До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

 ДУБРОВІНА Любов Андріївна - біографічна довідка ДУБРОВІНА Любов Андріївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/073864

 

ДУБРОВІНА Любов Андріївна


генеральний директор НБУВПублікації в репозитарії НБУВ

Джерелознавець, книгознавець, документознавець, архівознавець, історик бібліотечної справи. Доктор історичних наук (1993), професор (1996), заслужений діяч науки і техніки України (2004), член-кореспондент Національної академії наук України (2006).


Наукові видання »
Контактна інформація: 525-81-04, library@nbuv.gov.ua
Дати життя:30 вересня 1950 р, м. Шадринськ, Курганської області, (Російська Федерація)
Освіта:
1972історико-філологічний факультет Волгоградського державного педагогічного інституту ім. М.С. Серафимовича, історик-філолог
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1984: старший науковий співробітник, завідувачка відділом рукописів, директор Інституту рукопису (з 1992), генеральний директор НБУВ (з 07.11.2018)


Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (1981) Казанский летописец. Классификация списков. Йошкар-Ола, 1981. 114 с. Деп. в ИНИОН АН СССР 11.09.81, № 8462.
 2. Статті
 3. (1989) Київ–Афіни : тисячолітня історія зв’язків // Наука і культура, Київ, 1989. Вип. 23. С. 232–240.
 4. (1989) О возможностях классификации рукописных и старопечатных книг по базисным системам признаков // Автоматизация и механизация библиотечно-библиографических процессов : сб. науч. ст. / АН УССР. Центр. науч. б-ка им. В.И. Вернадского ; отв. ред. Н.И. Сенченко. Киев, 1989. С. 69–73. (Соавтор – В.А. Ясулайтис).
 5. (1989) Проблемы исследования рукописных и старопечатных фондов в ЦНБ им. В.И. Вернадского АН УССР // Оптимизация научных исследований в области библиотековедения и библиографии : сб. науч. тр. Москва, 1989. С. 90–101. (Соавтор – Л.В. Муха).
 6. (1989) Рукописная книга : проблемы кодикологии и автоматизации // Научно-технический прогресс, исторический опыт и современность. Взаимодействие технического и социального прогресса в эпоху феодализма. Свердловск, 1989. С. 54–55.
 7. (1989) Списки Казанского летописца в отделе рукописей ЦНБ АН УССР // Рукописные фонды Центральной научной библиотеки им. В.И. Вернадского АН УССР. Киев, 1989. С. 78–93.
 8. (1990) Актуальные вопросы исследования рукописных и старопечатных книг // Библиотеки АН УССР : сб. науч. тр. / АН УССР. Центр. науч. б-ка им. В.И. Вернадского ; отв. ред. А.А. Чекмарев. Киев : Наук. думка, 1990. С. 73–78. (Соавтор – В.А. Ясулайтис).
 9. (1990) Перспективы изучения отечественной средневековой книжности и автоматизированная система «Памятники письменности и печати» // Библиотечно-информационные системы : сб. науч. тр. / АН УССР, Центр. науч. б-ка им. В.И. Вернадского ; отв. ред. Н.И. Сенченко. Киев, 1990. С. 18–32.
 10. (1990) Перспективы развития Центральной научной библиотеки им. В.И. Вернадского АН Украины // Библиотечно-информационные системы : сб. науч. тр. Киев, 1990. С. 4–9. (Соавторы – Н.И. Сенченко, Л.И. Костенко, М.С. Слободяник).
 11. (1992) Архівна та рукописна Україніка : міжвід. нарада у Києві (17 жовтн. 1991 р.) // Вісн. АН України. - К., 1992. - № 1. – С. 97–98.
 12. (1992) Дубровіна Л. А. Супральський ірмолой 1601 р.: деякі аспекти кодикологічного дослідження / Л. А. Дубровіна // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1993. - Вип. 1. - С. 13–20..
 13. (1993) М.В. Геппенер – український архівіст і палеограф та його архівні матеріали у фондах ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН України // Укр. археогр. щорічник. Київ, 1993. Вип. 2 (5). С. 32–37.
 14. (1993) Інститут рукопису : завдання і перспективи // Бібл. вісн. 1993. № 3/4. С. 41–45.
 15. (1993) Національна архівна інформаційна система (НАІС) : актуальні проблеми «Архівної та рукописної Україніки» і шляхи створення зведеної бази даних на бібліотечні, музейні та архівні колекції, фонди // Бібл. вісн. 1993. № 3/4. С. 58–64. (Співавтори – Г.В. Боряк, С.М. Кіржаєв).
 16. (1993) Опис рукописних книг : бібліографія, археографія, кодикографія // Бібл. вісн. 1993. № 1/2. С. 12–20.
 17. (1993) Розробка системного опису рукописних книг та інтелектуалізація інформаційного пошуку в автоматизованих системах // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1993. Вип. 1. С. 189–200. (Співавтор – Л.Й. Костенко).
 18. (1993) Супрасльський ірмолой 1601 р.: деякі аспекти кодикологічного дослідження // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1993. Вип. 1. С. 13–20.
 19. (1994) Турійський Ірмолой початку ХVІІ ст. – стародавня пам’ятка церковного співу в Україні // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1994. Вип. 2. С. 22–30. (Співавтор – Л.П. Корній).
 20. (1994) «Архівна та рукописна Україніка» : до проблеми об’єкта археографічного та інформаційного опису в системі НАІС // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1994. Вип. 2. С. 189–209.
 21. (1994) Вступ // Олена Михайлівна Апанович : бібліогр. покажч. : до 75-річчя від дня народження і 50-річчя наук. діяльності / НАН України. Центр. наук. б-ка ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; Ін-т укр. археографії ; упоряд. С. Даневич. Київ, 1994. С. 4–16. (Співавтор – В. Гром).
 22. (1995) Рукописна книга як історико-культурне джерело та її джерелознавче вивчення // Історія українського середньовіччя. Козацька доба : зб. наук. пр. : на пошану історика, лауреата Держ. премії ім. Т. Шевченка Олени Михайлівни Апанович : у 2 ч. Київ, 1995. Ч. 1. С. 152–161.
 23. (1996) Зарубіжна анотована бібліографія з питань уніфікації та стандартизації архівної каталогізації // Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Київ, 1996. Вип. 1. С. 272–301. (Співавтор – Л.В. Шаріпова).
 24. (1996) «Архівна та рукописна Україніка» : до проблеми об’єкта археографічного та інформаційного опису в системі НАІС // Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Київ, 1996. Вип. 1. С. 41–62.
 25. (1996) «Інтелектуальне» повернення історичної спадщини : до проблеми опису та реєстрації документальної інформації в Національній архівній та бібліотечній автоматизованій системі України // Повернення культурного надбання України : проблеми, завдання, перспективи. Київ, 1996. Вип. 6. С. 261–270.
 26. (1996) Книжкова спадщина України : електронна енциклопедія // Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Київ, 1996. Вип. 1. С. 181–188. (Співавтори – Л.Й. Костенко, Т.П. Павлуша).
 27. (1997) Концепція національного бібліотечного та архівного фонду «Україніка» : історія становлення і розвитку // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 1997. Т. 2. С. 13–25. (Співавтор – О.П. Степченко).
 28. (1998) Всенародна бібліотека України під час реорганізації її діяльності в 1929–1934 рр. // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ, 1998. Вип. 1. С. 4–17.
 29. (1998) З історії створення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: наук. пр. НБУВ / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ, 1998. Вип. 1. С. 26–28. (Співавтор – Н.М. Зубкова).
 30. (1998) Інформатизація в архівній справі. Розд. 11 // Архівознавство : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 1998. С. 228–246.
 31. (1998) Кодикологія // Джерелознавство історії України : довід. Київ, 1998. С. 51.
 32. (1998) М.П. Василенко та В.І. Вернадський як фундатори Національної бібліотеки Української держави // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.) : зб. наук. пр. Київ, 1998. С. 185–198.
 33. (1998) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського в 1918–1998 рр. : основні етапи розвитку // Бібл. вісн. 1998. № 5. С. 5–18.
 34. (1998) Основні положення концепції комп’ютеризації архівної справи в Україні // Студії з арх. справи та документознавства. Київ, 1998. Т. 3. С. 6–17.
 35. (1998) Передмова // Видатні вчені Національної академії наук України. Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918–1998) : путівник. Київ, 1998. С. 5–16. (Співавтори – В.Г. Врублевський, О.І. Путро).
 36. (1999) Бантиш-Каменський Микола Миколайович / Л.А. Дубровина // Українські архівісти : біобібліогр. довід. : у 3 вип. Київ, 1999. Вип. 1: ХІХ ст. – 1930-ті рр. С. 35–37.
 37. (1999) Бібліотекознавець і бібліографознавець Михайло Семенович Слободяник // Михайло Семенович Слободяник : біобібліогр. покажч. / М-во культури і мистецтв України. Нац. публ. б-ка України ; уклад.: Р.С. Жданова, О.Г. Кириленко. Київ, 1999. С. 1–4.
 38. (1999) Геппенер Микола Володимирович // Українські архівісти : біобібліогр. довід. : у 3 вип. / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ; упоряд.: О.М. Коваль та ін. Київ, 1999. Вип. 1. ХІХ ст. – 1930-ті рр. С. 82–84.
 39. (1999) Гнат Житецький як засновник та перший керівник відділу рукописів Всенародної бібліотеки України (1918–1929) // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Харків, 1999. Вип. 1. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. С. 111–119.
 40. (1999) Житецький Гнат Павлович // Українські архівісти : біобібліогр. довід. : у 3 вип. / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ; упоряд.: О.М. Коваль та ін. Київ, 1999. Вип. 1: ХІХ ст. – 1930-ті рр. С. 140–143.
 41. (1999) Життя і творчий шлях Олени Михайлівни Апанович : вступ. ст. // Олена Михайлівна Апанович : біобліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народж. і 55-річчя наук. діяльн. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т історії України ; упоряд. С. Даневич. Kиїв : Вид-во імені Олени Теліги, 1999. С. 4–23. (Співавтор – В. Гром).
 42. (1999) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як архівна установа // Арх. України. № 1/6. 1999. С. 13–26. (Співавтор – Н.М. Зубкова).
 43. (1999) Кодикологія та її метод у взаємозв’язках зі спорідненими галузями історичної науки // Історія архівної справи : спогади, дослідження, джерела. Київ, 1999. Вип. 2: Спеціальні галузі історичної науки : зб. на пошану М.Я. Варшавчика. С. 54–67.
 44. (1999) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського в 1991–1998 рр. : основні етапи розвитку // Бібл. вісн. 1998. № 5. С. 18. (Співавтор – О. Онищенко).
 45. (1999) Рукописна книга як об’єкт національного бібліографічного репертуару України в контексті поняття «писемна пам’ятка» та її автора // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 1999. Вип. 2. С. 141–154.
 46. (1999) Самоквасов Дмитро Якович // Українські архівісти : біобібліогр. довід. : в 3 вип. Київ, 1999. Вип. 1: ХІХ ст. – 1930-і рр. С. 292–295.
 47. (1999) М.С. Слободянику – до 50-літнього ювілею та 25-річчя наукової діяльності : вступна стаття // Михайло Семенович Слободяник. Бібліограф. покажчик. Київ, 1999. С. 5–10.
 48. (1999) Статути Всенародної бібліотеки України при ВУАН як джерело з історії розвитку та трансформації ідеї Національної бібліотеки (1918–1934) // Укр. археогр. щорічник. Київ, 1999. Вип. 3/4. С. 308–331.
 49. (1999) Створення Національної бібліотеки Української Держави та її концепція // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 1999. Т. 5. С 139–142.
 50. (2012) Новий список «Казанського літописця» в Інституті рукопису Національної бібліотеки // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2012. - Вип. 15. – С. 116-125.
 51. (2014) Рукописно-книжна спадщина України в сфері національної культури: створення традиційних та електронних ресурсів / Л. А. Дубровіна // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2014. - Вип. 18. – С. 286–315.
 52. (2016) Бібліотеки в системі інституцій національної пам’яті України та національної культурної спадщини / А. Дубровіна Л. // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2016. - Вип. 20. - С. 232-251. .
 53. (2017) До витоків концепцій інформаційних ресурсів україніки: міжвідомчі проекти та державні програми в галузі архівознавства, археографії та бібліографії в 90-х роках ХХ ст. / Л. А. Дубровіна // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2017. - Вип. 21. - С. 213-232..
 54. Науково-популярні публікації
 55. (1987) Маленький аркушик поштового паперу... : [про лист К. Рилєєва і О. Бестужева до В. Туманського у від. рукописів] // Прапор комунізму. Київ, 1987, 25 черв. № 145. С. 4.
 56. (1987) «Не сердься, люб’язний Туманський...» : [про лист К. Рилєєва і О. Бестужева до В.І. Туманського у від. рукописів] // Вечірній Київ. Київ, 1987, 10 серп. № 183. С. 3.
 57. (1999) На чём присягал Л. Кучма во время инагурации? [Про «Пересопницьке Євангеліє» в НБУВ] // Факты и комментарии. Киев, 1999, 4 дек. (№ 227). С. 7.
 58. (1999) Один козак, і той жінка : [до 80-річчя колишньої співроб. від. рукописів О. Апанович] // Українське слово. Київ, 1999, 9 верес. № 36. С. 13.
 59. Тези наукових доповідей
 60. (1975) О некоторых проблемах развития феодализма в Марийском крае накануне присоединения к Русскому государству // Материалы науч. сес. МарНИИ по итогам исслед. работ, 1974 г. Йошкар-Ола, 1975. С. 13–15.
 61. (1976) «Казанский летописец» как источник по истории Марийского края в ХV–ХVІ веках // Науч. сес. МарНИИ по итогам работы за 1971–1975 : тез. докл. Йошкар-Ола, 1976. С. 35–37.28. Социально-экономическое и политическое развитие Марийского края в ХV–ХVІ вв. : на материалах Казанского летописца // Вопросы дореволюционной истории Марийского края : сб. науч. тр. Йошкар-Ола, 1976. С. 3–23.
 62. (1980) Некоторые вопросы истории текста Казанского летописца (к вопр. об основании Казан. ханства) // Материалы конф. молодых ученых МарНИИ. Йошкар-Ола, 1980. С. 12–20.30. Первая Крестьянская война в Марийском крае // Из истории крестьянства Марийского края. Йошкар-Ола, 1980. С. 3–65. (Тр. МарНИИ ; вып. 44).
 63. (1986) Некоторые особенности протографа списков ІІ типа Казанского летописца // Материалы Всесоюз. конф. по проблемам источниковедения отеч истории. Днепропетровск, 1986. С. 81–83.
 64. (1987) Материалы по историческому краеведению в фондах ЦНБ АН УССР // Первая Всесоюз. конф. по ист. краеведению, Полтава, окт. 1987 г. : тез.докл. и сообщ. Киев, 1987. 165–166. (Соавтор – Л.А. Крижановская).
 65. (1988) Использование математических методов и средств вычислительной техники в кодикологических исследованиях рукописных книг // Информатика и науковедение : тез. докл. и сообщ. Всесоюз. науч. конф., Тамбов, 1–4 июня 1988 г. Тамбов, 1988. С. 118. (Соавтор – В.А. Ясулайтис).
 66. (1988) Історія науки і археографія // Українська археографія : сучас. стан та перспективи розвитку : тези доп. Респ. наради, груд. 1988 р. Київ, 1988. С. 141–143. (Співавтор – О.М. Апанович).
 67. (1988) Кодикологія та комп’ютеризація : актуальні проблеми камеральної археографії // Українська археографія : сучас. стан та перспективи розвитку : тези доп. Респ. наради, груд. 1988 р. Київ, 1988. С. 212–213.
 68. (1988) Материалы по историческому краеведению в фондах ОР ЦНБ АН УССР // Первая Всесоюз. науч. конф. по ист. краеведению, Полтава, окт. 1987 г. : тез. докл. и сообщ. Полтава, 1988. С. 90–91.
 69. (1989) Библиотечному делу – интенсивное развитие // Роль библиотек в развитии общества : тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф., Киев, 10–13 окт. 1989 г. Киев, 1989. Вып. 1. С. 4–8. (Соавторы – Л.И. Костенко, М.С. Слободяник).
 70. (1989) Библиотечные фонды : к проблеме классификации и научного использования археографії // Роль библиотек в развитии общества : тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф., Киев, 10–13 окт. 1989 г. Киев, 1989. Вып. 1. С. 84–86.
 71. (1989) Историко-культурные фонды библиотек как объект междисциплинарных исследований // Роль библиотек в развитии общества : тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф., Киев, 10–13 окт. 1989 г. Киев, 1989. С. 33–37. (Соавтор – М.С. Слободяник).
 72. (1989) Исторические коллекции книг и библиотечных собраний и совершенствование их организации и хранения // Прогрессивные библиотечные технологии : организация и управление. Киев, 1989. С. 127–133. (Соавтор – Л.В. Муха).
 73. (1989) Рукапісная кніга ХVІ ст. у фондах аддзела рукапісаў ЦНБ АН УССР // Спадчына Скарыны : зб. мат. першых скарынаўскіх чытанняў, 1986 р. Мінск, 1989. С. 216–222.
 74. (1989) Сохранность рукописных и старопечатных фондов : основные задачи исследования физического состояния фонда и методика его анализа // Исследование, реставрация и консервация средневековых рукописных памятников : тез. докл. Междунар. конф., 16–21 окт. 1989 г. Москва, 1989. С. 48–50. (Соавтор – Е.М. Гальченко).
 75. (1990) Историко-кодикологические исследования в библиотеке и проблемы компьютеризации описания рукописной книги // Перспективы развития библиотечного дела в Украинской ССР : тез. докл. и сообщ. Респ. науч. конф., 16–18 окт. 1990 г. Киев, 1990. Ч. 1. С. 79–81.
 76. (1991) К программе создания рукописной «Украиники» // Библиотека – информатизация – наука : тез. докл. и сообщ. Респ. науч. конф., Киев, 8–10 окт. 1991 г. Киев, 1991. Ч. 2. С. 57–59.
 77. (1991) Проблема стандартизации описания рукописных и архивных фондов для создания автоматизированных информационных массивов // Библиотека – информатизация – наука : тез. докл. и сообщ. Респ. науч. конф., Киев, 8–10 окт. 1991 г. Киев, 1991. Ч. 1. С. 31–33.
 78. (1992) Архівна та рукописна Україніка : програма виявлення, обліку, опису архівних документів, рукописних книг та створення національного банку інформації по документальних джерелах з історії України // Архівна та рукописна Україніка : матеріали розширен. міжвід. наради «Архівна та рукописна Україніка», Київ, 17 жовт. 1991 р. Київ, 1992. С. 51–62. (Співавтори – В.І. Ульяновський, К.Є. Новохатський).
 79. (1992) Історико-кодикологічні дослідження рукописних фондів // Дослідження фондів наукових бібліотек України : сучасний стан та перспективи розвитку : перша наук. сес. бібліотекознавства, Київ, 29 жовт. 1992 р. Київ, 1992. С. 10–12.
 80. (1992) Перспективні напрями роботи відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук // Матеріали до розробки концепції діяльності Інституту української археографії : до Всеукр. наради «Українська археографія сьогодні : проблеми і перспективи», Київ, 16–18 груд. 1992 р. Київ, 1992. С. 6–10.
 81. (1992) Додаток № 4. Структура і зразки кодикологічного опису східнослов’янської рукописної книги // Архівна та рукописна Україніка : матеріали розширеної міжвідомчої наради по обговоренню Державної програми «Архівна та рукописна Україніка» Київ, 17 жовтня 1991 р. / АН України. Ін-т укр. археорафії, Головархів при Кабміні України, Спілка архівістів України. Київ : ІУА, 1991. С. 92–115. (Співавтор – О.М. Гальченко).
 82. (1992) Українська рукописна книга як об’єкт кодикології та камеральної археографії // Укр. археогр. щорічник. Київ, 1992. Вип. 1. С. 59–70. .
 83. (1993) Кодикологія української книги ХV–ХVІІІ ст. : об’єкт та проблеми археографічного опису // Слов’янська писемність і розвиток духовної культури : зб. матеріалів. Київ, 1993. С. 27–30.
 84. (1993) [Проблема інформаційного «повернення» в Україну культурних цінностей : виступ директора Інституту рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського Л.А. Дубровіної] // Проблеми повернення в Україну культурних цінностей : матеріали Всеукр. наради. Київ, 1993. С. 26–30.
 85. (1993) Формування попереднього інформаційного масиву джерел до Державного реєстру української рукописної книги // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : Міжнар. наук. конф., Київ, 12–15 жовт. 1993 р. Київ, 1993. Ч. 1. С. 85–87.
 86. (1996) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : комплектування та використання колекційних фондів // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : тези доп. Mіжнар. наук. конф., Київ, 8–10 жовт. 1996 р. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України. Київ, 1996. С. 99–101.
 87. (1996) [Научная деятельность Інститута рукописи НБУВ] : выступления участников совещания // Материалы рабочего совещания директоров научных библиотек и информационных центров академий наук – членов Международной ассоциации академий наук и академий наук стран Балтии, 15–16 мая 1996 года / НАН Украины. Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; сост.: Л.П. Карпова, Н.Н. Макаренко ; отв. за вып. М.С. Слободяник ; науч. ред. О.С. Онищенко. Киев, 1996. С. 31–32 (На обложке другое название: «Информ. бюл. раб. совещ. директоров науч. б-к и информ. центров акад. наук – членов Междунар. ассоц. акад. наук СНГ и акад. наук стран Балтии, 15–16 мая 1996 г. № 1»).
 88. (1996) Рівні організації та опису інформації для Національної архівної інформаційної системи України : до питання дескриптивних методик // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні : доп. та повідомлення наук. конф., 15–16 берез. 1995 р. Київ, 1996. С. 43–48.
 89. (1997) Архівознавчі аспекти концепції архівної справи в Україні // Українське архівознавство : історія, сучасний стан та перспективи : наук. доп. Всеукр. конф. Київ, 19–20 листоп. 1996 р. : у 2 ч. Київ, 1997. С. 37–42.
 90. (1997) [Каталогизация рукописных фондoв в НБУВ : выступление] // Информационный бюллетень. № 2 / МААН. Совет директоров науч. б-к и информ. центров нац. акад. наук. Киев, 1997. 14 с. Содержание: Протокол 15.10.97 г. заседания Совета директоров научных библиотек и информационных центров академий наук – членов МААН, приуроченный к Международной научной конференции НБУВ «Проблемы усовершенствования каталогов научных библиотек», Киев, 14–17 окт. 1997 г. С. 6–48; Итоговый документ. С. 49–52.
 91. (1999) Національна архівна інформаційна система України «Архівна та рукописна Україніка» // Актуальні проблеми сучасного джерелознавства : матеріали укр.-рос. наук. семінару, Київ ; Санкт-Петербург, 1999 р. Київ, 1999. С. 81–86.
 92. Рецензії
 93. (1990) Сучасні проблеми едиційної археографії : [Рецензія] // Методичні рекомендації по передачі текстів документів ХV–ХVІІІ ст. : матеріали наради. Київ, 1990. С. 89–94. .
 94. (1993) [Рец. на:] Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscripts Repositories in the USSR : Ukraine and Moldavia. Prinston, 1988. B. I: General Bibliograpy and Institutional. LIII, 107 p. // Укр. археограф. щорічник. Київ, 1993. Вип. 2. С. 399–401.
 95. (1993) [Рец. на:] Grimsted Patricia Кennedy. Archives іn Russia. Brief Directory, Moscow ; St.-Petersburg, 1992. Pt. 1. // Арх. України. 1993. № 1/3. С. 106–108. (Співавтор – К.Є. Новохатський).
 96. (1996) Визначний здобуток української історичної науки : [Рец. на :] Мацюк О.Я. Історія паперу в Україні. Київ, 1995. 186 с. // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1996. Вип. 3. С. 239–244.


©   Любов Дубровіна, 2015 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського