..
 98. Палеографічно-орфографічна атрибуція української рукописної книги. Уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : методичні рекомендації / відп. ред. Л. А. Дубровіна; НАН України, Національна бібліотека України імені В I. Вернадського, Інститут рукопису. Kиїв, 2018. 144 с. ; іл.
 99. Новий Завіт : переклад П. С. Морачевського (1864) / підгот. до видання: Г. П. Арполенко, Л. А. Гнатенко, Т. І. Котенко ; дослід.: В. А. Єсипова, Л. А. Гнатенко, Т. І. Котенко; наук. ред. В.°В. Німчук / Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім.°В.°I.°Вернадського; Інститут української мови. Kиїв, 2018. 644°с. ; іл. (Пам’ятки української мови ХІХ°ст., Серія канонічної літератури).
 100. Перший повний переклад Нового Завіту українською літературною мовою // Новий Завіт : переклад П. С. Морачевського (1864) / підготув. до видання: Г. П. Арполенко, Л. А. Гнатенко, Т. І. Котенко ; дослідж.: В. А. Єсипова, Л. А. Гнатенко, Т. І. Котенко; наук. ред. В.°В. Німчук / Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім.°В.°I.°Вернадського; Інститут української мови. Kиїв : НБУВ, 2018. С. 9–78. (Пам’ятки української мови ХІХ°ст., Серія канонічної літератури) (В. А. Єсипова, Т. І. Котенко).
 101. Фрагменти давніх кириличних рукописних кодексів: до проблеми атрибуції й описування (за фондами Інституту рукопису НБУВ) // Fragmentology: Теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами. Матеріали семінару 14 грудня 2018 р., Київ / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Історичний факультет, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків.
 102. (2018) Палеографічно-орфографічна атрибуція українських кириличних уставних та півуставних кодексів кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 27.00.03 / НАН України ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2018. 33°с. . - 2018.


©   Людмила Гнатенко, 2015 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського