Бази даних

СІАЗ - Інформаційно-аналітичні матеріали

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку

Повнотекстовий пошук
 Додатково знайдено:ФПУ (7)НЮБ (3)

Конституційний процес в Україні: політико-правові аспекти : Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів / Cлужба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ). – К.: НБУВ

Додаткові відомості та надходження
 

НАУКОВІ ПРАЦІ Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. . – К.: НБУВ

Для працівників бібліотечно-інформаційної сфери, істориків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться теорією і практикою бібліотечної справи.

Додаткові відомості та надходження
 

РЕЗОНАНС : Бюлетень оперативної інформації електронних видань для керівників та їх референтів / Cлужба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ). – К.: НБУВ

Висвітлюється діяльність органів виконавчої, законодавчої та судової влади, місцевого самоврядування. У стислій формі аналізуються актуальні питання міжнародного співробітництва та суспільно-політичного життя, економічний стан та правові відносини в Україні.Видається двічі на тиждень.

Додаткові відомості та надходження
 

УКРАЇНА : події, факти, коментарі / Cлужба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ). – К.: НБУВ

Журнал присвячений висвітленню та аналізу найактуальніших подій суспільного життя в економічній, політичній та соціальних сферах, проблемам ефективності державотворчого процесу в Україні. Значна його частина базується на матеріалах з регіональної проблематики. Журнал видається двічі на місяць.

Додаткові відомості та надходження
 

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ : інформаційний щотижневий бюлетень за матеріалами ЗМІ / Cлужба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ). – К.: НБУВ

Додаткові відомості та надходження
 

Економічна діяльність : нові орієнтири і ризики / Cлужба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ). – К.: НБУВ

Інформаційно-аналітичний бюлетень оперативних матеріалів на базі аналізу електронної інформації для керівників підприємств, підрозділів, та усіх тих, хто в силу своїх професійних обов’язків повинні слідкувати за розвитком правової,податкової та інших законодавчих баз. Крім того така форма викладення інформації, яку можна знайти у вільному доступі, може стати зручним інструментом для студентів, керівників різних рівнів компетентності, зацікавлених у вирішенні того чи іншого спірного питання.

Додаткові відомості та надходження
 

ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ : експертно-аналітичний висновок за результатами моніторингу пресси. / Cлужба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ). – К.: НБУВ

Висвітлюються питання працевлаштування населення, ринку праці та діяльності Державної служби зайнятості. Видається двічі на місяць.

Додаткові відомості та надходження
 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ / Cлужба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ). – К.: НБУВ

Інформаційно-аналітичний бюлетень матеріалів ЗМІ, в якому висвітлюються проблеми підвищення ефективності наукової діяльності, проблеми реформування української науки, подається інформація про здобутки вітчизняної науки та висвітлюється досвід розвитку наукових досліджень за рубежем. Видається щомісяця.

Додаткові відомості та надходження
 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЧИННИК ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ / Cлужба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ). – К.: НБУВ

В інформаційно-аналітичному бюлетені розглянуто матеріали з питань перспектив розвитку соціальних мереж, взаємодії бізнесу і соціальних мереж, висвітлено проблеми захисту даних, інформаційно-психологічний вплив мереженого спілкування на особистість, маніпулювання в соціальних мережах, використання їх зарубіжними спецслужбами та технології контролю через соціальні мережі.

Додаткові відомості та надходження
ЄВРО-2012 у відгуках ЗМІ / Cлужба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ). – К.: НБУВ

У бюлетені представлено тижневий огляд матеріалів ЗМІ стосовно підготовки та організації проведення ЄВРО-2012 в Україні.

Додаткові відомості та надходження 
Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади
(СІАЗ)

Фонд Президентів України (ФПУ)
Національна юридична бібліотека
(НЮБ)

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського