Співробітники НБУВ


Смаглова Наталия Ивановна - биографическая справка
   

СМАГЛОВА Наталія Іванівна

науковий співробітник
Інститут науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи. Відділ технологій дистанційного обслуговування.

ТЕЛЕФОН, E-mail: +38(044)524-35-92
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:18.07.1946, с. Федорівка, Теректинський район, Західно-Казахстанська область, Казахстан.
ОСВІТА: Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука, бібліотекознавство-бібліографознавство, (1978).
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: З 1986 - у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського. 1970-1978 - Київська обласна бібліотека для дітей ім. О. Бойченка; 1978-1986 - Державна республіканська бібліотека УРСР ім. КПРС.
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: Англійська.
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Науково-методична діяльність бібліотек, розвиток бібліотечно-інформаційних ресурсів, нормативно-правове і кадрове забезпечення діяльності бібліотек, формування бібліотечних фондів.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:
  1. Бібліотеки Національної академії наук України : довідник / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1996. - 110 с. (у співавторстві).
  2. Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України : зб. док. і матеріалів. Вип. 1-5 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Інформ.-бібл. рада НАН України. - К., 1997-2009 (у співавторстві).
  3. Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України у ... році : інформ.-аналіт. огляд. Вип. 1-16 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1995-2011 (у співавторстві).
  4. Проблеми наукового забезпечення інноваційного розвитку бібліотек //  Бібл. вісн. - 2004. - № 6. – С. 37-40 (у співавторстві).
  5. Бібліотечно-інформаційне забезпечення потреб науки. Стан. Основні завдання //  Бібл. вісн. - 2003. - № 4. – С. 48-50.
  6. Науково-методична діяльність як фактор розвитку бібліотечно-інформаційних ресурсів України //  Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - К., 2001. - Вип. 7. – С. 160-167.
  7. Бібліотечно-інформаційне забезпечення потреб науки: основні завдання розвитку //  Бібл. вісн. - 2008. - № 4. – С. 53-54.


©   www.nbuv.gov.ua