До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

 ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна - біографічна довідка ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/975599

 

ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна


Директор


Інститут інформаційних технологій . Відділ інформаційно-комунікаційних технологій .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »

Наукові зацікавлення: автоматизовані інформаційно-пошукові системи; інформаційно-пошукові мови; системи організації знань; лінгвістичне забезпечення інформаційно-бібліотечних систем; бібліотечні веб-технології.
Контактна інформація: +38(044) 525-36-24, loboozina@nbuv.gov.ua
Дати життя:1968
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1991Київський державний універсітет ім. Т.Г. Шевченко (Національний університет України імені Тараса Шевченка), механіко-математичний факультет
2003Аспірантура НБУВ
Науковий ступінь:
2007кандидат технічних наук; тема дисертації: "Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електронних бібліотек"
2013доктор наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: Знаннєві ресурси у бібліотечно-інформаційній діяльності: організація, управління, доступ
Вчені звання:
2011Старший науковий співробітник
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1996
Професійна діяльність:
1996-2000провідний бібліотекар (відділ систематизації)
2001-2003аспірантура НБУВ
2004-2007молодший науковий співробітник
2007-2009науковий співробітник
2009-2010старший науковий співробітник
2010зав. відділом
Наукові проекти:
2008-2010Електронний каталог НБУВ
Наукове керівництво:
2015-2018аспірантПренесієнко Ігор Петрович
2016-2018аспірантГарагуля Сергій Сергійович
2016-2018аспірантОстровська Олена Михайлівна
Додаткові посади та обов`язки:
з 2013Вчена рада НБУВ
з 2014Спеціалізована вчена рада Д26.165.01
Інформаційні
ресурси:
Інформаційна платформа порталу НБУВ
Електронна колекція "В. І. Вернадський"
Електронна колекція "Т. Г. Шевченко"
Комплекс каталогів і баз даних НБУВ
Наукові ресурси НБУВ
Історико-культурні ресурси
Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини
Віртуальні спеціалізовані бібліотеки
Інформаційна платформа віртуальної довідки НБУВ
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2007) Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електронних бібліотек : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К., 2007. – 18 c..
 2. (2013) Знаннєві ресурси у бібліотечно-інформаційній діяльності: організація, управління, доступ : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Лобузіна Катерина Вілентіївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2013. – 36 c.
 3. Монографії, брошури
 4. (2010) Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах : [монографія] / К. В. Лобузіна; НАН України, НБУВ. - К. :НБУВ, 2010. – 132 c.
 5. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : [монографія] / [О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, В. І. Попик, Л. Й. Костенко, Т. Л. Кулаковська, К. В. Лобузіна, О. В. Ворошилов, Ю. М. Половинчак, Д. В. Соловяненко, О. Д. Платонов, О. М. Моторний] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадськог. - К. :НБУВ, 2011. – 222 c.
 6. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, В. І. Попик, Л. Й. Костенко, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна, Н. Ю. Каліберда, Т. В. Добко, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська, Л. А. Чупріна, А. В. Матвійчук, М. О. Кудінов, Л. М. Яременко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. :НБУВ, 2011. – 247 c.
 7. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна, В. І. Попик, Л. Й. Костенко, Л. А. Чуприна, Н. І. Іванова, К. В. Лобузіна, Н. С. Вітушко, Л. О. Матвійчук, Т. Ю. Гранчак] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. :НБУВ, 2012. – 246 c.
 8. (2012) Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2012. – 252 c..
 9. Довідники, покажчики, каталоги
 10. (2011) Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ «3 Енергетика. Радіоелектроніка». Підрозділи «381 Кібернетика», «397 Інформаційна та обчислювальна техніка». - К. :НБУВ, 2011. – 249 c.
 11. Статті
 12. (1999) Межі предметної галузі комп'ютерних наук та проблеми відображення її структури в рубрикаторі НБУВ // Бібліотечний вісник. - 1999. - № 5. – С. 22-24.
 13. (2000) "Інформаційна та обчислювальна техніка": Ієрархічна структура розділу рубрикатора НБУВ // Бібліотечний вісник. - 2000. - № 3. – С. 12-18.
 14. (2000) Проблеми термінологічного забезпечення (ТЗ) бібліографічного пошуку інформації з прикладної математики // VIII Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука: Матеріали конф. К., 11-14 травня 2000 р. - К., 2000. – С. 490.
 15. (2000) Розробка доповнень до рубрикатора: Система категорій спеціальних типових поділів // Наукові праці НБУВ. - К., 2000. - Вип. 5. – С. 167-177.
 16. (2000) Службова база даних систематизатора // Бібліотечний вісник. - 2000. - № 6. – С. 20-23.
 17. (2000) Термінологічні проблеми та методичні засади розробки доповнень до рубрикатора // Наукові праці НБУВ. - К., 2000. - Вип. 5. – С. 159-166.
 18. (2001) Кібернетика у політематичному середовищі наукової бібліотеки // Наукові праці НБУВ. - К., 2001. - Вип. 6. – С. 313-323.
 19. (2001) Лінгвістичне забезпечення електронних бібліотек // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2001. - Т. 3, № 3. – С. 78-87.
 20. (2001) Лінгвістичне забезпечення предметних галузей комп'ютерних наук і кібернетики // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2001. - Т. 3, № 4. – С. 63-72.
 21. (2002) Засоби підтримки лінгвістичного забезпечення електронних бібліотек // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2002. - Т. 4, № 2. – С. 104-113.
 22. (2002) Тематично-орієнтовані лінгвістичні засоби Інтернету та електронних бібліотек // Наукові праці НБУВ. - К., 2002. - Вип. 8. – С. 310-317.
 23. (2003) Класифікаційні схеми в структурі лінгвістичного забезпечення електронних бібліотек // Бібліотечний вісник. - 2003. - № 3. – С. 11-16.
 24. (2006) Класифікаційні схеми як засіб представлення знань в електронних бібліотеках // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2006. - Т. 8, № 4. – С. 75-86.
 25. (2007) Музичний фонд НБУВ : створення електронного каталогу // Бібліотечний вісник. - К., 2007. - № 4. – С. 12-22.
 26. (2008) Читальний зал відділу формування музичного фонду НБУВ: автоматизація обслуговування та статистичної звітності // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2008. - Вип. 22. – С. 118-122.
 27. (2009) Ілюстрований електронний каталог "Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського" // Бібл. вісн. - 2009. - N 1. – С. 16-20.
 28. (2009) Створення електронних колекцій книжкових пам'яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (на прикладі почаївських стародруків) // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2009. - Вип. 24. – С. 145-153.
 29. (2010) Возможности системы автоматизации «ИРБИС64» для организации работы специализированных фондов научных библиотек // Библиотеки нац. академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. сб. - 2010. - Вип. 8. – С. 120-130.
 30. (2010) Український кіноплакат 1920 – 1990 рр. у фондах НБУВ: наукове упорядкування, дослідження та представлення матеріалів зібрання // Бібл. вісн. - 2010. - № 3. – С. 28-34.
 31. (2011) Інформаційні технології в організації роботи спеціалізованих підрозділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2011. - Вип. 29. – С. 173–184.
 32. (2011) Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища // Бібл. вісн. - 2011. - № 4. – С. 3–10.
 33. (2011) Колекція історичних листівок НБУВ і сучасні проблеми введення її в електронний простір // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2011. - Вип. 31. – С. 261–276.
 34. (2011) Онлайнові бібліотечні послуги: нові підходи та технології // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 4. – С. 30–35.
 35. (2011) Проблеми адаптації, впровадження та адміністрування сучасної автоматизованої бібліотечної інформаційної системи // Бібл. вісн. - 2011. - № 5. – С. 14–21.
 36. (2011) Створення інформаційних ресурсів на основі моніторингу публікацій ЗМІ // Бібл. вісн. - 2011. - № 3. – С. 21–25.
 37. (2011) Электронные ресурсы научной библиотеки в современной информационной среде // Информационное обеспечение науки. Новые технологии : сб. науч. тр. - М., 2011. – С. 344–351.
 38. (2012) «Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» як засіб наукової організації ресурсів бібліотеки // Бібл. вісник. - 2012. - № 2. – С. 21–25.
 39. (2012) Бібліотека 3.0: знання, сховища даних, експерти // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 1. – С. 26–35.
 40. (2012) Електронне середовище як засіб формування комплексних бібліографічних ресурсів національної бібліотеки // Вісн. Львівського університету. Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології». - 2012. - Вип. 7. – С. 254–260.
 41. (2012) Интернет-комплекс научной библиотеки как средство интеграции информационных ресурсов // НТБ (ГПНТБ). - 2012. - № 12. – С. 20–28.
 42. (2012) Комплексний інформаційний ресурс «Книжкові пам’ятки НБУВ» // Бібл. вісник. - 2012. - № 6. – С. 10–14.
 43. (2012) Метадані в електронних бібліотеках: зміна стандартів та методи використання // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології : MEGALING-2011 : зб. наук. праць. - К., 2012. – С. 267 – 277.
 44. (2012) Онлайновий інформаційний ресурс «Історико-культурні фонди» // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 15. – С. 125–136.
 45. (2012) Оцифровка библиотечных фондов как средство предоставления доступа к историко-культурному и научному наследию // Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб. - 2012. - Вып. 10. – С. 222–231.
 46. (2012) Проблеми створення комплексних цифрових ресурсів історико-культурної та наукової спадщини // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірн. наук. пр. - 2012. - Число 21: Електронні ресурси історичної науки. – С. 121–129.
 47. (2012) Роль бібліотечних класифікацій в організації знань // Бібл. вісник. - 2012. - № 2. – С. 10 – 15.
 48. (2012) Створення страхового фонду цифрових копій унікальних документів Національної бібліотеки України імені в. І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 15. – С. 246–256.
 49. (2012) Створення інтегрованого бібліотечного простору: основні проблеми та шляхи вирішення // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 2. – С. 34–41.
 50. (2012) Сучасні підходи до інтеграції електронних бібліотечних інформаційних ресурсів // Вісн. Кн. палати. - 2012. - № 12. – С. 24 – 28.
 51. (2012) Технологія організації комплексних бібліотечних юридичних інформаційних ресурсів // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - 2012. - Вип. 33. – С. 190 – 199.
 52. (2012) Формування електронних картографічних ресурсів наукової бібліотеки // Наук. праці НБУВ. - 2012. - Вип. 34. – С. 79 – 90.
 53. (2012) Формування електронних інформаційних ресурсів рукописної та архівної спадщини // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. – С. 234 - 245.
 54. (2012) Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища // Вісн. Кн. палати. - 2012. - № 7. – С. 30–35.
 55. (2013) Інформаційні технології у створенні національних бібліографічних ресурсів // Бібл. вісник. - 2013. - № 1. – С. 9 – 15.
 56. (2013) Библиотечные технологии организации знаний в электронной научно-образовательной среде // Образовательные технологии и общество. - Т. 17, № 1. – С. 469-486.
 57. (2013) Бібліотечні технології як засіб управління документальними інформаційними ресурсами суспільства // Вісн. Харківської академії культури. - 2013. - № 1. – С. 155 – 164.
 58. (2013) Науково-інформаційний ресурс «Україна у відгуках зарубіжної преси» як джерело аналізу іміджу держави // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2013. - Вип. 35. – С. 49 – 58.
 59. (2014) Меморіальна електронна колекція "Т. Г. Шевченко" у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 5. – С. 46-50.
 60. (2015) Бібліотечні та семантичні вебтехнології в організації доступу до наукової періодики // Наука України у світовому інформаційному просторі. - 2015. - Вип. 11. - С. 75-80.
 61. (2015) Електронна наукова періодика відкритого доступу: семантичні веб-технології для бібліотек / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 3. - С. 18-23..
 62. (2015) Проблемно-орієнтовані бази знань бібліотек як джерельна база соціогуманітарних досліджень // Спеціальні історичні дисципліни. – 2015. – Вип. 25.
 63. Тези наукових доповідей
 64. (2008) Создание цифровых коллекций книжных памятников в НБУВ // Матэриялы Чацвёртых Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў: Новыя тэхналогіі ў захованні документальных помнікаў (Мінск, 20-21 лістапада 2008 г.). - Мінск, 2008. – С. 120–124.
 65. (2009) Электронная коллекция старопечатных книг Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского // Машиночитаемая каталогизация старопечатной книги : материалы обучающих семинаров, прошедших в РНБ в рамках сотрудничества с Консорциумом европ. науч. б-к (CERL) в 2006-2008 гг. - СПб. :Рос. нац. б-ка, 2009. – С. 130-137.
 66. (2011) Комплексные онлайновые информационные библиотечные сервисы // Тез. докл. XV Ежегодной международной конференции «EVA-2011 Москва» (Москва, 28–30 ноября 2011 г.). . - М., 2011.
 67. (2011) Метаданные в электронных библиотеках // Тез. докл. междунар. науч. конф. MegaLing’2011 : горизонты прикладной лингвистики и лингвистических технологий (Киев, 26–30 сентября 2011 г.). - К., 2011.
 68. (2015) Фундаментальна електронна бібліотека «Україніка»: технологічна організація та основні принципи управління інформаційними ресурсами [Електронний ресурс] // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8.10.2015 р.) . – 2015..
 69. Презентації
 70. (2015) Фахові видання НБУВ : міжнародні вимоги до представлення наукових публікацій.


©   Катерина Лобузіна, 2013 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського