Співробітники НБУВ


Лобузина Екатерина Вилентиевна - биографическая справка
   

ЛОБУЗІНА Катерина Вілентіївна

Директор Інституту, кандидат технічних наук, доктор наук із соціальних комунікацій
Інститут інформаційних технологій. Відділ інформаційно-комунікаційних технологій.

Бібліометричний портретЦитуванняh-індекс
Google Scholar1617


ТЕЛЕФОН, E-mail: +38(044) 525-36-24, loboozina@nbuv.gov.ua
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:08.01.1968, місто Київ, Україна.
ОСВІТА: Київський державний універсітет ім. Т.Г. Шевченко (Національний університет України імені Тараса Шевченка), механіко-математичний факультет, (1991); Аспірантура НБУВ, (2003).
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ЗВАННЯ:кандидат технічних наук (2007). Тема дисертації: "Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електронних бібліотек"; доктор наук із соціальних комунікацій (2013). Тема дисертації: Знаннєві ресурси у бібліотечно-інформаційній діяльності: організація, управління, доступ.
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: З 1996 - у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського. Провідний бібліотекар (відділ систематизації, 1996-2000); аспірантура НБУВ (2001-2003); молодший науковий співробітник (з 2004); науковий співробітник (2007); старший науковий співробітник (2009); зав. відділу (2010).
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: англійська.
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: автоматизовані інформаційно-пошукові системи; інформаційно-пошукові мови; систематизація знань; лінгвістичне забезпечення інформаційно-бібліотечних систем.
ПІДГОТОВЛЕНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ: Інформаційна платформа порталу НБУВ
Електронна колекція "В. І. Вернадський"
Електронна колекція "Т. Г. Шевченко"
Комплекс каталогів і баз даних НБУВ
Наукові ресурси НБУВ
Історико-культурні ресурси
Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини
Віртуальні спеціалізовані бібліотеки
Інформаційна платформа віртуальної довідки НБУВ
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

  Публікації:

 1. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2012 . – 252 с..
 2. Знаннєві ресурси у бібліотечно-інформаційній діяльності: організація, управління, доступ : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Лобузіна Катерина Вілентіївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2013. – 36 с.
 3. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ «3 Енергетика. Радіоелектроніка». Підрозділи «381 Кібернетика», «397 Інформаційна та обчислювальна техніка». - К. :НБУВ, 2011. – 249 с.
 4. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах : [монографія] / К. В. Лобузіна; НАН України, НБУВ. - К. :НБУВ, 2010. – 132 с.
 5. Класифікаційні схеми в лінгвістичному забезпеченні електронних бібліотек : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К., 2007 . – 18 с..
 6. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, В. І. Попик, Л. Й. Костенко, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна, Н. Ю. Каліберда, Т. В. Добко, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська, Л. А. Чупріна, А. В. Матвійчук, М. О. Кудінов, Л. М. Яременко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. :НБУВ, 2011. – 247 с.
 7. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : [монографія] / [О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, В. І. Попик, Л. Й. Костенко, Т. Л. Кулаковська, К. В. Лобузіна, О. В. Ворошилов, Ю. М. Половинчак, Д. В. Соловяненко, О. Д. Платонов, О. М. Моторний] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадськог. - К. :НБУВ, 2011. – 222 с.
 8. Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна, В. І. Попик, Л. Й. Костенко, Л. А. Чуприна, Н. І. Іванова, К. В. Лобузіна, Н. С. Вітушко, Л. О. Матвійчук, Т. Ю. Гранчак] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. :НБУВ, 2012. – 246 с.
 9. 2015

 10. Електронна наукова періодика відкритого доступу: семантичні веб-технології для бібліотек / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 3. - С. 18-23..
 11. 2014

 12. Меморіальна електронна колекція "Т. Г. Шевченко" у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського //  Бібліотечний вісник. - 2014 . - № 5 . – С. 46-50.
 13. Библиотечные технологии организации знаний в электронной научно-образовательной среде //  Образовательные технологии и общество . - Т. 17, № 1 . – С. 469-486.
 14. 2013

 15. Бібліотечні технології як засіб управління документальними інформаційними ресурсами суспільства //  Вісн. Харківської академії культури. - 2013. - № 1. – С. 155 – 164.
 16. Інформаційні технології у створенні національних бібліографічних ресурсів //  Бібл. вісник. - 2013. - № 1. – С. 9 – 15.
 17. Науково-інформаційний ресурс «Україна у відгуках зарубіжної преси» як джерело аналізу іміджу держави //  Наук. праці Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2013. - Вип. 35. – С. 49 – 58 (Співавтори: Бодак О. П.).
 18. 2012

 19. Бібліотека 3.0: знання, сховища даних, експерти //  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 1. – С. 26–35.
 20. Електронне середовище як засіб формування комплексних бібліографічних ресурсів національної бібліотеки //  Вісн. Львівського університету. Серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології». - 2012. - Вип. 7. – С. 254–260.
 21. Интернет-комплекс научной библиотеки как средство интеграции информационных ресурсов //  НТБ (ГПНТБ). - 2012. - № 12. – С. 20–28.
 22. Комплексний інформаційний ресурс «Книжкові пам’ятки НБУВ» //  Бібл. вісник. - 2012. - № 6. – С. 10–14.
 23. Метадані в електронних бібліотеках: зміна стандартів та методи використання //  Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології : MEGALING-2011 : зб. наук. праць. - К., 2012. – С. 267 – 277.
 24. Онлайновий інформаційний ресурс «Історико-культурні фонди» //  Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 15. – С. 125–136.
 25. Оцифровка библиотечных фондов как средство предоставления доступа к историко-культурному и научному наследию //  Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб. - 2012. - Вып. 10. – С. 222–231.
 26. Проблеми створення комплексних цифрових ресурсів історико-культурної та наукової спадщини //  Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірн. наук. пр. - 2012. - Число 21: Електронні ресурси історичної науки. – С. 121–129.
 27. Роль бібліотечних класифікацій в організації знань //  Бібл. вісник. - 2012. - № 2. – С. 10 – 15.
 28. Створення інтегрованого бібліотечного простору: основні проблеми та шляхи вирішення //  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 2. – С. 34–41.
 29. Створення страхового фонду цифрових копій унікальних документів Національної бібліотеки України імені в. І. Вернадського //  Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 15. – С. 246–256 (Співавтори: Бодак О. П.).
 30. Сучасні підходи до інтеграції електронних бібліотечних інформаційних ресурсів //  Вісн. Кн. палати. - 2012. - № 12. – С. 24 – 28.
 31. «Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» як засіб наукової організації ресурсів бібліотеки //  Бібл. вісник. - 2012. - № 2. – С. 21–25 (Співавтори: Галицька С.; Якушко В.).
 32. Технологія організації комплексних бібліотечних юридичних інформаційних ресурсів //  Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - 2012. - Вип. 33. – С. 190 – 199.
 33. Формування електронних інформаційних ресурсів рукописної та архівної спадщини //  Рукописна та книжкова спадщина України. - 2012. - Вип. 16. – С. 234 - 245.
 34. Формування електронних картографічних ресурсів наукової бібліотеки //  Наук. праці НБУВ. - 2012. - Вип. 34. – С. 79 – 90.
 35. Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища //  Вісн. Кн. палати. - 2012. - № 7. – С. 30–35.
 36. 2011

 37. Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища //  Бібл. вісн. - 2011. - № 4. – С. 3–10 (Співавтори: А. Г. Клочок).
 38. Інформаційні технології в організації роботи спеціалізованих підрозділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського //  Наук. праці Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2011. - Вип. 29. – С. 173–184 (Співавтори: Лобузін І. В.).
 39. Колекція історичних листівок НБУВ і сучасні проблеми введення її в електронний простір //  Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2011. - Вип. 31. – С. 261–276 (Співавтори: Г. І. Ковальчук; Г. С. Губко, О. М. Тіхненко).
 40. Комплексные онлайновые информационные библиотечные сервисы //  Тез. докл. XV Ежегодной международной конференции «EVA-2011 Москва» (Москва, 28–30 ноября 2011 г.). . - М., 2011.
 41. Метаданные в электронных библиотеках //  Тез. докл. междунар. науч. конф. MegaLing’2011 : горизонты прикладной лингвистики и лингвистических технологий (Киев, 26–30 сентября 2011 г.). - К., 2011.
 42. Онлайнові бібліотечні послуги: нові підходи та технології //  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 4. – С. 30–35.
 43. Проблеми адаптації, впровадження та адміністрування сучасної автоматизованої бібліотечної інформаційної системи //  Бібл. вісн. - 2011. - № 5. – С. 14–21 (Співавтори: Лобузін І. В.).
 44. Створення інформаційних ресурсів на основі моніторингу публікацій ЗМІ //  Бібл. вісн. - 2011. - № 3. – С. 21–25 (Співавтори: Федорчук А.; Танатар Н.).
 45. Электронные ресурсы научной библиотеки в современной информационной среде //  Информационное обеспечение науки. Новые технологии : сб. науч. тр. - М., 2011. – С. 344–351.
 46. 2010

 47. Возможности системы автоматизации «ИРБИС64» для организации работы специализированных фондов научных библиотек //  Библиотеки нац. академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. сб. - 2010. - Вип. 8. – С. 120-130 (Співавтори: Лобузін І. В.).
 48. Український кіноплакат 1920 – 1990 рр. у фондах НБУВ: наукове упорядкування, дослідження та представлення матеріалів зібрання //  Бібл. вісн. - 2010. - № 3. – С. 28-34 (Співавтори: Гутник, Л.).
 49. 2009

 50. Ілюстрований електронний каталог "Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського" //  Бібл. вісн. - 2009 . - N 1 . – С. 16-20 (Співавтори: Донець, О. М.).
 51. Створення електронних колекцій книжкових пам'яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (на прикладі почаївських стародруків) //  Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2009. - Вип. 24. – С. 145-153 (Співавтори: Ковальчук Г.; Заболотна Н.).
 52. Электронная коллекция старопечатных книг Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского //  Машиночитаемая каталогизация старопечатной книги : материалы обучающих семинаров, прошедших в РНБ в рамках сотрудничества с Консорциумом европ. науч. б-к (CERL) в 2006-2008 гг. - СПб. :Рос. нац. б-ка, 2009. – С. 130-137 (Співавтори: Ковальчук Г.).
 53. 2008

 54. Создание цифровых коллекций книжных памятников в НБУВ //  Матэриялы Чацвёртых Міжнародных Кнігазнаўчых чытанняў: Новыя тэхналогіі ў захованні документальных помнікаў (Мінск, 20-21 лістапада 2008 г.). - Мінск, 2008. – С. 120–124 (Співавтори: Г. І. Ковальчук).
 55. Читальний зал відділу формування музичного фонду НБУВ: автоматизація обслуговування та статистичної звітності //  Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. - 2008. - Вип. 22. – С. 118-122.
 56. 2007

 57. Музичний фонд НБУВ : створення електронного каталогу //  Бібліотечний вісник. - К., 2007 . - № 4 . – С. 12-22 (Співавтори: Л. В. Івченко).
 58. 2006

 59. Класифікаційні схеми як засіб представлення знань в електронних бібліотеках //  Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2006 . - Т. 8, № 4 . – С. 75-86.
 60. 2003

 61. Класифікаційні схеми в структурі лінгвістичного забезпечення електронних бібліотек //  Бібліотечний вісник. - 2003 . - № 3 . – С. 11-16.
 62. 2003

 63. Засоби підтримки лінгвістичного забезпечення електронних бібліотек //  Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2002 . - Т. 4, № 2 . – С. 104-113.
 64. Тематично-орієнтовані лінгвістичні засоби Інтернету та електронних бібліотек //  Наукові праці НБУВ. - К., 2002 . - Вип. 8 . – С. 310-317.
 65. 2001

 66. Лінгвістичне забезпечення предметних галузей комп'ютерних наук і кібернетики //  Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2001 . - Т. 3, № 4 . – С. 63-72.
 67. Лінгвістичне забезпечення електронних бібліотек //  Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2001 . - Т. 3, № 3 . – С. 78-87.
 68. Кібернетика у політематичному середовищі наукової бібліотеки //  Наукові праці НБУВ. - К., 2001. - Вип. 6. – С. 313-323.
 69. 2000

 70. Службова база даних систематизатора //  Бібліотечний вісник. - 2000. - № 6. – С. 20-23.
 71. Розробка доповнень до рубрикатора: Система категорій спеціальних типових поділів //  Наукові праці НБУВ. - К., 2000. - Вип. 5. – С. 167-177.
 72. Термінологічні проблеми та методичні засади розробки доповнень до рубрикатора //  Наукові праці НБУВ. - К., 2000. - Вип. 5. – С. 159-166.
 73. Проблеми термінологічного забезпечення (ТЗ) бібліографічного пошуку інформації з прикладної математики //  VIII Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука: Матеріали конф. К., 11-14 травня 2000 р. - К., 2000. – С. 490.
 74. "Інформаційна та обчислювальна техніка": Ієрархічна структура розділу рубрикатора НБУВ //  Бібліотечний вісник. - 2000. - № 3. – С. 12-18.
 75. 1999

 76. Межі предметної галузі комп'ютерних наук та проблеми відображення її структури в рубрикаторі НБУВ //  Бібліотечний вісник. - 1999. - № 5. – С. 22-24.


©   Катерина Лобузіна, 2013 www.nbuv.gov.ua