Співробітники НБУВ


- биографическая справка
   

СТАМБОЛ Ігор Іванович

науковий співробітник
Інститут біографічних досліджень. Відділ теорії та методики біобібліографії.

ТЕЛЕФОН, E-mail: 288 13 84, ihorstambol@ukr.net
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:27.10.1988, с. Василівка, Біляївського р-ну, Одеської обл., Україна.
ОСВІТА: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, історичний факультет, історія, (2011).
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ЗВАННЯ:кандидат історичних наук (2016).
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: З жовтня 2015 - у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського. Викладач історії в ОАДК ОНПУ (2011-2015).
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Біографістика, славістика, біографічний вимір національної революції.
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: Учений секретар Українського біографічного товариства. Учений секретар Українського комітету славістів.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:
 1. Участь одеситів у роботі Постійної комісії УАН-ВУАН для складання Біографічного словника діячів України // У пошуках гармонії… Наукова збірка до 50-річчя професора Вадима Михайловича Хмарського / Наук. ред. І упор. Е. П. Петровський. – Одеса: ТЕС, 2017. – С. 279-293.
 2. Біографічні нариси у друкованому доробку І.Л. Липи // Українська біографістика. - 2016. - Вип. 14. - С. 294-309.
 3. Неопубліковані джерела до біографії Івана Липи // Українська біографістика. - 2015. - Вип. 12. - С. 406-421.
 4. І.Л. Липа на службі українських органів влади в Одесі (1917-1918 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник . - Дрогобич, 2015. - Вип. 19. – С. 52-57.
 5. Наслідування заповітів Т.Шевченка на прикладі життєвого шляху І.Липи (1865–1923 рр.) // Українська біографістика. - Київ, 2014. - Вип. 11. – С. 72–85.
 6. Діяльність Івана Липи в Тарнівській філії Української партії Самостійників Соціалістів // Українознавчий альманах. - Київ, 2014. - Вип. 15. – С. 228 – 230.
 7. Одеса в полтавських урочистостях, присвячених Івану Котляревському в 1903 році // Вісник Книжкової палати. - Київ, 2013. - № 11. – С. 35-38.
 8. Олександр Олесь та Іван Липа: до питання про зв’язки українських діячів на початку ХХ ст. // Записки історичного факультету ОНУ ім. І.І.Мечникова. - Одеса, 2012. - Вип. 23. – С. 221-231.
 9. «Липівські читання» – новітній доробок української біографістики // Записки історичного факультету ОНУ ім. І.І.Мечникова. - Одеса, 2011. - Вип. 22 . – С. 313-326.
 10. Ретроспективний погляд на українські поселення-клини в сучасній Росії // Ураїнознавчий альманах. - Київ, 2012. - Вип. 7. – С. 190-195..
 11. Українське козацтво в інтелектуальній спадщині ідеологів українського націоналізму першої половини ХХ ст // Чорноморська минувшина: записки відділу історії козацтва на Півдні України. - Одеса, 2010. - Вип. 5. – С. 99-104.


©   www.nbuv.gov.ua