До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

 МАРЧЕНКО Наталія Петрівна - біографічна довідка МАРЧЕНКО Наталія Петрівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/440739

 

МАРЧЕНКО Наталія Петрівна


старший науковий співробітник


Інститут біографічних досліджень . Відділ теорії та методики біобібліографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Контактна інформація: +38 (044) 288-13-84, n_savmar@mail.ru
Дати життя:01.01.1967, Вінницькі хутори Вінницького р-ну Вінницької обл., Україна.
Освіта: Київський державний університет імені Тараса Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка), філологічний факультет, 1989.
Науковий ступінь, звання:кандидат історичних наук (1998).
Професійна діяльність: У 1991 — учитель Козинської СШ на Миронівщині, у 1992–1994 — Гуманітарного ліцею КНУ ім. Т.Г.Шевченка. У 1994–2001 — редактор видавництва «Освіта» (згодом — «Педагогічна преса»). 1997–1998 — старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства. У 2001–2008 — доцент Київського національного університету культури і мистецтв. Із 2008 — старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
Наукові зацікавлення: Біографіка для дітей (історія, теорія, методологія, інтерпретаційні стратегії); книговидання для дітей в Україні; феномен дитинства (історичний та соціокультурний аспекти).

Основні публікації:
 1. Володимир Рутківський: тексти долі : біогр. нарис / Наталя Марченко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Тернопіль : Богдан, 2014. – 414, [17] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці глав.
 2. Новітня Шевченкіана на сайтах провідних бібліотек України для дітей // Українська біографістика. – 2014. – № 11. – C. 336–362.
 3. Співець вилюднння та вивільнення (Огляд життя і творчості Володимира Рутківського) // Дивослово. – 2014. – № 11. – С. 15–22.
 4. Книга для дітей в діалозі поколінь // КОЛО : книгознавчий часопис. – 2014. - № 9. – С. 11–15.
 5. Электронные ресурсы и книга для детей // Книга в информационном обществе. Материалы ХIII междунар. науч. конф. по проблемам книговедения. В 4-х ч. – М., ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2014. – Ч. 1. – С. 269–272.
 6. Биографика детства в Украине: поиск идентичности в диалоге поколений // Доклады Научного совета по проблемам чтения РАО / под ред. В. А. Лекторского ; Рос. акад. образования, Федер. гос. бюджет. учреждение науч. обслуживания Науч.-издат. центр «Наука» Рос. акад. наук, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского. – М., 2013. – Вып. 8 : Материалы Междунар. конф. «Чтение на просторах детства: опыт России и мира» (Москва, 14–15 нояб. 2013 г.). – С. 94–110.
 7. Есенція людяності [нарис життя і творчості Бориса Комара] // Борис Комар : «Найдорожчий маєте скарб — добру душу» : біобібліогр. нарис. – К., 2013. – Вип. 4. – 72 с. – (Серія «Дитячі письменники України»). – С. 4–29.
 8. Вітчизняні електронні ресурси, присвячені книзі для дітей і дитячому читанню: засадничі принципи та тенденції формування // Література. Діти. Час : Вісник Центру дослідження літ-ри для дітей та юнацтва. – Вип. 4. – Рівне : Дятлик М., 2013. – С. 275–284.
 9. «Лицо мира» в современной украинской биографической книге для детей // Берковские чтения – 2013. Книжная культура в контексте международных контактов : Материалы Междунар. науч. конф. (Минск, 16–17 мая 2013 г.). – Минск : ЦНБ НАН Беларуси ; М. : ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2013. – 496 с. – С. 242–245.
 10. Ресурси біографічної інформації, орієнтовані на користувача-дитину: суть і тенденції // Адаптація завдань і функцій наук. б-ки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). – К., 2013. – 411 с. – С. 214–217.
 11. Вивчення життя і творчості Шевченка у школах України // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 1 : А – В / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.] ; передм. І. М. Дзюби. – К. : [б. в.], 2012. – 742 с. : фотоілюстр. – С. 625–632.
 12. Парость райського саду [нарис життя і творчості А. Л. Качана] // Анатолій Качан: «Я ще не виписався як поет незабутніх дитячих вражень» : біобібліогр. нарис. – К. : НБУ для дітей. – Вип. 3. – 64 с. – (Серія «Дитячі письменники України»). – С. 4–16.
 13. Автобіографія дитинства у межах біографічного дискурсу // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 9. – С. 90–109.
 14. Видання для дітей як соціокультурний чинник збереження та трансформації нації // Дитяча книга і промоція читання в Східній Європі6 зб. наук.-практ. ст. / упор. Емілія Огар. – К. : Грані-Т, 2012. – 192 с., іл. – С. 95–106.
 15. Сонячний зайчик людської самотності [нарис життя і творчості В. З. Нестайка] // Всеволод Нестайко : «я все життя писав саме для дітей – писав з любов‘ю, болем і тривогою : біобібліогр. нарис. – К. : НБУ для дітей. – 2011. – Вип. 2. – 96 с. – (Серія «Дитячі письменники України»). – С. 4–33.
 16. «Биография детства»: в научном поле биографики и круге детского чтения // Библиотечное дело. – 2011. – № 18. – С. 7–13. – Бібліогр.: с. 13.
 17. Текст для дітей як форма самоусвідомлення суспільства шляхом діалогу поколінь // Наукові праці НБУВ. – К. 2011. – Вип. 31. – C. 509–519.
 18. Соціокультурні стереотипи в новітній українській біографіці для дітей // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 8. – С. 149–174.
 19. Текст, обращенный к детству : самоосознание общества в диалоге поколений // Детство в научных, образовательных и художественных текстах: нормы, ценности, практики : сб. науч. ст. и сообщ. – Казань : Казан. ун-т, 2011. – С. 60–64.
 20. Дитинство як предмет дослідження біографічної науки // Наукові праці НБУВ. – К., 2010. – С. 508–519.
 21. Біографічна інформація у виданнях для дітей у контексті сучасних завдань біографістики // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 7. – С. 105–144.
 22. Сила чистого голосу [нарис життя і творчості В. Г. Рутківського] // Володимир Григорович Рутківський. «Яке то неймовірне щастя – бути просто людиною!» : біобібліограф. нарис. – К., 2009. – Вип. 1. – 78 с. – (Серія «Дитячі письменники України»). – С. 4–42.
 23. Персонологічна інформація на сайтах дитячих бібліотек // Наукові праці НБУВ. – К., 2009. – Вип. 24. – С. 307-334.
 24. До питання про репертуар дитячої книжки та формування фондів бібліотек в Україні (1917–1920 рр.) // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.). – К., 1998. – С. 132–140.


©   Наталя Марченко, 2013 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського